aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Opakowania do owoców i warzyw muszą dać się wykonać!

23 kwietnia 2024
Opakowania do owoców i warzyw muszą dać się wykonać!

Copa i Cogeca zwracają się do negocjatorów ds. opakowań o znalezienie wykonalnego porozumienia dla sektora owoców i warzyw

Nadchodzące tygodnie będą kluczowe dla rozwoju rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), ponieważ oczekuje się, że głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie wstępnego porozumienia odbędzie się podczas sesji plenarnej 24 kwietnia, podczas gdy Rada Ministrów Środowiska uczyni to podczas jednego z dwóch posiedzeń, które pozostały do czerwca.

Ze szczególnym odniesieniem do owoców i warzyw, omawiany projekt zawiera szereg przepisów, które skierowały łańcuch żywnościowy – od producenta do dystrybutora – przeciwko niemu. Z jednej strony dyskryminujące traktowanie ma miejsce w sektorze owoców i warzyw: podczas gdy w przypadku innych sektorów gospodarki ustala się ogólne i stopniowe cele, w przypadku świeżych owoców i warzyw wprowadza się drastyczny zakaz stosowania opakowań z tworzyw sztucznych i naklejek nienadających się do kompostowania. przewidywane. Tymczasowe porozumienie, które branża określiła jako nieproporcjonalne i przynoszące efekt przeciwny do zamierzonego.

Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski dotychczas ignorowały argumenty wysuwane wielokrotnie i wspólnie przez producentów, przedstawicieli handlu, eksporterów i sprzedawców detalicznych przeciwko takiemu przepisowi w praktyce; że nie zmniejszy, a zamiast tego pogłębi marnotrawienie żywności, będzie to miało skutki sprzeczne z zamierzonym celem zrównoważonego rozwoju, uniemożliwi producentom wspólnotowym zwiększanie wartości i różnicowanie swoich produktów lub oznaczanie ich pochodzenia, pogorszy możliwości identyfikowalności i bezpieczeństwa żywności a ponadto pogłębi i tak już spadkową tendencję spożycia owoców i warzyw; niezbędny składnik zdrowej diety.

Z drugiej strony omawiana regulacja przewiduje dla krajów bardzo szeroki margines pomocniczości. Państwa członkowskie, które wprowadziły już ustawodawstwo w tej kwestii, będą mogły utrzymać własne przepisy krajowe (nawet jeśli będą one wykraczać poza PPWR) pomimo przyjęcia rozporządzeń wspólnotowych. Ponadto przy podejmowaniu decyzji o produktach zwolnionych z zakazu stosowania opakowań ustala się, że to każdy kraj będzie określał własne wyjątki, a nie UE. Innymi słowy, jeśli zostanie zatwierdzona, PPWR w obecnym brzmieniu umożliwi współistnienie w Unii tylu przepisów, ilu krajom, w odniesieniu do tych samych produktów owocowo-warzywnych, co jest sprzeczne ze zintegrowanym podejściem jednolitego rynku UE.

Copa i Cogeca potępiają tę bezprecedensową inicjatywę, która jest sprzeczna z harmonizującą rolą, jaką instytucje UE mają odgrywać, i przypomina, że harmonizacja była w rzeczywistości jednym z głównych deklarowanych celów PPWR.

Copa i Cogeca wzywają również Parlament do wprowadzenia zmian do obecnie rozpatrywanego projektu w celu dostosowania go do stanowiska przyjętego na sesji plenarnej, aby zapewnić, że PPWR wyłączy ograniczenie dotyczące opakowań jednorazowego użytku na świeże owoce i warzywa, aby nie stwarzać przeszkód dla prawidłowe funkcjonowanie i swobodny przepływ owoców i warzyw na jednolitym rynku UE.

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Owoców i Warzyw Copa i Cogeca, Luc Vanoirbeek, stwierdził: „W przypadku europejskiej spółdzielni owocowo-warzywnej, która sprzedaje dziesiątki różnych produktów przeznaczonych dla wielu krajów Unii, nie do pomyślenia jest koordynacja jej działalności kondycjonującej, jeżeli zasady dotyczące pakowania były inne w każdym kraju.”

Copa i Cogeca zalecają przekierowanie tej sprawy w celu uchylenia już przyjętych przepisów krajowych oraz zalecają, aby instytucje (we współpracy z sektorem) poszukiwały ram regulacyjnych zawierających zharmonizowane warunki racjonalnego stosowania opakowań w sektorze owoców i warzyw w całej UE. Dążymy do proporcjonalności, niedyskryminacji, obiektywnego pomiaru trwałości środków i osiągnięcia standardu stosowanego identycznie we wszystkich państwach członkowskich. Ułatwiłoby to swobodny przepływ i wprowadzanie do obrotu tych produktów na jednolitym rynku UE oraz pozwoliło uniknąć kosztów, które przedsiębiorstwa poniosłyby w związku z koniecznością stosowania się do różnych i zmieniających się przepisów w zależności od kraju przeznaczenia.

W kontekście, w którym Unia Europejska właśnie odnowiła swoje zaangażowanie w sektorze rolno-spożywczym, niezrozumiałe byłoby zamknięcie tej legislatury z takim nadużywaniem interesów sektora owocowo-warzywnego, który jest szczególnie zależny od wewnątrzunijnych eksport.
***
O nas - Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Razem zapewniamy, że rolnictwo UE będzie zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom ludzi w całej Europie. >>> Więcej informacji na www.copa-cogeca.eu

oprac, e-red, ppr.pl


POWIĄZANE

Według szacunków ekspertów w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2024 roku Rosja dostarc...

Przegłosowane w ubiegłym tygodniu "Nature Restoration Law" czyli prawo o odbudow...

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę