aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Konferencja "Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na Dolnym Śląsku" - relacja

31 grudnia 2021
Konferencja "Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na Dolnym Śląsku" - relacja

Sto osób wzięło udział w konferencji podsumowującej projekty „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW)”, realizowane w 2021 roku przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

W spotkaniu, zorganizowanym 14 grudnia, w ramach operacji „Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na Dolnym Śląsku”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek samorządu lokalnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Spółek Wodnych, Izby Rolniczej, PGL Lasy Państwowe, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych, a także Koordynatorzy ds. Wody, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych i przedsiębiorcy mający wpływ na stan wód na terenie województwa dolnośląskiego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wydarzenie zostało zorganizowane online.

Koordynator ds. operacji własnej – Magdalena Kuryś przedstawiła przebieg realizacji projektów oraz podziękowała powiatowym koordynatorom za całoroczne zaangażowanie w realizację operacji. Zachęciła do dalszej współpracy w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody oraz do podejmowania wspólnych inicjatyw promujących racjonalną gospodarkę wodną.

Podczas konferencji zostały przedstawione efekty pracy nad Wieloletnimi Planami Strategicznymi, dotyczącymi gospodarki wodnej na terenie dolnośląskich powiatów. Dr inż. Katarzyna Wartalska z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Jacek Leśny z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr inż. Marcin Wdowikowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pełnili rolę ekspertów przy opracowywaniu dokumentów. Wieloletnie Plany Strategiczne – Plany rozwoju gospodarki wodnej w powiecie, zostaną przekazane członkom wszystkich utworzonych Partnerstw i innym zainteresowanym osobom.

Pierwszy z prelegentów – dr inż. Łukasz Gruss z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosił wykład na temat racjonalnego gospodarowania wodami powierzchniowymi w zlewniach. Zwrócił uwagę na potrzebę opracowania modelu gospodarowania wodami w zlewniach na obszarze gmin, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji cieków, zbiorników i budowli wodnych, badań hydrologicznych, hydraulicznych i hydrochemicznych oraz oceny stanu technicznego cieków.

Dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej omówił sposoby wykorzystania wód opadowych na terenie Unii Europejskiej.

Dr inż. Paweł Dąbek z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił wykład dotyczący racjonalnego kształtowania zasobów wodnych oraz problemów gospodarki wodnej na Dolnym Śląsku. Omówił przykłady małej retencji oraz jej znaczenie na terenach niezurbanizowanych.

Konsultant ds. ochrony środowiska i renaturyzacji wód – dr Sylwia Horska-Schwarz omówiła dokumenty strategiczne regulujące działania w ramach gospodarki wodnej na lata 2022-2027. Scharakteryzowała wpływ renaturyzacji wód na zmniejszenie ryzyka powodziowego. Przedstawiła działania zaplanowane dla jednolitych części wód podziemnych na obszarze dorzecza Odry oraz zestaw działań naprawczych dla Regionu Wodnego Środkowej Odry, które dotyczą jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych.


Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

dodr.pl


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę