aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

KE ustala jasne zasady do ocen narodowych planów WPR

14 września 2022
KE ustala jasne zasady do ocen  narodowych planów  WPR

Komisja przyjęła rozporządzenie ustanawiające wspólne ramy monitorowania i oceny osiągnięć wspólnej polityki rolnej (WPR). Niniejsza decyzja określa również jasne zasady dotyczące szczegółowych informacji, które państwa członkowskie będą musiały gromadzić, aby mogły opracować odpowiednie narzędzia informatyczne i systemy gromadzenia przed rozpoczęciem nowej WPR w dniu 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wykonawcze stanowi ważny krok w związku z ogólną zmianą orientacji WPR z nacisku na zgodność z naciskiem na wyniki i wydajność. Do prowadzenia monitorowania i oceny WPR potrzebne są wspólne ramy i obszerny zestaw danych, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności i wydajności WPR oraz lepszego reagowania na potrzeby społeczne i środowiskowe.

Nowe ramy oceny określone w rozporządzeniu opierają się na istniejących doświadczeniach i zapewniają wspólne rozumienie kluczowych pojęć i elementów monitorowania i oceny wdrażania planów strategicznych WPR. Oczekuje się, że podczas oceny swoich planów strategicznych WPR państwa członkowskie ocenią czynniki sukcesu. Czynniki sukcesu wymienione w załączniku do Rozporządzenia ,mają na celu ocenę realizacji celów WPR, na przykład zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, stabilności lub wzrostu dochodów rolniczych, poprawy bilansu składników odżywczych na gruntach rolnych lub rozwoju przedsiębiorstw wiejskich. Korzyści płynące z planów strategicznych WPR muszą również zostać osiągnięte przy rozsądnych kosztach i przy uwzględnieniu uproszczeń zarówno dla beneficjentów, jak i dla administracji. Dlatego nowe rozporządzenie zwraca również uwagę na efektywność, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów administracyjnych oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych i satelitów.

W ramach rocznego sprawozdania z wyników państwa członkowskie będą udostępniać Komisji zagregowane dane na szczeblu krajowym, oferując przegląd poziomu realizacji planu strategicznego WPR na szczeblu krajowym. Ale to nie wystarczy, aby Komisja mogła ocenić WPR. W związku z tym w nowych ramach monitorowania i oceny państwa członkowskie przekażą również Komisji szczegółowe informacje.

W szczególności państwa członkowskie przekażą Komisji następujące informacje:

dane o interwencjach beneficjenta, dla każdej zrealizowanej płatności WPR;

dane dotyczące beneficjentów, wraz ze specyfiką beneficjentów WPR, w tym ich płcią, lokalizacją gospodarstwa, a także praktykami rolniczymi, które stosują warunkowo;

dane dotyczące interwencji sektorowych, w stosownych przypadkach wraz z informacjami administracyjnymi natemat organizacji producentów, a także szczegółowymi informacjami na temat interwencji przeprowadzonych w określonych sektorach, takich jak owoce i warzywa, wino lub pszczelarstwo;

dane dotyczące projektów europejskiego partnerstwa innowacyjnego wspieranych przez WPR;

dane dotyczące Lokalnych Grup Działania (LGD) i działań finansowanych w ramach LEADER .

 

Dzięki tym szczegółowym danym Komisja oraz niezależni analitycy i badacze będą mogli ocenić wkład WPR w realizację jej dziesięciu celów szczegółowych https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en.

Dane te zostaną również wykorzystane do przygotowania kolejnej WPR, a także do realizacji kilku zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

 

źródło: KE


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę