aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Opakowania do owoców i warzyw muszą dać się wykonać!

23 kwietnia 2024
Opakowania do owoców i warzyw muszą dać się wykonać!

Copa i Cogeca zwracają się do negocjatorów ds. opakowań o znalezienie wykonalnego porozumienia dla sektora owoców i warzyw

Nadchodzące tygodnie będą kluczowe dla rozwoju rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), ponieważ oczekuje się, że głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie wstępnego porozumienia odbędzie się podczas sesji plenarnej 24 kwietnia, podczas gdy Rada Ministrów Środowiska uczyni to podczas jednego z dwóch posiedzeń, które pozostały do czerwca.

Ze szczególnym odniesieniem do owoców i warzyw, omawiany projekt zawiera szereg przepisów, które skierowały łańcuch żywnościowy – od producenta do dystrybutora – przeciwko niemu. Z jednej strony dyskryminujące traktowanie ma miejsce w sektorze owoców i warzyw: podczas gdy w przypadku innych sektorów gospodarki ustala się ogólne i stopniowe cele, w przypadku świeżych owoców i warzyw wprowadza się drastyczny zakaz stosowania opakowań z tworzyw sztucznych i naklejek nienadających się do kompostowania. przewidywane. Tymczasowe porozumienie, które branża określiła jako nieproporcjonalne i przynoszące efekt przeciwny do zamierzonego.

Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski dotychczas ignorowały argumenty wysuwane wielokrotnie i wspólnie przez producentów, przedstawicieli handlu, eksporterów i sprzedawców detalicznych przeciwko takiemu przepisowi w praktyce; że nie zmniejszy, a zamiast tego pogłębi marnotrawienie żywności, będzie to miało skutki sprzeczne z zamierzonym celem zrównoważonego rozwoju, uniemożliwi producentom wspólnotowym zwiększanie wartości i różnicowanie swoich produktów lub oznaczanie ich pochodzenia, pogorszy możliwości identyfikowalności i bezpieczeństwa żywności a ponadto pogłębi i tak już spadkową tendencję spożycia owoców i warzyw; niezbędny składnik zdrowej diety.

Z drugiej strony omawiana regulacja przewiduje dla krajów bardzo szeroki margines pomocniczości. Państwa członkowskie, które wprowadziły już ustawodawstwo w tej kwestii, będą mogły utrzymać własne przepisy krajowe (nawet jeśli będą one wykraczać poza PPWR) pomimo przyjęcia rozporządzeń wspólnotowych. Ponadto przy podejmowaniu decyzji o produktach zwolnionych z zakazu stosowania opakowań ustala się, że to każdy kraj będzie określał własne wyjątki, a nie UE. Innymi słowy, jeśli zostanie zatwierdzona, PPWR w obecnym brzmieniu umożliwi współistnienie w Unii tylu przepisów, ilu krajom, w odniesieniu do tych samych produktów owocowo-warzywnych, co jest sprzeczne ze zintegrowanym podejściem jednolitego rynku UE.

Copa i Cogeca potępiają tę bezprecedensową inicjatywę, która jest sprzeczna z harmonizującą rolą, jaką instytucje UE mają odgrywać, i przypomina, że harmonizacja była w rzeczywistości jednym z głównych deklarowanych celów PPWR.

Copa i Cogeca wzywają również Parlament do wprowadzenia zmian do obecnie rozpatrywanego projektu w celu dostosowania go do stanowiska przyjętego na sesji plenarnej, aby zapewnić, że PPWR wyłączy ograniczenie dotyczące opakowań jednorazowego użytku na świeże owoce i warzywa, aby nie stwarzać przeszkód dla prawidłowe funkcjonowanie i swobodny przepływ owoców i warzyw na jednolitym rynku UE.

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Owoców i Warzyw Copa i Cogeca, Luc Vanoirbeek, stwierdził: „W przypadku europejskiej spółdzielni owocowo-warzywnej, która sprzedaje dziesiątki różnych produktów przeznaczonych dla wielu krajów Unii, nie do pomyślenia jest koordynacja jej działalności kondycjonującej, jeżeli zasady dotyczące pakowania były inne w każdym kraju.”

Copa i Cogeca zalecają przekierowanie tej sprawy w celu uchylenia już przyjętych przepisów krajowych oraz zalecają, aby instytucje (we współpracy z sektorem) poszukiwały ram regulacyjnych zawierających zharmonizowane warunki racjonalnego stosowania opakowań w sektorze owoców i warzyw w całej UE. Dążymy do proporcjonalności, niedyskryminacji, obiektywnego pomiaru trwałości środków i osiągnięcia standardu stosowanego identycznie we wszystkich państwach członkowskich. Ułatwiłoby to swobodny przepływ i wprowadzanie do obrotu tych produktów na jednolitym rynku UE oraz pozwoliło uniknąć kosztów, które przedsiębiorstwa poniosłyby w związku z koniecznością stosowania się do różnych i zmieniających się przepisów w zależności od kraju przeznaczenia.

W kontekście, w którym Unia Europejska właśnie odnowiła swoje zaangażowanie w sektorze rolno-spożywczym, niezrozumiałe byłoby zamknięcie tej legislatury z takim nadużywaniem interesów sektora owocowo-warzywnego, który jest szczególnie zależny od wewnątrzunijnych eksport.
***
O nas - Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Razem zapewniamy, że rolnictwo UE będzie zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom ludzi w całej Europie. >>> Więcej informacji na www.copa-cogeca.eu

oprac, e-red, ppr.pl


POWIĄZANE

W obecnej chwili dla osób, które budują swój pierwszy dom lub które poddają term...

Pelniąacy obowiązki ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Taras Wysocki po...

Jako podało ministerstwo polityki agrarnej Ukrainy, producenci rolni aktywnie an...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę