aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ponad 66 i pół miliona złotych z Funduszy Szwajcarskich

24 kwietnia 2024
Ponad 66 i pół miliona złotych z Funduszy Szwajcarskich

22 kwietnia NCBR ogłosiło nabór wniosków na wspólne projekty naukowców i przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na prowadzenie badań stosowanych. Termin składania wniosków upływa 1 lipca, do wykorzystania w tegorocznym konkursie jest 15 milionów franków szwajcarskich, czyli ponad 66,5 miliona złotych.

NCBR jest operatorem Programu Badania i Innowacje w zakresie badań stosowanych, finansowanego w ramach drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszy Szwajcarskich. Program ma zwiększyć potencjał naukowy i innowacyjność polskich jednostek badawczych, uczelni i przedsiębiorstw poprzez ułatwienie współpracy w obszarze badań naukowych i innowacji z partnerami szwajcarskimi oraz innymi partnerami międzynarodowymi. Międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe realizowane w programie powinny prowadzić do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych oraz wspierać młodych naukowców i kobiety w projektach. – Oczekujemy trzech głównych rezultatów programu: dalszego umiędzynarodowienia i budowania potencjału organizacji badawczych i przedsiębiorstw, a także zwiększenia konkurencyjności oraz doskonałości naukowej prac uczestniczących naukowców – mówi prof. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o spodziewanych efektach programu.

O naborze

Nabór wniosków jest otwarty dla wszystkich obszarów badawczych. We wspólnych projektach badawczych mogą uczestniczyć konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego podmiotu szwajcarskiego. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii. Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 2 242 400 zł, czyli 500 tys. franków szwajcarskich, maksymalna zaś kwota to 4 484 800 zł, czyli 1 mln franków szwajcarskich. Finansowane mogą być badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Informacje o naborze https://www.gov.pl/web/ncbr/call-2024

Fundusze Szwajcarskie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to fundusze przeznaczone przez Szwajcarię na rozwój naszego kraju, na podstawie uzgodnień z Unią Europejską oraz z Polską. Poprzednią edycję realizowano w latach 2007-2017. Obecną, drugą już edycję, zainaugurowano oficjalnie w grudniu ubiegłego roku i będzie realizowana do 2029 roku. Obejmuje ona program wsparcia rozwoju miast oraz Program Badania Naukowe i Innowacje. Program wspiera badania podstawowe i stosowane. Każda z dwóch części programu ma innego operatora. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiada za realizację programu w obszarze badań stosowanych we współpracy ze szwajcarską agencją ds. innowacji – Innosuisse. W zakresie badań podstawowych za program odpowiada Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki, której partnerem po stronie polskiej jest Narodowe Centrum Nauki.

Budżet programu wynosi 41,176 mln franków szwajcarskich, w tym 35 mln - wkład Szwajcarii oraz 6,176 mln - wkład Polski. Z programu Badania Naukowe i Innowacje w  będą mogły skorzystać, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, inne podmioty prowadzące badania i zatrudniające badaczy oraz – naborach w ramach badań stosowanych – dodatkowo przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Informacje o drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich dla Polski: https://www.programszwajcarski.gov.pl

 

 

 

oprc, e-red, ppr.pl


POWIĄZANE

Rada Europy formalnie przyjęła  pierwsze tego rodzaju rozporządzenie w sprawie o...

Trzy belgijskie organizacje rolnicze – Boerenbond, ABS i FWA – osiągnęły porozum...

Rada Europy przyjęła  zmianę rozporządzenia w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę