Adama_Spyrale_1-31.05.21

Polsko-ukraińska współpraca w kwestiach rolnych

25 marca 2021
Polsko-ukraińska współpraca w kwestiach rolnych
MRiRW

– Ukraina jest dla nas ważnym partnerem handlowym i pierwszym odbiorcą towarów rolno-spożywczych z Polski wśród krajów pozaunijnych – zaznaczył w środę sekretarz stanu Ryszard Bartosik podczas VI posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

 

Spotkaniu, które zostało zorganizowane online, współprzewodniczyli: ze strony polskiej – sekretarz stanu Ryszard Bartosik, a ze strony ukraińskiej zastępca ministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Taras Kaczka. W posiedzeniu uczestniczyli również: Główny Lekarz Weterynarii, przedstawiciele polskich służb fitosanitarnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz eksperci MRiRW.

Wiceminister Bartosik wrócił uwagę na dużą intensywność kontaktów polsko-ukraińskich w kwestiach rolnych, zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i roboczym. Obaj wiceministrowie potwierdzili zainteresowanie zacieśnianiem współpracy i wyrazili gotowość do otwartego, konstruktywnego dialogu w ważnych dla Polski i Ukrainy kwestiach w obszarze rolnictwa. Rozmówcy wspólnie stwierdzili też, że istotne jest dążenie do zapewnienia płynnej, wzajemnie korzystnej, wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi. Obie strony wyraziły zadowolenie ze wzrostu wzajemnych obrotów handlowych tą grupą towarów w 2020 r.

Wiceminister Taras Kaczka poinformował o trwającym na Ukrainie procesie zbliżania ustawodawstwa rolnego do przepisów unijnych. Wyraził nadzieję na możliwość zapoznania się z polskimi doświadczeniami dotyczącymi zmian, które wprowadziliśmy w rolnictwie w związku z przystąpieniem do UE.

Główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka przedstawił postulaty związane z dostępem produktów rolno-spożywczych do rynku ukraińskiego, m.in. dotyczące możliwości eksportu na Ukrainę mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie, czy uznania przez stronę ukraińską regionalizacji terytorium Polski względem ASF. W tym kontekście strona ukraińska zaznaczyła, że niezbędne będzie przeprowadzenie audytu w Polsce. Omówiono również kwestię dotyczącą dalszego współfinansowania przez KE programu zwalczania wścieklizny m.in. na Ukrainie, którego kontynuacja jest istotna dla obu krajów. Posiedzenie grupy było też okazją do omówienia współpracy bilateralnej w obszarze nasiennictwa.

Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik i wiceminister Taras Kaczka pozytywnie ocenili rozwój współpracy naukowo-eksperckiej. W tym kontekście omówiono planowaną realizację projektu twinningowego dla Ukrainy, z udziałem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Zapowiedziano, że kontynuowana będzie współpraca COBORU i Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin w zakresie ochrony prawnej odmian roślin. Strony potwierdziły możliwość wspólnych działań w odniesieniu do problematyki rozwoju obszarów wiejskich, spółdzielczości, agroturystyki, produkcji ekologicznej i wykształcenia rolniczego.

Na zakończenie spotkania podpisana została Wspólna Deklaracja z VI posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej dotycząca współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Podsumowując dzisiejsze rozmowy sekretarz stanu Ryszard Bartosik wyraził nadzieję na ścisłą i aktywną współpracę obu stron, która pozwoli na dalsze  wykorzystanie potencjału wzajemnych relacji. 

Według danych za 2020 r. wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek ukraiński w 2020 r. wyniosła ok. 760,4 mln EUR (wzrost o 27% r/r.). Głównymi produktami w eksporcie na Ukrainę były sery i twarogi, produkty używane do karmienia zwierząt oraz czekolada i przetwory zawierające kakao. Saldo dla Polski w ub. r. było dodatnie i  wyniosło 28,8 mln EUR.MRiRW


POWIĄZANE

Od 1 czerwca do 2 sierpnia odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparc...

W piątek odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wysze...

Będziemy się upominać o te grupy, które zostały albo obciążone, albo niedowartoś...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę