Nagroda MRiRW dla IOR – PIB

1 grudnia 2020
Nagroda MRiRW dla IOR – PIB

Obniżenie kosztów produkcji i ochrony oraz wzrost plonu – takie efekty przyniosło wdrożenie „Strategii integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami”. Za opracowanie i wdrożenie strategii integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami do praktyki rolniczej Instytut Ochrony Roślin – PIB otrzymał nagrodę z ramienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Praca zespołowa na rzecz polskich rolników

Nagroda za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r.” to dla nas ogromne wyróżnienie, ale i dowód, jak ważne jest upowszechnianie w praktyce rolniczej osiągnięć naukowców, którzy zajmują się strategiczną ochroną roślin, w tym upraw rolniczych. Praca każdego członka zespołu, który opracował „Strategię integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami”, przekłada się bowiem na nasze codzienne życie – jakość upraw, pasz, produktów spożywczych. W tym przypadku pozwala też na znaczne oszczędności i zapewnia wyższe plony” – podkreśla prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, członek zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii.

Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” została stworzona przez Instytut Ochrony Roślin – PIB, przy współudziale innych jednostek naukowo-badawczych, w tym: Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz Hodowli Roślin Smolice.

W skład zespołu autorskiego, odpowiedzialnego za opracowanie strategii wchodzili ponadto: prof. dr hab. Marek Mrówczyński (IOR – PIB), dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB, prof. dr hab. Marek Korbas (IOR – PIB), dr hab. Roman Warzecha (IHAR – PIB), prof. dr hab. Józef Adamczyk (Hodowla Roślin Smolice), dr hab. Piotr Szulc, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz mgr Karolina Piecuch (COBORU).


Innowacyjne podejście do uprawy i ochrony kukurydzy

Strategia obejmuje szereg innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarówno elementów uprawy, jak i późniejszej pielęgnacji kukurydzy. Uwzględnia m.in. wdrożenie walki biologicznej ze szkodnikami na dużą skalę, użycie nowoczesnych technik monitoringowych pozwalających wykrywać nowe i nadzorować już poznane organizmy szkodliwe, czy też precyzyjnie planować zabiegi ochronne – wymienia członek zespołu autorskiego, dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB.

Duży nacisk położony jest także na stosowanie postępu hodowlanego, w tym na wykorzystanie odmian kukurydzy mniej podatnych na niektóre choroby i szkodniki oraz dostosowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. Strategia obejmuje ponadto: ocenę wpływu nawożenia na zdrowotność roślin, dobór technik uprawy wpływających na lepszą kondycję kukurydzy, dobór odpowiednich preparatów chemicznych i biologicznych, technikę ochrony roślin, czy też problemy związane z odpornością agrofagów.


Efekty potwierdzone w praktyce

Jednostki, które wdrożyły „Strategię integrowanej ochrony kukurydzy”, odnotowały już pierwsze efekty. Jej zastosowanie w praktyce pozwoliło na obniżenie o około 10% kosztów produkcji i ochrony oraz na uzyskanie surowców o wysokiej jakości bez przekroczenia poziomu zawartości mykotoksyn. Odnotowano też plony wyższe o około 10-15% (efekt ograniczenia wpływu agrofagów).

Już te pierwsze rezultaty są obiecujące, a zastosowana strategia warta upowszechnienia.

Tak naprawdę „Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” jest narzędziem ogólnie dostępnym, a jej elementy są zawarte np. w metodykach integrowanej produkcji i ochrony kukurydzy oraz w poradnikach sygnalizatora opracowanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB. Informacje te można także znaleźć na stronie internetowej www.ior.poznan.pl – podpowiada dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB.

Podkreśla też, że z uwagi na duże znaczenie kukurydzy dla gospodarki krajowej, w tym na jej dominację w strukturze zasiewów wielu gospodarstw, opracowane zalecenia ochrony pozwalają minimalizować straty w plonach powodowane przez gatunki szkodliwe, których liczebność znacząco wzrosła w ostatnich latach, m.in. z powodu zmian klimatycznych.

Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” powstawała od 2005 roku w ramach realizacji tematów statutowych IOR – PIB, a także Programu Wieloletniego, w tym również tematyki badawczej jednostek współpracujących z IOR – PIB. Jest więc oparta na wieloletnich obserwacjach terenowych, laboratoryjnych oraz doświadczeniach poletkowych, łanowych i demonstracyjnych prowadzonych w różnych regionach kraju. Nagrodzona strategia wpisuje się w zalecenia, które zostały wprowadzone Dyrektywą 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
Biuro prasowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB


POWIĄZANE

Dlaczego powinniśmy zainteresować się globalnym Południem? ● Około 768 milionów ...

Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowym...

Aż 40 proc. Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa. Prawie połowa Europej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę