aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Kryzys nawozowy można zażegnać niewielką zmianą w ustawie

9 września 2022
Kryzys nawozowy można zażegnać niewielką zmianą w ustawie

POLPIG, zaproponował zmiany ustawowe, które maja za zadanie ograniczyć skutki kryzysu w produkcji i drożyzny nawozowej.

Wysokie ceny Gazu, zmusiły zakłady nawozowe nawet do wstrzymania produkcji. Teraz głośno mówi się o tym że ceny nawozów będą musiały rosnąć, aby zachować rentowność ich produkcji

Per saldo rolnicy będą musieli płacić coraz więcej za jeden z najwazniejszych czynników kosztotwórczych w produkcji roślinnej.

POLPIG w ramach swojej propozycji do strategii poprawy polskiego rynku trzody chlewnej, przedstawił największe pośrednie i bezpośrednie ograniczenia, które chamują rozwój produkcji świń.

Jedną z głownych barier jest legislacja, która wg PolPig bardzo wpływa na ograniczenia w nawożeniu naturalnymi środkamijakimi są obornik i gnojowica. Zatosowanie przez rząd i sejm stosownych poprawek w obowiązujących ustawach pozwoli dynamicznie rozwinąć produkcję trzody chlewnej oraz znacznie złagodzi sytuację na rynku nawozów.


Wnioskowana przez PolPig propozycja zmian sprowadza się do kilku zdań w ustawie. Propozycja zmiany:

Art. 1. W ustawie z dnia Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. z dnia 14 października 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) wprowadza się następującą zmianę:

art. 105 a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może zbyć do 100% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, przeznaczyć we własnym zakresie lub przekazać innemu podmiotowi do produkcji biogazu, w tym rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub zagospodarować na działkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przypomnijmy, że od lat, regulacje UE zabroniły używania gnojowicy jako środka do użyźniania gleby i zakazały wylewania jej na pola.

Rolnicy od wielu lat używali gnojowiny do użyźniania gleby, poprawiając tym samym jej parametry, a to pozwalało ograniczać stosowanie nawozów sztucznych.

Propozycja POLPIG, aby znieść takie ograniczenia i jest jak najbardziej logiczna, a jej zastosowanie w legislacji, ulżyło by rolnikom w kryzysie nawozowym.

 

e-mk, PPR


POWIĄZANE

Wczoraj, odyło się wspólne posiedzienie  władz rolniczej i pracowniczej Solidarn...

W zależności od branży, zawodu i konkretnej firmy, podczas aplikacji możesz się ...

W meich społecznociowych pojawiła się bardzi ciekawa, choć powszechnie znana ana...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę