Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Mapa średnich cen energii w lutym 2023 r.–analiza Energy Solution

8 marca 2023
Mapa średnich cen energii w lutym 2023 r.–analiza Energy Solution

Firma Energy Solution Sp. z o.o., zajmująca się działalnością doradczą dla odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego przygotowała comiesięczną analizę średnich cen energii. W lutym 2023 roku na rynku SPOT za 1 MWh płacono w UE średnio prawie 133 Euro, czyli niemal tyle samo ile, wynosiła średnia cena z ubiegłego miesiąca (ok. 5 Euro więcej). W Polsce cena ta oscylowała w ubiegłym miesiącu wokół 140 Euro. Uśredniona cena zakupu energii dla kontraktu terminowego (BASE Y) na 2023 r. wynosiła w lutym prawie 149 Euro. W Polsce spółki handlujące energią, oczekiwały za 1 MWh ponad 172 Euro.

Mapę średnich cen energii komentuje Edyta Bartoszek, Manager ds. Zakupów Energii Elektrycznej i Paliwa Gazowego, ekspertka firmy Energy Solution.

· Średnia cena energii na rynku SPOT w lutym w UE wzrosła o 4 proc. w stosunku m/m i wyniosła 132,92 EUR/MWh,

· W Polsce średnia cena energii SPOT w lutym była wyższa o blisko 5,6 proc. m/m, kosztowała 140,56 EUR/MWh,

· Średnia cena energii w UE dla kontraktu terminowego (BASE Y-23) spadła w lutym m/m ok. 9,3 proc. i wyniosła 148,96 EUR/MWh,

· W Polsce średnia cena energii (BASE Y-23) w lutym wyniosła 172,16 EUR/MWh i była o ok. 7,6 proc. niższa od tej w styczniu;

· W lutym obserwowaliśmy spadek i stabilizację cen nośników energii, na które nie wpłynęły rosnące ceny uprawnień do emisji. Coraz bardziej widoczny był także pozytywny wpływ generacji wiatrowej i fotowoltaicznej.

 

energia Srednia cena SPOT luty 2023

 

Średnia cena dostaw rynku dnia następnego energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła dla całej opisywanej strefy 132,92 EUR/MWh, wobec 127,73 EUR/MWh w styczniu (+4%).

Luty pod względem wycen na RDN był podzielony na dwa różne okresy zależne w dużej mierze od produkcji energii odnawialnej - w dniach z wyższą generacją (ponad 4 GW) ceny utrzymywały się na średnim poziomie 573 zł/MWh, w pozostałych 740 zł/MWh (+29%). Koniec miesiąca odznaczył się w Polsce nowym rekordem w produkcji energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych 6,99 GW – w poszczególnych godzinach energia słoneczna stanowiła 30% zapotrzebowania. Co ciekawe to miesiąc zimowy pobił ostatni rekord z września 2022 - 6,71 GW.

 

energia Średnia cena BASE luty 2023

 

Średnia cena kontraktów terminowych na 2024 r. wyniosła 148,96 EUR/MWh i była niższa od styczniowej o -9,3%. Ceny na prawie wszystkich europejskich rynkach energii elektrycznej spadły z powodu zmniejszenia popytu i cen na gaz, a także wzrostu generacji wiatrowej oraz fotowoltaicznej. Wyjątek stanowią kraje skandynawskie utrzymujące styczniowe poziomy ze względu na duży udział źródeł OZE oraz Portugalia i Hiszpania w związku z regulacjami prawnymi ograniczającymi ceny. Pomimo osiągnięcia przez uprawnienia do emisji CO2 najwyższej historycznie wartości 100,34 EUR/t, ruch ten nie miał widocznego wpływu na równie gwałtowny wzrost wycen energii elektrycznej. W związku z tym byliśmy świadkami nietypowej sytuacji na rynku, kiedy ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły a ceny energii podążały w przeciwnym kierunku.

Na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie notowania na kontrakcie na 2024 r. kształtowały się w przedziale 779,40 - 834,50 zł/MWh. Obserwowany jest wzrost obrotu na rynku spotowym (+83% rok do roku), natomiast znaczny spadek na kontraktach terminowych (- 65% rok do roku). W lutym po raz pierwszy od 12 lat miesięczny wolumen obrotu na rynku spot był wyższy od obrotu na rynku terminowym. Względnie wysokie temperatury w nadal trwającym sezonie grzewczym, przy przyroście generacji wiatrowej oraz coraz wyższym udziale energii fotowoltaicznej, a także wysoki poziom wypełnienia magazynów pozwoliły na oddalenie ryzyka niedoborów podażowych energii w Europie, czego efektem są obecne spadki wycen na rynku terminowym oraz relatywnie utrzymująca się, niewysoka wycena SPOT. Sytuacja podażowa będzie również ulegała stopniowej poprawie wraz z wydłużaniem się dni i większym nasłonecznieniem, jednak wyceny pozostają na znacznie wyższych poziomach niż w poprzednich latach, co oznacza, że kryzys energetyczny nie jest przeszłością.

***

Firma Energy Solution zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego, obejmującym obszar merytoryczny, finansowy oraz prawny. Spółka posiada kompetencje w zakresie projektów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Świadczy usługi w obszarze audytów efektywności energetycznej (białe certyfikaty) oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw. Realizuje na rzecz klientów instalacje fotowoltaiczne, jak i rozwija projekty farm PV. W 2018 roku rozpoczęła prace nad systemem telemetrii danych energetycznych, skutecznie wdrażając rozwiązanie w ponad 16 krajach Europy. Wśród klientów Energy Solution znajdują się zakłady produkcyjne, sklepy, sieci handlowe, deweloperzy, banki oraz podmioty z sektora finansów publicznych: miasta, gminy, powiaty, uczelnie publiczne, szpitale. Więcej na temat firmy: www.energysolution.pl


POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus gościł wczoraj w Cukrowni Dobrzeli...

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, która uczestniczyła w podpisaniu porozu...

Ukraiński minister rolnictwa, Mykoła Solskyi zapowiedział że drobni rolnicy otrz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę