informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

NFOŚiGW: 8 milionów złotych na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

6 kwietnia 2018
NFOŚiGW: 8 milionów złotych na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował do 8 milionów złotych dotacji na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada 2018 r.

O środki (90 proc. dotacji) NFOŚiGW będzie można się starać na trzy rodzaje przedsięwzięć. W dwóch przypadkach beneficjentami mogą zostać tylko parki narodowe. Chodzi o projekty polegające na przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ekosystemów w parkach narodowych poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz budowę urządzeń i obiektów służących ochronie przeciwpożarowej ekosystemów nieleśnych lub zakup sprzętu i wyposażenia dla straży parku narodowego, służących ograniczeniu szkodnictwa wynikającego z naruszania obowiązujących w parku przepisów i zakazów. Ponadto parki mogą otrzymać także dotacje na pilny wykup nieruchomości w parkach narodowych, gdzie trudna sytuacja życiowa prywatnych właścicieli tego wymaga.

Z kolei na dofinansowanie modernizacji obiektów hodowli zachowawczej/rezerwatowej pierwotnych, rodzimych ras zwierząt użytkowych mogą liczyć nie tylko parki narodowe, ale także publiczne uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze.

Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że przyjmowane wnioski będą oceniane i kierowane do dofinansowania na bieżąco aż do 23 listopada 2018 r. lub do wyczerpania się alokacji, która opiewa na sumę 8 milionów złotych. Działanie to – w ramach krajowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – jest zgodne z kreowaną przez Ministerstwo Środowiska wizją racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi.

Ogłoszenie o naborze:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor-ciagly-2018/.

 

(PAP)


POWIĄZANE

Jesteśmy jako kraj potentatem produkcji owoców, ale jemy aż o 40% mniej owoców n...

Głosowanie w Komisji AGRI PE nad sprawozdaniem p. Ulriki Müller dotyczącym rozpo...

W odpowiedzi na pismo z 7 marca 2019 r. Zarządu KRIR realizujące wniosek zgłoszo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę