aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

List otwarty dotyczący oceny pracy Fundacji

13 czerwca 2024
List otwarty dotyczący oceny pracy Fundacji

Wobec pojawienia się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących oceny działań pracy zespołu Fundacji jako „pseudowsparcia dla przedsiębiorców”, wyrażamy głębokie niezrozumienie wobec takiej oceny naszej długoletniej pracy merytorycznej  i jej efektów.  

Przedstawiona ocena jest krzywdząca i niesprawiedliwa. Fakty oraz argumenty, które poniżej przywołujemy są dowodem na to, że przez ostatnie 5 lat włożyliśmy wiele pracy i wysiłku intelektualnego na rzecz wsparcia rozwoju transformacji technologicznej i cyfryzacji polskich przedsiębiorstw oraz instytucji zaangażowanych w ten proces, co przyniosło wymierne efekty. Nie możemy zgodzić się na to, że efekty te sprowadzone są do oceny opisanej jako „pseudowsparcie dla przedsiębiorców”.

Nasza praca od powstania Fundacji skoncentrowana jest na eksperckim działaniu na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych. To wprost przekłada się na fakt, iż nasze działania są uznawane i cenione przez rynek. Przechodząc do konkretów:

 • Wspieramy bezpośrednio przedsiębiorstwa - z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie cyfryzacji i Przemysłu 4.0 skorzystało dotąd 27 979 uczestników w ponad 530 różnych szkoleniach/warsztatach/wykładach. Równocześnie zespół Fundacji opracował kilkaset własnych materiałów edukacyjnych w formie gotowych narzędzi, metodyk, raportów, podcastów i filmów, które pomagają firmom przewidywać przyszłe trendy oraz podejmować świadome decyzje biznesowe. W ramach autorskich projektów udzielaliśmy wsparcia dla przedsiębiorców poprzez:
  • Szkoła Lidera, kompleksowy program, stanowiący kilkumiesięczny specjalistyczny kurs szkoleniowy dla menadżerów wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych i usługowych wspierających produkcję. Podczas realizacji dwóch edycji. W ramach programu przygotowaliśmy menadżerów do skutecznego planowania procesu transformacji cyfrowej firm, tak aby mogli wzmocnić ich konkurencyjność w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się gospodarce.
  • Konkurs Fabryka Przyszłości, inicjatywa ukierunkowana na identyfikacje innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia blisko 50 firm podjęło wysiłek weryfikacji poziomu zaawansowania technologicznego dojrzałości cyfrowej zgodnie z regułami konkursu. W ramach ostatniej edycji, wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: Dell Products (Poland) Sp. z o.o., Gillette Poland International Sp. z o.o., Procter and Gamble Polska, Rockwell Automation, Inc. Katowice, firma SaMasz czy Schneider Electric. Wartość tej inicjatywy zauważyli m.in.: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.
 • wspieramy administrację publiczną - od strony koncepcyjnej i wykonawczej poprzez przygotowanie instrumentów wdrażania funduszy publicznych, w tym Unii Europejskiej: 
  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - udział w pracach grup roboczych i Komitecie Monitorującym FENG 2021-27, przygotowanie koncepcji dla modułu transformacji cyfrowej konsorcjów w ramach Ścieżki Smart, minimalnego zakresu map transformacji cyfrowej i wykorzystania narzędzia WEB opracowanego przez Fundację – Skanera ADMA w Działaniu 1.2 Automatyzacja i Robotyzacja w ramach Programu FEPW 2021-2
  • Ministerstwa Rozwoju i Technologii – przygotowanie koncepcji i jej realizacja koordynacji krajowej sieci EDIH w ramach dotacji celowej oraz konsultacja Programu ,,Droga ku Cyfrowej Dekadzie 2030”, 
  • Ministerstwa Cyfryzacji – realizacja Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w zakresie szkoleń dla pracowników Przemysłu 4.0, 
  • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - przeprowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji, konsultacje założeń dla definicji robota przemysłowego w ramach Pilotażowego Programu dot. Przemysłu 4.0,
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wnioskodawców Programu AgroTech oraz szkoleń dla pracowników w zakresie nowych technologii i Przemysłu 4.0,  
  • Polskiego Funduszu Rozwoju – przeprowadzenie warsztatów dla przedsiębiorstw w zakresie tworzenia map transformacji cyfrowej w ramach usługi Wyprawka Cyfrowa dla Firm,
  • Banku Gospodarstwa Krajowego – wprowadzenia metodyk oceny transformacji przedsiębiorstw - standardu ADMA oraz szkolenia pracowników BGK w zakresie nowych technologii i Przemysłu 4.0, 
  • Agencji Rozwoju Przemysłu - wsparcie w opracowaniu koncepcji programu Dig.IT – Transformacja cyfrowa MŚP w ramach Programu FENG 2021-2027. 
 • aktywnie wspieramy zrównoważony i neutralny technologicznie rozwój rynku we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi w ramach następujących aktywności i projektów:
  • udział w tworzeniu AI Act i organizacji grupy roboczej ds. Sztucznej inteligencji oraz udziału w Globalnym Partnerstwie dla Sztucznej inteligencji, w którym przekuwa się rekomendacje OECD na praktyczne rozwiązania we współpracy z partnerami z 27 krajów świata, 
  • MASTT2040 – projekt realizowany w ramach Programu Horyzont Europa, który koncentruje się na definiowaniu i analizie najważniejszych trendów wpływających na przyszłość sektora produkcyjnego w UE, 
  • Wschodni Akcelerator Biznesu 2 - jest częścią systemu wsparcia PARP dla inkubacji start-upów technologicznych. Eksperci FPPP w ramach projektu zapewniają usługi specjalistyczne w zakresie analiz potrzeb rynku, oceny innowacyjności i konkurencyjności, konsultacji technologicznych oraz nawiązywania relacji z rynkiem,
  • współpracę z siecią 11 krajowych EDIH - w zakresie standaryzacji i rozwoju usług cyfrowych dla przedsiębiorstw, 
  • współpracę z siecią 20 Krajowych Klastrów Kluczowych –  w zakresie mapowania potencjału technologicznego przedsiębiorstw oraz podnoszenia poziomu cyfryzacji usług koordynatorów klastrów. 

Charakter podejmowanych przez FPPP działań na rzecz systemowej cyfryzacji polskich przedsiębiorstw stanowi regułę w krajach członkowskich UE. Działalności FPPP wpisują się w lukę rynkową przejawiającą się w obecnym niskim poziomie wskaźnika cyfryzacji polskiej gospodarki DESI.  

Jak wynika z przedstawionych aktywności realizowanych przez pracowników Fundacji na przestrzeni od dnia jej powstania do dziś, to pracownicy Fundacji dzielą się swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem udzielając wsparcia instytucjom publicznym, agencjom wykonawczym (ARP, PARP, NCBiR, BGK, PFR) oraz przedsiębiorcom. Praca i wiedza akumulowana przez pracowników Fundacji nie powinna być postponowana, ale wykorzystywana na potrzeby tworzenia polityk publicznych w obszarze wsparcia transformacji cyfrowej poprzez świadomie opracowane programy wsparcia w ramach środków publicznych przeznaczone na ten cel.      

Pracownicy Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości

oprac e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Żniwa 2024 – Złe perspektywy dla zbóż, stabilne dla nasion oleistych i pozytywne...

Z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę w związku...

Eksperci: Cena bitcoina powinna rosnąć długoterminowo. Zakupy teraz mogą przynie...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę