Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Polski startup stworzył rewolucyjny georadar spektralnyna

12 maja 2023
Polski startup stworzył rewolucyjny georadar spektralnyna

Polski startup deeptechowy WIDMO Spectral Technologies opracował przełomowy georadar spektralny. Innowacyjne w skali całego świata urządzenie pozwala na wielokrotnie głębsze i dokładniejsze niż dotychczas penetrowanie badanych obszarów. Sprzęt już znajduje zastosowanie w przedsięwzięciach m.in. z branży górniczej, budowlanej czy ochrony środowiska w Polsce i Europie. Technologia stworzona przez polską firmę może już wkrótce zrewolucjonizować badania geofizyczne w górnictwie, budownictwie, archeologii, inżynierii środowiska i wielu innych branżach na całym świecie.

Opatentowane rewolucyjne rozwiązanie

Firma WIDMO Spectral Technologies została stworzona przez braci Mirosława i Tomasza Trześniowskich i dr. hab. Andrzeja Kułaka oraz dr. hab. Cezarego Worka, prof. AGH. Dziś zespół liczy ponad 25 osób, w tym uznanych ekspertów w dziedzinie geofizyki, astrofizyki, elektroniki czy data science. Owocem ich pracy jest georadar spektralny SGPR (ang. spectral ground penetrating radar). Urządzenie wykorzystuje falę ciągłą modulowaną w szerokim zakresie częstotliwości, dzięki czemu otrzymuje się hiperspektralny obraz tego, co znajduje się pod badaną powierzchnią. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Do analizy informacji rejestrowanych przez urządzenie służy autorskie, wysoko zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Technologia jest opatentowana przez WIDMO.

- Georadary są dziś powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach, ale zasada ich działania praktycznie nie zmieniała się od kilkudziesięciu lat. Nasz georadar spektralny, czyli „oko” w połączeniu z oprogramowaniem, czyli „mózgiem” to przełomowa innowacja, dzięki której można widzieć to, czego dotychczas nie pozwalały zobaczyć georadary i pozostałe nieinwazyjne rozwiązania. Kiedy kilka lat temu wpadliśmy na ten pomysł, niewiele osób wierzyło, że jego skuteczne zrealizowanie będzie możliwe. Dzisiaj już wiemy, że nasza technologia działa i próbne odwierty pokazują dokładnie to, co widzi nasz sprzęt, nawet na dużych głębokościach – mówi Mirosław Trześniowski, jeden z założycieli i współprezes WIDMO Spectral Technologies.

Georadar spektralny stworzony przez WIDMO generuje obrazy o znacznie wyższej rozdzielczości niż konwencjonalne urządzenia, a to pozwala na tworzenie o wiele dokładniejszych cyfrowych modeli tego, co znajduje się pod powierzchnią gruntu. Istotną przewagą jest też możliwość penetracji badanych obszarów na znacznie większą głębokość – nawet do 75 metrów pod powierzchnią w stosunku do kilku-kilkunastu metrów przy dotychczas stosowanych urządzeniach, i to bez utraty jakości obrazu oraz przy znacznie niższym zużyciu energii. Podczas badania georadar zbiera dane w sposób ciągły z precyzyjną lokalizacją – odległości między pojedynczymi analizowanymi punktami są mniejsze niż 1 cm, co pozwala na otrzymanie kompleksowego i precyzyjnego modelu gruntu w stosunku do punktowych danych otrzymywanych np. z odwiertów.

 

georadar 


Globalne możliwości dla polskiej technologii

Wysokie możliwości techniczne SGPR dają ogromne pole do zastosowania urządzenia w wielu branżach - wartość dostępnego rynku docelowego to blisko 80 mld euro. Georadar spektralny może być wykorzystywany m.in. w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym, górnictwie, geodezji, archeologii czy ochronie i inżynierii środowiska – wszędzie tam, gdzie informacje o strukturze geologicznej terenu i tym, co znajduje się pod jego powierzchnią mają istotny wpływ na prowadzoną bądź planowaną działalność.

- Lista potencjalnych zastosowań georadaru spektralnego jest bardzo długa. Jedną z branż, która może szczególnie skorzystać na wykorzystaniu naszej technologii jest budownictwo. Przedsięwzięcia budowlane to projekty z jednej strony o bardzo wysokim ryzyku geotechnicznym, a z drugiej - o niskiej marży. Mając dokładną i pełną informację o tym, co znajduje się pod powierzchnią gruntu, będzie można precyzyjnie wyznaczyć najlepszą lokalizację np. dla drogi czy tunelu i dobrać optymalną technologię budowy, a przez to znacznie zmniejszyć budżety i radykalnie obniżyć ryzyko wystąpienia dużych opóźnień. Przekraczanie założonych kosztów i terminów to problem, który dotyczy dziś kilkudziesięciu procent dużych inwestycji budowlanych, więc skala możliwych oszczędności jest naprawdę ogromna – komentuje Mirosław Trześniowski.

Wśród kluczowych branż docelowych WIDMO Spectral Technologies jest także górnictwo. Wykorzystanie SGPR może znacznie zwiększyć efektywność działalności górniczej, pozwalając m.in. na przyspieszenie badań i dokładniejsze zaplanowanie prac wydobywczych. Dzięki temu można nawet kilkukrotne obniżyć koszty przygotowania dokumentacji złoża, a jednocześnie zmniejszyć wpływ działalności na środowisko. Georadar spektralny jest też niezwykle przydatnym narzędziem przy procesach zamykania kopalń oraz mapowaniu i zapobieganiu szkodom górniczym. Urządzenie z dużą dokładnością “widzi” wodę, co jest bardzo przydatne przy mapowaniu terenów, gdzie stanowi ona potencjalne zagrożenie (ale też w miejscach, gdzie jest poszukiwana), pozwala również precyzyjnie wykrywać miejsca zagrożone powstawaniem osuwisk.

Technologia opracowana przez WIDMO Spectral Technologies dotychczas była lub jest wykorzystywana przy projektach górniczych, budowlanych oraz środowiskowych w Polsce i Europie. Spółka planuje intensywne zwiększanie skali swojej działalności w nadchodzących miesiącach. 

 

***

WIDMO Spectral Technologies to polski startup deeptechowy stworzony w 2018 roku. Zespół złożony z ekspertów akademickich, technologicznych i biznesowych opracował rewolucyjną technologię SGPR (Spectral Ground Penetrating Radar). Rozwiązanie oparte o georadar spektralny i autorskie, zaawansowane oprogramowanie z użyciem AI dostarcza precyzyjne informacje o tym, co znajduje się pod badaną powierzchnią o niespotykanej dotąd jakości i na znacznie większą głębokość. Spółka posiada swoje biura w Krakowie i Warszawie. Więcej: widmo.tech

***

O firmie

WIDMO Spectral Technologies to polski startup deeptechowy stworzony w 2018 roku przez braci Mirosława i Tomasza Trześniowskich oraz dr. hab. Andrzeja Kułaka i dr. hab. Cezarego Worka, prof. AGH. Dziś zespół liczy ponad 25 osób, w tym uznanych ekspertów w dziedzinie geofizyki, astrofizyki, elektroniki czy data science. Firma opracowała innowacyjną na skalę światową technologię SGPR (ang. spectral ground penetrating radar). Rozwiązanie oparte o georadar spektralny i autorskie, zaawansowane oprogramowanie z użyciem AI dostarcza precyzyjnych informacji o tym, co znajduje się pod badaną powierzchnią o niespotykanej dotąd jakości i na znacznie większą głębokość niż konwencjonalne urządzenia. Przy wsparciu najbardziej prestiżowych unijnych i polskich organizacji finansujących projekty deeptech, funduszy VC oraz aniołów biznesu spółka pozyskała dotąd blisko 4 mln euro na rozwój.

 

O technologii SGPR

Georadar spektralny SGPR (ang. spectral ground penetrating radar) stworzony przez WIDMO Spectral Technologies jest innowacją w skali globalnej. Urządzenie może w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizować badania geofizyczne w wielu branżach. Najnowszej generacji sprzęt oferuje znacznie większe możliwości niż konwencjonalne, stosowane dotąd georadary. 

Georadar spektralny wykorzystuje falę ciągłą modulowaną w szerokim zakresie częstotliwości, dzięki czemu otrzymuje się hiperspektralny obraz tego, co znajduje się pod badaną powierzchnią. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Do analizy informacji rejestrowanych przez urządzenie służy autorskie, wysoko zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Technologia jest opatentowana przez WIDMO Spectral Technologies.

SGPR vs. konwencjonalne georadary

●Wykorzystanie fali ciągłej i zmiennej częstotliwości w stosunku do wysyłania impulsów przez konwencjonalne georadary – „widzenie w kolorze” vs. „czarno-białe”, co pozwala na znacznie dokładniejszą ocenę struktury i składu gruntu

●Do 10 000 pomiarów na sekundę i znacznie zwiększony stosunek sygnału do szumu – blisko 100x wyższy niż w konwencjonalnym radarze impulsowym, co przekłada się na obrazowanie o niespotykanej dotychczas dokładności i jakości

●Generowanie obrazów o znacznie wyższej rozdzielczości niż konwencjonalne urządzenia, co przekłada się na o wiele dokładniejszą ocenę warstw, obiektów znajdujących się pod powierzchnią na różnych głębokościach

●Znacznie niższe zużycie energii dzięki emitowaniu fali ciągłej – maksymalnie kilka watów w porównaniu do impulsów o mocy kilku kW w przypadku dotychczas stosowanych georadarów, co minimalizuje także wpływ na środowisko i sąsiadujące systemy

●Możliwość penetracji badanych obszarów na znacznie większą głębokość – nawet do 75 metrów pod powierzchnią w stosunku do kilku-kilkunastu metrów przy dotychczas stosowanych sprzętach, bez utraty jakości obrazu 

●Niższe koszty i szybszy czas realizacji badań dzięki wysokiej dokładności danych

●Najnowszej generacji, autorskie oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, co pozwala np. na automatyczne rozpoznawanie wykrytych pod powierzchnią obiektów

 

Wybrane branże docelowe i przykłady wykorzystania SGPR

Georadar spektralny stworzony przez WIDMO Spectral Technologies może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie liczą się dokładne informacje o strukturze terenu i tym, co znajduje się pod jego powierzchnią. Szczególnie korzystne może być jego zastosowanie w branżach takich jak:

Górnictwo

●Możliwość wykorzystania SGPR praktycznie na każdym etapie działalności - m.in. przy planowaniu wydobycia, podczas eksploracji, w procesach zamykania kopalń czy w celu przeciwdziałania i reagowania na szkody górnicze

●Zmniejszenie wpływu górnictwa na środowisko m.in. dzięki większej dokładności

●Znaczne przyspieszenie procesu mapowania złóż

●Zwiększenie efektywności działalności górniczej – precyzyjne planowanie wydobycia

●Redukcja kosztów procesów eksploracyjnych i przygotowania dokumentacji złoża o kilkadziesiąt procent

●Wysoka wykrywalność wody – duża przydatność przy mapowaniu terenów, na których woda stanowi potencjalny problem (ale także tam, gdzie jest poszukiwana)

Budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe

●Etap przedprojektowy - dostarczanie precyzyjnych informacji o tym, co znajduje się pod ziemią, dzięki czemu można dużo precyzyjniej planować budowę dróg, mostów, tuneli, budynków, elementów infrastruktury technicznej itd.

●Optymalizacja kosztów - znacząca redukcja budżetów związanych z tzw. ryzykiem geotechnicznym, co jest szczególnie istotne w tak niskomarżowych branżach jak generalne wykonawstwo

●Zapobieganie znaczącym opóźnieniom w realizacji inwestycji budowlanych dzięki dostarczaniu precyzyjnych informacji o gruntach

●Utrzymanie infrastruktury – dokładne wykrywanie anomalii, dające możliwość zabezpieczenia obiektów zanim wystąpią konkretne zniszczenia 

●Wysoka wykrywalność elementów infrastruktury technicznej – rur, zbrojeń, przyłączy itd. i ich automatyczne rozpoznawanie dzięki zastosowaniu AI, co przekłada się na możliwość przygotowywania bardzo precyzyjnych map nie tylko pojedynczych działek, ale też całych miast

Ochrona środowiska

●Dokładne mapowanie miejsc, gdzie mogą potencjalnie wystąpić osuwiska, zapadliska itp. – możliwość zabezpieczenia ich przed wystąpieniem szkody. Rosnące znaczenie tego typu działań w kontekście postępujących zmian klimatycznych 

●Wykrywanie obiektów znajdujących się pod ziemią – możliwość lokalizowania zakopanych nielegalnych składowisk, obiektów, odpadów – likwidowanie zanieczyszczeń i zabezpieczanie przed skażeniem środowiska szkodliwymi substancjami

●Możliwość wykrywania miejsc wystąpienia rozszczelnień i wycieków z elementów infrastruktury przesyłowej

●Zmniejszenie wpływu budownictwa, górnictwa i innych branż na środowisko dzięki precyzyjnemu planowaniu inwestycji

Archeologia

●Dokładne mapowanie terenów przeznaczonych np. pod budowę i lokalizowanie różnych obiektów znajdujących się pod powierzchnią – zmniejszenie ryzyka opóźnień prowadzonych prac i możliwość uniknięcia zniszczenia znalezisk archeologicznych

●Mapowanie terenów, w obrębie których potencjalnie mogą znajdować się ukryte pod ziemią obiekty – znaczne usprawnienie i obniżenie kosztów prowadzonych prac zarówno dzięki ich przyspieszeniu, jak i precyzyjnemu prowadzeniu

●Dokładne rozpoznawanie warstw i obiektów znajdujących się pod ziemią – możliwość dokładnego określenia, czy np. obiekt znajdując się pod ziemią jest naturalnym tworem, czy czymś, co zostało zakopane

 

Założyciele firmy

Mirosław Trześniowski – współprezes (Co-CEO)

W WIDMO odpowiada przede wszystkim za rozwój biznesu, kontakty z inwestorami i klientami, pozyskiwanie finansowania. Doświadczony manager, wcześniej związany z KGHM, a także PwC, gdzie jako Konsultant ds. Strategii w zespole Drone Powered Solutions zajmował się opracowywaniem zaawansowanych rozwiązań biznesowych z użyciem dronów dla międzynarodowych klientów z różnych branż. W obszarze jego głównych zainteresowań są projekty kapitałowe i branża surowcowa. Absolwent Heriott-Watt University w Edynburgu, gdzie ukończył zarządzanie inwestycjami. Posiada także dyplom z matematyki stosowanej.

Tomasz Trześniowski – współprezes (Co-CEO)

W WIDMO odpowiada przede wszystkim za strategię, marketing i product design. Wcześniej zajmował się doradztwem strategicznym w procesach due diligence i w obszarze strategii cenowych. Zawodowe doświadczenie zdobywał także w Arabii Saudyjskiej. Ukończył architekturę na UCLAN Grenfell-Baines School of Architecture, Construction & Environment w Preston w Wielkiej Brytanii. Angażuje się w projekty edukacyjne w branży surowcowej, skoncentrowane wokół innowacji i rozwoju przedsiębiorczości.

Dr hab. Andrzej Kułak – główny naukowiec

Uznany naukowiec, związany m.in. z Obserwatorium Astronomicznym UJ. Zajmuje się propagacją fal radiowych w zakresie skrajnie niskich częstotliwości, rezonansami Schumanna, elektroniką wysokich częstotliwości, relatywistyką i radioastronomią. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Uzyskał stopień doktora w zakresie astrofizyki relatywistycznej związanej z detekcją fal grawitacyjnych na krakowskiej AGH.

Dr hab. Cezary Worek – Chief Technology Officer

Profesor krakowskiej AGH, naukowiec z ponad 30-letnim doświadczeniem w kierowaniu różnymi projektami badawczo-rozwojowymi o zastosowaniu przemysłowym. Koncentruje się na rozwijaniu sprzętów elektronicznych, obwodach RF, systemach wbudowanych i specjalistycznych zasilaczach. Kieruje laboratorium zajmującym się badaniami kompatybilności elektromagnetycznej. Jeden z nielicznych naukowców w Polsce, który uzyskał habilitację za prace wdrożeniowe.

 

Wybrane dane rynkowe

●Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej z 2021 r., budownictwo wciąż pozostaje jedną z najmniej zdigitalizowanych branż. Jednocześnie wg różnych szacunków budownictwo wraz z branżą wydobywczą odpowiadają za blisko 20% światowego PKB.

●Najnowszy raport Global Construction 2030 (Global Construction Perspectives & Oxford Economics) przewiduje, że do 2030 r. wielkość produkcji budowlanej na całym świecie wzrośnie o 85% do 15,5 bln USD.

●Blisko 80% dużych projektów budowlanych notuje znaczące opóźnienia, a odsetek inwestycji, w których finalne budżety przekraczają założenia to 98%. Niekompletne informacje o tym, co dokładnie znajduje się pod powierzchnią gruntu są jednym z głównych czynników ryzyka opóźnień i niespodziewanych kosztów.

●We Francji roczne koszty związane ze szkodami spowodowanymi przez osuwiska przekraczają 300 milionów euro. Jednocześnie biorąc pod uwagę łączne koszty związane z osuwaniem się ziemi w latach 1989-2021 (Francja), blisko 40% tej kwoty przypada tylko na lata 2015-2019, co ma związek z postępującymi zmianami klimatu.

 

O firmie

WIDMO Spectral Technologies to polski startup deeptechowy stworzony w 2018 roku przez braci Mirosława i Tomasza Trześniowskich oraz dr. hab. Andrzeja Kułaka i dr. hab. Cezarego Worka, prof. AGH. Dziś zespół liczy ponad 25 osób, w tym uznanych ekspertów w dziedzinie geofizyki, astrofizyki, elektroniki czy data science. Firma opracowała innowacyjną na skalę światową technologię SGPR (ang. spectral ground penetrating radar). Rozwiązanie oparte o georadar spektralny i autorskie, zaawansowane oprogramowanie z użyciem AI dostarcza precyzyjnych informacji o tym, co znajduje się pod badaną powierzchnią o niespotykanej dotąd jakości i na znacznie większą głębokość niż konwencjonalne urządzenia. Przy wsparciu najbardziej prestiżowych unijnych i polskich organizacji finansujących projekty deeptech, funduszy VC oraz aniołów biznesu spółka pozyskała dotąd blisko 4 mln euro na rozwój.

 

O technologii SGPR

Georadar spektralny SGPR (ang. spectral ground penetrating radar) stworzony przez WIDMO Spectral Technologies jest innowacją w skali globalnej. Urządzenie może w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizować badania geofizyczne w wielu branżach. Najnowszej generacji sprzęt oferuje znacznie większe możliwości niż konwencjonalne, stosowane dotąd georadary.

Georadar spektralny wykorzystuje falę ciągłą modulowaną w szerokim zakresie częstotliwości, dzięki czemu otrzymuje się hiperspektralny obraz tego, co znajduje się pod badaną powierzchnią. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Do analizy informacji rejestrowanych przez urządzenie służy autorskie, wysoko zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Technologia jest opatentowana przez WIDMO Spectral Technologies.

SGPR vs. konwencjonalne georadary

        Wykorzystanie fali ciągłej i zmiennej częstotliwości w stosunku do wysyłania impulsów przez konwencjonalne georadary – „widzenie w kolorze” vs. „czarno-białe”, co pozwala na znacznie dokładniejszą ocenę struktury i składu gruntu

        Do 10 000 pomiarów na sekundę i znacznie zwiększony stosunek sygnału do szumu – blisko 100x wyższy niż w konwencjonalnym radarze impulsowym, co przekłada się na obrazowanie o niespotykanej dotychczas dokładności i jakości

        Generowanie obrazów o znacznie wyższej rozdzielczości niż konwencjonalne urządzenia, co przekłada się na o wiele dokładniejszą ocenę warstw, obiektów znajdujących się pod powierzchnią na różnych głębokościach

        Znacznie niższe zużycie energii dzięki emitowaniu fali ciągłej – maksymalnie kilka watów w porównaniu do impulsów o mocy kilku kW w przypadku dotychczas stosowanych georadarów, co minimalizuje także wpływ na środowisko i sąsiadujące systemy

        Możliwość penetracji badanych obszarów na znacznie większą głębokość – nawet do 75 metrów pod powierzchnią w stosunku do kilku-kilkunastu metrów przy dotychczas stosowanych sprzętach, bez utraty jakości obrazu

        Niższe koszty i szybszy czas realizacji badań dzięki wysokiej dokładności danych

        Najnowszej generacji, autorskie oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, co pozwala np. na automatyczne rozpoznawanie wykrytych pod powierzchnią obiektów

 

Wybrane branże docelowe i przykłady wykorzystania SGPR

Georadar spektralny stworzony przez WIDMO Spectral Technologies może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie liczą się dokładne informacje o strukturze terenu i tym, co znajduje się pod jego powierzchnią. Szczególnie korzystne może być jego zastosowanie w branżach takich jak:

Górnictwo

        Możliwość wykorzystania SGPR praktycznie na każdym etapie działalności - m.in. przy planowaniu wydobycia, podczas eksploracji, w procesach zamykania kopalń czy w celu przeciwdziałania i reagowania na szkody górnicze

        Zmniejszenie wpływu górnictwa na środowisko m.in. dzięki większej dokładności

        Znaczne przyspieszenie procesu mapowania złóż

        Zwiększenie efektywności działalności górniczej – precyzyjne planowanie wydobycia

        Redukcja kosztów procesów eksploracyjnych i przygotowania dokumentacji złoża o kilkadziesiąt procent

        Wysoka wykrywalność wody – duża przydatność przy mapowaniu terenów, na których woda stanowi potencjalny problem (ale także tam, gdzie jest poszukiwana)

Budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe

        Etap przedprojektowy - dostarczanie precyzyjnych informacji o tym, co znajduje się pod ziemią, dzięki czemu można dużo precyzyjniej planować budowę dróg, mostów, tuneli, budynków, elementów infrastruktury technicznej itd.

        Optymalizacja kosztów - znacząca redukcja budżetów związanych z tzw. ryzykiem geotechnicznym, co jest szczególnie istotne w tak niskomarżowych branżach jak generalne wykonawstwo

        Zapobieganie znaczącym opóźnieniom w realizacji inwestycji budowlanych dzięki dostarczaniu precyzyjnych informacji o gruntach

        Utrzymanie infrastruktury – dokładne wykrywanie anomalii, dające możliwość zabezpieczenia obiektów zanim wystąpią konkretne zniszczenia

        Wysoka wykrywalność elementów infrastruktury technicznej – rur, zbrojeń, przyłączy itd. i ich automatyczne rozpoznawanie dzięki zastosowaniu AI, co przekłada się na możliwość przygotowywania bardzo precyzyjnych map nie tylko pojedynczych działek, ale też całych miast

Ochrona środowiska

        Dokładne mapowanie miejsc, gdzie mogą potencjalnie wystąpić osuwiska, zapadliska itp. – możliwość zabezpieczenia ich przed wystąpieniem szkody. Rosnące znaczenie tego typu działań w kontekście postępujących zmian klimatycznych

        Wykrywanie obiektów znajdujących się pod ziemią – możliwość lokalizowania zakopanych nielegalnych składowisk, obiektów, odpadów – likwidowanie zanieczyszczeń i zabezpieczanie przed skażeniem środowiska szkodliwymi substancjami

        Możliwość wykrywania miejsc wystąpienia rozszczelnień i wycieków z elementów infrastruktury przesyłowej

        Zmniejszenie wpływu budownictwa, górnictwa i innych branż na środowisko dzięki precyzyjnemu planowaniu inwestycji

Archeologia

        Dokładne mapowanie terenów przeznaczonych np. pod budowę i lokalizowanie różnych obiektów znajdujących się pod powierzchnią – zmniejszenie ryzyka opóźnień prowadzonych prac i możliwość uniknięcia zniszczenia znalezisk archeologicznych

        Mapowanie terenów, w obrębie których potencjalnie mogą znajdować się ukryte pod ziemią obiekty – znaczne usprawnienie i obniżenie kosztów prowadzonych prac zarówno dzięki ich przyspieszeniu, jak i precyzyjnemu prowadzeniu

        Dokładne rozpoznawanie warstw i obiektów znajdujących się pod ziemią – możliwość dokładnego określenia, czy np. obiekt znajdując się pod ziemią jest naturalnym tworem, czy czymś, co zostało zakopane

 

Założyciele firmy

Mirosław Trześniowski – współprezes (Co-CEO)

W WIDMO odpowiada przede wszystkim za rozwój biznesu, kontakty z inwestorami i klientami, pozyskiwanie finansowania. Doświadczony manager, wcześniej związany z KGHM, a także PwC, gdzie jako Konsultant ds. Strategii w zespole Drone Powered Solutions zajmował się opracowywaniem zaawansowanych rozwiązań biznesowych z użyciem dronów dla międzynarodowych klientów z różnych branż. W obszarze jego głównych zainteresowań są projekty kapitałowe i branża surowcowa. Absolwent Heriott-Watt University w Edynburgu, gdzie ukończył zarządzanie inwestycjami. Posiada także dyplom z matematyki stosowanej.

Tomasz Trześniowski – współprezes (Co-CEO)

W WIDMO odpowiada przede wszystkim za strategię, marketing i product design. Wcześniej zajmował się doradztwem strategicznym w procesach due diligence i w obszarze strategii cenowych. Zawodowe doświadczenie zdobywał także w Arabii Saudyjskiej. Ukończył architekturę na UCLAN Grenfell-Baines School of Architecture, Construction & Environment w Preston w Wielkiej Brytanii. Angażuje się w projekty edukacyjne w branży surowcowej, skoncentrowane wokół innowacji i rozwoju przedsiębiorczości.

Dr hab. Andrzej Kułak – główny naukowiec

Uznany naukowiec, związany m.in. z Obserwatorium Astronomicznym UJ. Zajmuje się propagacją fal radiowych w zakresie skrajnie niskich częstotliwości, rezonansami Schumanna, elektroniką wysokich częstotliwości, relatywistyką i radioastronomią. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Uzyskał stopień doktora w zakresie astrofizyki relatywistycznej związanej z detekcją fal grawitacyjnych na krakowskiej AGH.

Dr hab. Cezary Worek – Chief Technology Officer

Profesor krakowskiej AGH, naukowiec z ponad 30-letnim doświadczeniem w kierowaniu różnymi projektami badawczo-rozwojowymi o zastosowaniu przemysłowym. Koncentruje się na rozwijaniu sprzętów elektronicznych, obwodach RF, systemach wbudowanych i specjalistycznych zasilaczach. Kieruje laboratorium zajmującym się badaniami kompatybilności elektromagnetycznej. Jeden z nielicznych naukowców w Polsce, który uzyskał habilitację za prace wdrożeniowe.

 

Wybrane dane rynkowe

        Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej z 2021 r., budownictwo wciąż pozostaje jedną z najmniej zdigitalizowanych branż. Jednocześnie wg różnych szacunków budownictwo wraz z branżą wydobywczą odpowiadają za blisko 20% światowego PKB.

        Najnowszy raport Global Construction 2030 (Global Construction Perspectives & Oxford Economics) przewiduje, że do 2030 r. wielkość produkcji budowlanej na całym świecie wzrośnie o 85% do 15,5 bln USD.

        Blisko 80% dużych projektów budowlanych notuje znaczące opóźnienia, a odsetek inwestycji, w których finalne budżety przekraczają założenia to 98%. Niekompletne informacje o tym, co dokładnie znajduje się pod powierzchnią gruntu są jednym z głównych czynników ryzyka opóźnień i niespodziewanych kosztów.

        We Francji roczne koszty związane ze szkodami spowodowanymi przez osuwiska przekraczają 300 milionów euro. Jednocześnie biorąc pod uwagę łączne koszty związane z osuwaniem się ziemi w latach 1989-2021 (Francja), blisko 40% tej kwoty przypada tylko na lata 2015-2019, co ma związek z postępującymi zmianami klimatu.

 

 

 

oprac. redakcja ppr.pl


POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus gościł wczoraj w Cukrowni Dobrzeli...

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, która uczestniczyła w podpisaniu porozu...

Ukraiński minister rolnictwa, Mykoła Solskyi zapowiedział że drobni rolnicy otrz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę