aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nowe przepisy UE dyskryminują niektóre państwa członkowskich

8 grudnia 2023
Nowe przepisy UE dyskryminują niektóre państwa członkowskich

fot e-mk ppr.pl

Nowe przepisy dotyczące transportu zwierząt – wyraźna potrzeba wprowadzenia ulepszeń przez współprawodawców, aby uniknąć zakłóceń i dyskryminacji

Komisja Europejska opublikowała dziś długo oczekiwane zmienione przepisy dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu, w przypadku których niektóre udoskonalenia techniczne są niweczone przez arbitralne i restrykcyjne przepisy, które są dyskryminujące dla niektórych państw członkowskich i mogą zakłócać jednolity rynek.

Dla rolników i spółdzielni rolniczych w UE dobrostan zwierząt jest kluczowym standardem, który staramy się zapewnić. Chociaż w ciągu ostatnich 20 lat technologia i infrastruktura transportowa znacznie się poprawiły, podstawa, na której zbudowano rozporządzenie nr 1/2005, jest nadal aktualna. W naszym interesie leży wspieranie zharmonizowanego wdrażania i egzekwowania przepisów, w oparciu o naukę i konkretne doświadczenie operatorów.

Chociaż we wniosku wprowadzono pewne ulepszenia techniczne, niestety są one podważane przez wąsko restrykcyjne przepisy, odbiegające od praktycznych doświadczeń, przynoszące efekt przeciwny do zamierzonego z punktu widzenia dobrostanu zwierząt i dyskryminujące dla niektórych państw członkowskich.

Główne obawy Copa i Cogeca dotyczą:

1. Minimalny wiek przewozu młodych zwierząt na odległość powyżej 100 km: Podwyższenie minimalnego wieku przewozu cieląt do pięciu tygodni (w porównaniu do 14 dni w obowiązującym rozporządzeniu) lub trzech tygodni w przypadku prosiąt, jagniąt i koźląt , doprowadziłoby wiele gospodarstw do zaprzestania działalności. Gospodarstwa mleczne musiałyby całkowicie przebudować i odnowić swoje obiekty, co dla wielu byłoby niewykonalne. Wiąże się to z wieloma kosztami, takimi jak: dodatkowe finansowanie, dodatkowe wymagania dotyczące gruntów, zagospodarowanie obornika i pozwolenia środowiskowe.

2. Nałożenie ograniczenia czasu podróży do uboju na 9 godzin oznaczałoby, że rolnicy w niektórych państwach członkowskich natychmiast straciliby dostęp do wielu rzeźni. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ w UE ma już miejsce proces koncentracji rzeźni. Jeszcze bardziej przyspieszyłoby to proces wyludniania się obszarów wiejskich.

3. Podobnie ograniczenie czasu przejazdu drogowego do celów innych niż ubój przerwałoby łańcuchy dostaw budowane przez lata w wielu państwach członkowskich. Byłoby to dyskryminujące dla państw członkowskich charakteryzujących się większymi odległościami, niewłaściwą infrastrukturą lub regionami górskimi.

4. Nasze obawy dotyczące potencjalnego dyskryminacyjnego charakteru tej reformy są również widoczne w odniesieniu do limitów podróżowania w oparciu o temperaturę maksymalną i minimalną. Wymóg jazdy nocnej w przypadku prognozy temperatury wyższej niż 30°C jest uciążliwy zarówno z punktu widzenia dobrostanu zwierząt (wszystkie gatunki zwierząt gospodarskich w tym zakresie są dobowe), jak i społecznego (dostępność i elastyczność siły roboczej) i byłby niekorzystny dla transportu w okresie letnim okresie, zwłaszcza na południu.

5. Nowe zasady dotyczące dostępnej przestrzeni i minimalnej wysokości pionowej zmniejszyłyby liczbę zwierząt, które można załadować na ciężarówkę w porównaniu z obecną normą. Zwiększanie się pustych przestrzeni pomiędzy nimi może prowadzić do obrażeń w wyniku ruchu pojazdu, a także do problemów z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ponadto pomnożenie liczby ciężarówek na drogach w celu zrekompensowania zmniejszonego ładunku miałoby bardzo znaczący wpływ na emisję dwutlenku węgla i zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Ponadto z praktycznego punktu widzenia zapewnienia skutecznego wykorzystania proponowane okresy przejściowe są zbyt krótkie i niezgodne z możliwościami inwestycyjnymi operatorów.

Wzywamy Parlament Europejski i Radę do rozważenia tych problematycznych kwestii i zapewnienia niezbędnych dostosowań w celu wprowadzenia dalszych ulepszeń wniosku; dzięki czemu będzie ono wykonalne, niedyskryminacyjne i oparte na nauce.
***
Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Razem zapewniamy, że rolnictwo UE będzie zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom ludzi w całej Europie. >>> Więcej informacji na www.copa-cogeca.eu

oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Zmiana pozycji rolnictwa strategicznym atutem Europy!   Ponieważ Unia Europejska...

Jak pinformował na Sławomir Homaja z NSZZZ RI Solidarność, do tej pory w dopłaci...

Belgijski organ ds. zdrowia popiera nowe zasady edycji genów, inna jest opinia f...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę