aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Polska gospodarka w szczytowej formie

14 lutego 2018
Polska gospodarka w szczytowej formie

Sięgający 5,1 proc. w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost PKB to najlepszy wynik od czwartego kwartału 2011 r. Będzie on trudny do powtórzenia nie tylko w najbliższym czasie, ale prawdopodobnie także w całym obecnym cyklu koniunktury. Wszystko bowiem wskazuje na to, że właśnie mieliśmy do czynienia z jego szczytem, choć ekonomiści liczyli na nieco wyższą dynamikę.

 

Nie oznacza to, że czeka nas wyraźne pogorszenie się sytuacji. Wysokie, prawdopodobnie przekraczające 4 proc. tempo wzrostu PKB powinno utrzymać się także w tym roku. Jednak niemal wszystkie prognozy, zarówno dla polskiej, jak światowej gospodarki, zakładają stopniowe osłabienie w kolejnych latach. Tak wysokiej dynamiki, jak w 2017 r., osiągnąć się raczej nie da, choćby ze względu na bardzo wysoki punkt odniesienia. Trudno liczyć na powtórkę sięgającego 4,8 proc. wzrostu konsumpcji, za to spore rezerwy tkwią jeszcze w inwestycjach. Powinny one dać znać o sobie w pierwszej połowie roku, jednak utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu nie wydaje się na dłuższą metę realne.

 

Biorąc pod uwagę sięgające w czwartym kwartale 3,3 mld zł ujemne saldo handlu zagranicznego, należy sądzić, że do silnego wzrostu PKB przyczyniły się z pewnością w dużej mierze inwestycje. Choć można przypuszczać, że nadal dominowały te, które są realizowane przez sektor publiczny i samorządy, a w mniejszym stopniu przez firmy, to właśnie w nich należy upatrywać głównego czynnika wspierającego dynamikę PKB w kolejnych kwartałach, przy słabnącym wpływie konsumpcji prywatnej oraz prawdopodobnie dalszym ujemnym wkładzie wymiany handlowej. Warto zauważyć, że dodatni wpływ nadwyżki eksportu nad importem słabł już od kilku kwartałów i wszystko wskazuje na to, że ujemne saldo z ostatnich miesięcy 2017 r. to sygnał bardziej trwałej tendencji.

 

Choć dominuje pogląd, że szybszy wzrost importu ma zawiązek z ożywieniem w inwestycjach, trudno oszacować skalę tego zjawiska, tym bardziej, że wzrost dochodów gospodarstw domowych i umocnienie złotego z pewnością znacząco wpłynęły na zwiększenie zakupów importowanych dóbr konsumpcyjnych. Gdyby nadwyżka importu nad eksportem była rzeczywiście pochodną zwiększonego popytu na dobra inwestycyjne, byłaby to tendencja pozytywna.

 

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli faktycznie szczyt cyklu koniunktury jest już za nami i znajdujemy się w fazie spowalniania, a wiele na to wskazuje, firmy nie będą skłonne do inwestycyjnej ekspansji, nawet uwzględniając bardzo wysokie w niektórych branżach wykorzystanie mocy produkcyjnych. Trudno przypuszczać, że przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę osłabienia tempa wzrostu gospodarczego, a więc i popytu na swoje produkty i usługi, skoro tezę o nadchodzącym spowolnieniu potwierdzają oficjalne prognozy niemal wszystkich ośrodków analitycznych. Co ciekawe, do najbardziej pesymistycznych należą przewidywania NBP, zakładające że w tym roku PKB może wzrosnąć jedynie o 3,6 proc., a w przyszłym o 3,3 proc. (Komisja Europejska przewiduje, wzrost o 4,2 proc. w tym roku i 3,6 proc. w 2019 r.).

 

W tym kontekście trudno oczekiwać decyzji o podwyżce stóp procentowych, chyba że chodziłoby o jednorazowy, niewiele znaczący ruch o 0,25 punktu procentowego, wchodzący w grę w przypadku nieoczekiwanie silnego skoku inflacji. Trzeba bowiem pamiętać, że skutki zaostrzenia polityki pieniężnej ujawnią się po kilku kwartałach, a więc gdy tempo wzrostu gospodarczego będzie hamować. Z tego punktu widzenia, zakładając że prognozy NBP sprawdzą się, choćby co do tendencji, a inflacja nie stanie się zagrożeniem, można zaryzykować tezę, że podwyżkę stóp procentowych zobaczymy dopiero w kolejnym cyklu koniunkturalnym.O GERDA BROKER

GERDA BROKER specjalizuje się w doradztwie w zakresie identyfikacji optymalnych źródeł pozyskania przez przedsiębiorców finansowania, jak również w przygotowaniu formalnych aspektów związanych z organizacją kapitału niezbędnego do realizacji celów biznesowych. Obejmuje opieką doradczą małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa i doradza im w procesie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację celów związanych z bieżącą działalnością operacyjną, ale także celów rozwojowych oraz inwestycyjnych. Gerda Broker powstała w 2013 roku z inicjatywy twórcy i głównego udziałowca firmy GERDA, której Polacy od 28 lat powierzają bezpieczeństwo swojego życia i mienia. Jest firmą niezależną, niepowiązaną z żadną grupą finansową, co pozwala na w pełni obiektywną ocenę potrzeb i sytuacji klientów i dobór odpowiednio dopasowanych produktów. W obliczu spadku atrakcyjności tradycyjnych form lokowania kapitału, siłą oferty Gerda Broker jest również możliwość inwestowania w nieruchomości – m.in. condohotele i zmodernizowane kamienice oraz w grunty o wysokim potencjale wzrostu wartości.


Więcej informacji: http://gerdabroker.pl/Roman Przasnyski Główny Analityk GERDA BROKER / Biuro prasowe GB


POWIĄZANE

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Z niczym wyszli wczoraj ze spotkania z premierem Donaldem Tuskiem rolnicy. To je...

Wczoraj, odyło się wspólne posiedzienie  władz rolniczej i pracowniczej Solidarn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę