BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to zagrożenie dla zdrowia publicznego

5 czerwca 2023
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to zagrożenie dla zdrowia publicznego
 Parlament Eurpopejski przyjął w czwartek swoje zalecenia dotyczące skoordynowanej reakcji UE na zagrożenia dla zdrowia wynikające z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W rezolucji przyjętej 525 głosami za, przy 2 przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie do PE stwierdzili, że skuteczna walka z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga rozważnego stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt, dobrych środków zapobiegania infekcjom i ich kontroli oraz większej liczby badań i rozwoju w nowe środki przeciwdrobnoustrojowe i alternatywy dla środków przeciwdrobnoustrojowych.

Posłowie stwierdzili również, że jeśli środki zalecane państwom członkowskim okażą się niewystarczające, potrzebne będą dalsze działania legislacyjne na szczeblu UE.

Krajowe środki zapobiegania, monitorowania i ograniczania rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

W tekście wzywa się kraje UE do wprowadzenia, wdrożenia i regularnej aktualizacji (co najmniej raz na dwa lata) „krajowych planów działania” przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jako priorytetu dla ich krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Aby wesprzeć rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych dla zdrowia ludzkiego, posłowie chcą usprawnić gromadzenie danych, w tym danych w czasie rzeczywistym, zarówno na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak i zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych. Zwracają się również do Komisji o utworzenie bazy danych na poziomie UE.

Zajęcie się konsumpcją środków przeciwdrobnoustrojowych

Chociaż parlamentarzyści zgadzają się z celem zaproponowanym przez Komisję, aby do 2030 r. ograniczyć całkowite spożycie antybiotyków przez ludzi w UE o 20%, to posłowie nalegają, aby środki krajowe również zapewniały, że co najmniej 70% spożywanych antybiotyków należy do „grupy dostępu”. zgodnie z definicją w klasyfikacji WHO AWaRe (antybiotyki, które są skuteczne przeciwko szerokiej gamie powszechnie spotykanych patogenów, a jednocześnie wykazują niższy potencjał oporności).

Wsparcie badań i profilaktyki niedoborów leków

Rezolucja wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania wymiany danych badawczych i innowacji technologicznych w zakresie wykrywania, zapobiegania i leczenia zakażeń u ludzi wywołanych przez patogeny oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe. W tym kontekście posłowie do PE twierdzą, że utworzenie europejskiego partnerstwa powinno obejmować wszystkie zainteresowane strony (przemysł, organizacje pacjentów, środowisko akademickie) i powinno być dostępne dla MŚP.

Podkreślają znaczenie skoordynowania krajowych inicjatyw dotyczących produkcji, zamówień i gromadzenia zapasów, aby zapobiegać niedoborom leków i znacznie poprawić ciągłość dostaw środków przeciwdrobnoustrojowych i innych środków przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w UE.

Następne kroki

Oczekuje się, że państwa członkowskie przyjmą wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w połowie czerwca.

Geneza,

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Komisja przedstawiła zalecenie Rady w sprawie zintensyfikowania działań UE na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie” w ramach reformy unijnego prawodawstwa farmaceutycznego .

W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe za jedno z 10 największych globalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego, przed którymi stoi ludzkość. W lipcu 2022 r. Komisja uznała oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe za jedno z trzech najważniejszych priorytetowych zagrożeń dla zdrowia . Każdego roku bakterie oporne na antybiotyki powodują ponad 670 000 infekcji, a około 33 000 osób umiera w bezpośredniej konsekwencji w UE/EOG.

Przyjmując niniejszą rezolucję, Parlament wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, aby zapewnić wszystkim Europejczykom dostęp do zdrowej żywności i zdrowego stylu życia oraz zagwarantować im równy dostęp do zdrowia, jak wyrażono we wnioskach 7 ust. 1, 7 ust. 1) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

oprac. e-mk, ppr.pl na podst. źródło: Parlament Europejski


POWIĄZANE

W przyszłym roku nadal będą funkcjonować państwowe programy wsparcia dla produce...

1 grudnia Bułgaria zniosła zakaz importu z Ukrainy czterech płodów rolnych (psze...

Zgodnie z przewidywaniami, paliwa na stacjach tanieją, ale dynamika obniżek w os...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę