Konferencja „Przekraczanie granic: konwergencja przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a różne kultury”, w ramach Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych w Wilnie

8 listopada 2019
Konferencja „Przekraczanie granic: konwergencja przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a różne kultury”, w ramach Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych w Wilnie

W dniach 29-31 października 2019 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczyła, w ramach Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych, w Walnym Zgromadzeniu Forum. Organizatorem tegorocznej konferencji była litewska instytucja zabezpieczenia społecznego SODRA, sprawująca w tym roku prezydencję Forum.

Podczas konferencji poruszono m.in. kwestię konwergencji gospodarczej w Unii Europejskiej i konwergencji standardów postępowania w zakresie bhp oraz kwestię swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej i jej wpływu na zagrożenia i możliwości wzmocnienia kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyskutowano także nad tzw. Pakietem mobilności i podejściu do jego stosowania w poszczególnych krajach unijnych. Podczas konferencji delegacja KRUS przedstawiła referat na temat założeń Strategii Wizji Zero oraz praktycznych aspektów wdrożenia tej strategii w sektorze rolniczym na przykładzie Polski.

Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych to organizacja założona w 1992 r., zrzeszająca instytucje ubezpieczeniowe z 21 krajów (Austria, Belgia, Dania, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Łotwa, Polska, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Francja, Rumunia, Rosja, Finlandia, Szwecja i Szwajcaria, Niemcy). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentuje Polskę w tej organizacji.

Celem Forum jest promowanie i działanie na rzecz wzmocnienia ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, aktywne monitorowanie zmian różnych systemów tego rodzaju ubezpieczeń w Europie oraz poprawa sytuacji pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy lub cierpiących na choroby zawodowe, a tym samym przyczynianie się do stworzenia Europy bardziej sprawiedliwej społecznie.

Członkowie organizacji są zachęcani do wymiany informacji i doświadczeń w rozwiązywaniu problemów dotyczących ubezpieczenia wypadkowego, prewencji i rehabilitacji, które występują w różnych krajach, ale często są bardzo podobne.

Co roku inny kraj sprawuje prezydencję w organizacji. W 2020 r. rolę tę pełnić będą Niemcy.

 

KRUS


POWIĄZANE

Dwie strategie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – ochrony bioróżnorodności ...

Pomoc na restrukturyzację gospodarstw rolnych - pożyczki na spłatę zadłużenia zw...

Każda osoba związana zawodowo z transportem powinna znać podstawowe zasady związ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę