Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich - Copa i Cogeca zaznaczają pięć sposobów na poprawę sytuacji rolniczek i przedsiębiorczyń

19 października 2020
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich - Copa i Cogeca zaznaczają pięć sposobów na poprawę sytuacji rolniczek i przedsiębiorczyń

Komisja Kobiet Copa-Cogeca opublikowała 15.10. z okazji obchodów XIII Dnia Kobiet Wiejskich ONZ refleksje na temat komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego strategii na rzecz równouprawnienia płci. Nakreśliła w nich sposoby na poprawę równouprawnienia w sektorze rolnym, zwracając uwagę na najważniejsze środki i szanse na promocję równości płci w europejskiej polityce.

Kobiety wiejskie są ostoją obszarów wiejskich. Często odgrywają wielofunkcyjne role, wykraczające poza zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym czy pracę w gospodarstwie rodzinnym. Kobiety wiejskie są również matkami, gospodyniami, nauczycielkami - a jednak ich wkład w gospodarkę wiejską i udział w sile roboczej jest często pomijany lub nawet pozostaje niezauważony.

Aktualnie w UE 30% kierowników lub właścicieli gospodarstw to kobiety, a 80% kobiet na wsi jest zaszufladkowanych jako „żony rolników”1. Potrzeba dodatkowego wsparcia, by motywować i zachęcać kobiety to obierania widoczniejszych funkcji w sektorze rolnym, co zwiększy innowacje i pomoże sektorowi osiągnąć wyższy poziom zrównoważoności w perspektywie długofalowej.

Na dzień dzisiejszy kobiety wiejskie muszą obronić się przed trojakim zagrożeniem - cyfrowym, wiejskim i związanym z równouprawnieniem. Stawiają czoła wielu wyzwaniom i napotykają na bariery, które utrudniają ich aktywny udział w gospodarcze wiejskiej. Należą do nich ograniczony dostęp do finansowania, niewystarczająca infrastruktura, różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, nierówny podział obowiązków domowych itp.

W opublikowanym w ubiegły czwartek dokumencie dokładnie opisano, w jaki sposób możemy wspierać kobiety wiejskie. Pięć głównych zadań to:
1. Wspieranie inicjatyw na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także podniesienie jakości i dostępności infrastruktury i usług, co poprawi sytuację i poziom życia osób mieszkających na obszarach wiejskich.

2. Promowanie dywersyfikacji i wielofunkcyjnej działalności na obszarach wiejskich może stworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorczyń w sektorach takich jak agroturystyka, sprzedaż bezpośrednia czy rolnictwo społeczne.

3. Spółdzielnie mogą odegrać istotną rolę we wspieraniu kobiet na obszarach wiejskich i tworzeniu możliwości dotyczących zatrudnienia, przedsiębiorczości i lepszego dostępu do rynku na wsi.

4. Jedną z największych przeszkód dla przedsiębiorczości kobiet, którą należy koniecznie się zająć, jest wciąż dostęp do kredytów. Sposoby finansowania przeznaczone dla kobiet w ramach polityki spójności UE oraz polityki w zakresie badań i innowacji powinny być dostępne dla wszystkich regionów, w tym obszarów wiejskich.

5. Aby lepiej zaradzić brakowi równości na obszarach wiejskich, należy gromadzić więcej danych i informacji na temat sytuacji ekonomicznej i społecznej kobiet na wsi.
Wspierając najważniejsze środki zawarte w różnych obszarach polityki i inicjatywach UE możemy wydobyć prawdziwy potencjał rolniczek.

Zdaniem Lotty Folkesson, przewodniczącej Komisji Kobiet Copa-Cogeca potencjał kobiet wiejskich i rolniczek do tej pory nie jest realizowany: „Możemy przyczynić się do rozwoju całej społeczności poprzez wzmocnienie pozycji kobiet z obszarów wiejskich. Dodatkowe wsparcie dla kobiet wiejskich może spotęgować przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, podnieść poziom samozatrudnienia oraz pobudzać innowacje w europejskim sektorze rolnym. Jeśli udostępnimy kobietom wiejskim odpowiednie narzędzia i damy im pewne możliwości, nie tylko zrealizujemy ich pełny potencjał lecz również wniesiemy znaczny wkład w żywotność naszych obszarów wiejskich”.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0058_EN.pdf

 

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

Zmiana dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin(SU -...

22 czerwca 2022r. Komisja Europejska przyjęła pionierskie wnioski mające na celu...

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne wicep...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę