Adama_Spyrale_1-31.05.21

Las na wynos?

17 maja 2021
Las na wynos?

Możemy bezpowrotnie utracić możliwość dostępu do lasów, które są najcenniejszym zasobem społecznym w dobie utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. 

Grupa posłów PiS przygotowała projekt nowelizacji ustawy o lasach, według którego politycy będą mogli żądać od Lasów Państwowych wymiany atrakcyjnych działek. Nie będą też otrzymywać rekompensat, w sytuacji gdy wymieniana jest działka o wyższej wartości na działkę o wartości niższej. 

Uroczysko za śmietnisko

W efekcie może się okazać, że LP - a więc obywatelki i obywatele do których należą lasy! - będą zmuszone oddawać tereny leśne cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub gospodarczego. W zamian otrzymają działki o tej samej powierzchni, ale położone poza obszarami leśnymi czy zdegradowane. Na przykład tereny poprzemysłowe, wysypiska śmieci, hałdy,.... 

Obecnie lasy, grunty leśne oraz pozostałe nieruchomości pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą stać się przedmiotem zamiany tylko w  przypadkach uzasadnionych celami gospodarki leśnej1

To dobre prawo, wspierające ochronę lasów i zasobów przyrodniczych, nie powinno zostać zmienione!

Kryteria przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy są szalenie nieprecyzyjne2 . Stanowią więc zagrożenie dla integralności i ciągłości ekosystemów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych i spowodują dalszą fragmentację siedlisk. Lasy to nasza ochrona w dobie zmiany klimatu. Musimy zwiększać ilość lasów i chronić, za wszelką cenę, najcenniejsze siedliska - mówi Krzysztof Rydel, specjalista ds. ochrony przyrody w lasach Fundacji WWF Polska.

Las jest nasz

Projekt ustawy stoi w sprzeczności z potrzebami obywateli, przyrody i klimatu, polityką klimatyczną UE, strategią na rzecz różnorodności biologicznej, a także z Konstytucją RP (art 74). Otwiera też furtkę do poważnych nadużyć, takich jak korupcja, naruszenie zasad zdrowej konkurencji i wolnego rynku. 

Nie zgadzajmy się na odebranie nam lasów! Projekt nowelizacji ustawy powinien w całości trafić do kosza.

 

 

-----------------------------

1 https://lexlege.pl/ustawa-o-lasach/art-38e/

2 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1098

Do przekazania wystarczy uzasadnienie: “potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza".

 

infowire.pl


POWIĄZANE

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację go...

17 czerwca minął podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności ...

15. czerwca USA i Unia Europejska wyraziły zgodę co do zawieszenia na pięć lat w...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę