FestiwalZupSwiata_250817
CTR_80917

Kierunek innowacje. Unijne wsparcie na centrum badawczo-rozwojowe Grupy Azoty

5 września 2016
Kierunek innowacje. Unijne wsparcie na centrum badawczo-rozwojowe Grupy Azoty

Ministerstwo Rozwoju zawarło kolejną umowę z polskim przedsiębiorstwem na rozwój jego działalności innowacyjnej. Grupa Azoty utworzy własne centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie. Wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój wyniesie 20 mln zł. Całkowita wartość projektu to blisko 88 mln zł.

- Jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. - Mogą to uczynić poprzez rozwój i unowocześnienie swojej działalności, w czym niezwykle pomocne są własne centra badawczo-rozwojowe. Tam pomysły naukowców, inspirowane potrzebami biznesu, przeradzają się w konkretne rozwiązania, które następnie są wprowadzane na rynek – podkreślił.

- Kluczowym celem Centrum Badań i Rozwoju w Tarnowie będzie zbudowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy, co umożliwi podniesienie poziomu innowacyjności oferowanego przez nas portfela produktów oraz posiadanych technologii – komentuje Mariusz Bober, Prezes Grupy Azoty. – Zawarta dziś z Ministerstwem Rozwoju umowa na finansowe wsparcie Centrum zbliża nas do tego celu – uzupełnia Prezes Mariusz Bober.

Głównym założeniem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej pozwalającej na zwiększenie skali własnych prac badawczych, stworzenie możliwości weryfikacji wyników tych prac i badań w skali półtechnicznej oraz powiększenie potencjału kadrowego Grupy Azoty w obszarze B+R. Zgodnie z realizowaną Strategią na cele badawczo-rozwojowe Grupa Azoty będzie przeznaczać do 1 proc. przychodów. Intensyfikacja działań w sferze badawczo-rozwojowej i innowacyjnej będzie prowadzona między innymi w oparciu o Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie.

W jego utworzenie Grupa Azoty S.A. planuje zainwestować do końca 2018 r. ok. 87,9 mln zł. Minister Rozwoju udzielił dofinansowania dla tej inwestycji w wysokości 20 mln zł z funduszy Programu Inteligentny Rozwój. W ramach inwestycji Grupa Azoty utworzy 20 nowych miejsc pracy. Powstanie centrum badawczo-rozwojowe wyposażone w nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną i badawczą.

Główne obszary badawcze w ramach utworzonego CBR-u:

  1. zaawansowane materiały – opracowanie, testowanie oraz poszukiwanie zastosowań innowacyjnych materiałów o zaawansowanych właściwościach, w szczególności prace mają koncentrować się na grafenie,

  2. innowacyjne produkty nawozowe – opracowanie innowacyjnych typów nawozów oraz surowców używanych do ich produkcji, w szczególności prace będą się koncentrowały na badaniach nad inteligentnymi nawozami, które poprzez spowolnione uwalnianie składników pokarmowych, zwiększą efektywność nawożenia oraz ograniczą niepożądane oddziaływanie na środowisko,

  3. technologie i wyroby proekologiczne – zakres badań będzie się koncentrował na zmniejszeniu ilości odpadów, m.in. poprzez opracowanie technologii otrzymywania nowych katalizatorów i doskonalenie obecnych technologii.

***

 

 

 

W ramach działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw ogłoszono trzy nabory wniosków. Łącznie złożono w nich 469 wniosków na kwotę ok. 2,89 mld:

  • pierwszy nabór, z alokacją 460 mln zł, odbył się w okresie wrzesień – listopad 2015 r. Przedsiębiorcy złożyli 204 wnioski na kwotę dofinansowania 1,23 mld zł. Ich ocena została już zakończona. Dotychczas rekomendowano 104 projekty na łączną kwotę dofinansowania 493 mln zł. Z firmami, którym wsparcie zostało przyznane, zawierane są umowy o dofinansowanie. Obecnie procedowane jest 90 umów na łączną kwotę 428 mln zł dofinansowania ze środków POIR. W związku z realizacją tych umów, przedsiębiorcy zakładają, że poniosą wydatki na realizację inwestycji w centra badawczo-rozwojowe w łącznej wysokości 1,4 mld zł.

  • drugi trwał w okresie marzec – maj 2016 r. Alokacja 1 mld zł. Przedsiębiorcy złożyli 265 wniosków na kwotę dofinansowania 1,65 mld zł. Trwa proces ich oceny. Organizowane są spotkania przedsiębiorców z ekspertami (tzw. panele ekspertów), podczas których przedsiębiorcy ubiegający się o środki unijne przedstawiają swoje projekty i odpowiadają na pytania ekspertów.

  • trzeci nabór trwa od początku września do końca października 2016 r. Alokacja 460 mln zł.

 

Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju


POWIĄZANE

Senat opowiedział się w piątek za ustawą dot. ustanowienia 12 lipca Dniem Walki ...

Senat przyjął w piątek ustawę o ochronie zdrowia zwierząt nie wnosząc do nich po...

Finalizacja przejęcia przez Bayer koncernu Monsanto jest przewidziana na począte...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę