Podsumowanie EKOGMINA 2019: sektor wod-kan staje się kluczowym tematem dla samorządów

24 czerwca 2019
Podsumowanie EKOGMINA 2019: sektor wod-kan staje się kluczowym tematem dla samorządów

Gminy bez własnych operatorów wod-kan silniej odczują kolejne obowiązki narzucane przez nowe prawo – konkludują uczestnicy tegorocznej konferencji EKOGMINA 2019, która zgromadziła w Jachrance pod Warszawą 130 praktyków z branży wod-kan. Mieszkańcy gmin oczekują standardów wod-kan takich samych, jak w dużych miastach. Realna staje się groźba zbyt małej ilości wody. Wzrasta potrzeba kontroli systemów odwadniania oraz całych systemów wod-kan w rozrastających się gminach przy dużych miastach. Nadal nie ma ustawy, która wpływałaby na zagrożenia odorowe.

Po raz kolejny konferencja EKOGMINA okazała się skuteczną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie sprawdzonych metod oraz rozwiązań projektów wod-kan. 31 prelegentów – naukowców, ekspertów i praktyków – oraz 130 uczestników debatowało o problemach i wyzwaniach branży w małych i średnich gminach.

Aspekty prawne

Szczególną uwagę poświęcono analizie Prawa Wodnego oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Skutkiem powyższego jest narzucenie na gminy nowych obowiązków organizacyjnych i finansowych, co będzie wyzwaniem dla gmin nieposiadających własnych operatorów systemów wod-kan.

Dyskutowano również realną i problematyczną sytuację wielu gmin, czyli zagrożenie odorowe. Brak ustawy odorowej utrudnia funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i zakładów komunalnych.

Skutki migracji ludności i wzrostu oczekiwań mieszkańców gmin

Zwrócono również uwagę, że przyzwyczajona do wysokich standardów usług ludność miast, migrując do gmin, wpływa lokalnie na wzrost świadomości mieszkańców, którzy oczekują wyrównywania standardu usług w gminach i miastach. Jest to zarówno efekt migracji jak i kompletacji systemów, do których dążą gminy.

Migracje ludności oraz zmiany klimatyczne powodują również groźbę zbyt małych zasobów wodnych. Aby temu zapobiec, konieczne są audyty systemów odwadniania. Intensywny rozwój gmin sąsiadujących z metropoliami również wpływa na konieczność audytu powiększających się systemów i współpracy z urbanistami.

Aspekty ekonomiczne

Wyzwania ekonomiczne wiążą się z rosnącymi kosztami pracy, energii, opłat środowiskowych, kosztami utylizacji lub przeróbki osadów. Podczas konferencji zwracano uwagę na konieczność optymalizacji sposobu zarządzania i kosztów działalności operatorów wodociągowych. Obecnie wiele gmin dotuje usługi wodno-ściekowe, ponieważ opłaty mieszkańców nie są wystarczające. Jako sposoby na ograniczenie dopłat proponowano: stosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, korzystanie z usług jednego operatora w kilku gminach, audyty techniczne pozwalające na zwiększenie efektywności systemu i zmniejszenie strat wody, retencjonowanie i wtórne wykorzystanie wody opadowej

Dobre praktyki warto powielać

W konferencji udział wzięli szefowie przedsiębiorstw wodociągowych, przedstawiciele firm oferujących nowoczesne rozwiązania do zarządzania wodociągami, specjaliści z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przedstawiciele PGW Wody Polskie z RZGW w Warszawie, firmy doradcze, eksperci inżynierii sanitarnej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Konferencja składała się z 2 bogatych merytorycznie warsztatów oraz 4 wyczerpujących i owocnych sesji tematycznych. Całości towarzyszyła uroczysta gala zorganizowana przez Wodociąg Marecki, honorowego partnera konferencji.

infowire.pl


POWIĄZANE

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 18. listopada w posiedzeniu Rady ...

Jednostka centralna KSOW (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie od...

18 listopada 2019 r. Zarząd KRIR przekazał stanowisko samorządu rolniczego do pr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę