CTR_80917

Porozumienie dla Rudy podpisane!

10 sierpnia 2016
Porozumienie dla Rudy podpisane!

Ruda to niezwykła rzeka, która łączy ludzi. To dzięki nim zwyciężyła w konkursie Rzeka Roku 2015. To dla niej, 5 sierpnia 2016 roku, miasta Rybnik, Żory, Kuźnia Raciborska, sołectwa Ruda Kozielska, Turze, Rudy oraz Klub Gaja podpisały porozumienie o współpracy w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”. Chcą o nią dbać wspólnie z mieszkańcami.

Porozumienie dla Rudy to pierwszy krok do „zaadoptowania” całej rzeki. Stąd pomysł by zaprosić do współpracy samorządy położone nad Rudą od jej źródła w Żorach aż po ujście do Odry w Kuźni Raciborskiej. Współpraca sygnariuszy porozumienia polegać będzie m.in. na prowadzeniu wspólnych działań edukacyjnych, propagujących ochronę rzeki Rudy - Rzeki Roku 2015, promowaniu pożądanych standardów ochrony przyrody, gromadzeniu i udostępnianiu informacji ekologicznych, organizowaniu wydarzeń i programów popularyzujących postawy proekologiczne czy tworzeniu ścieżek dydaktycznych. Do zainteresowania się programem „Zaadoptuj rzekę” czyli otaczania opieką Rudy zaproszeni są wszyscy mieszkańcy: uczniowie, społecznicy, miłośnicy przyrody, a także instytucje, organizacje społeczne, nadleśnictwa czy firmy. 

To dobry sposób nie tylko na ochronę środowiska naturalnego, ale i na budowanie wokół tych działań kapitału społecznego. – Adopcja rzeki to przede wszystkim zainteresowanie się nią samą, ale też jej najbliższą okolicą – otoczenie jej opieką, odkrywanie jej dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Wierzę, że zaangażowanie mieszkańców, włożone w ubiegłoroczne głosowanie na Rudę, to właśnie przejaw takiej opieki, wyraz troski o jej los, chęć promocji jej walorów wśród innych miłośników natury – dodaje.

Porozumienie dla Rudy sygnowali: prezydent Rybnika Piotr Kuczera, doradca prezydenta Żor Bronisław Jacek Pruchnicki, burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, prezes Klubu Gaja Jacek Bożek oraz przedstawiciele sołectw, przez które przepływa rzeka Ruda: sołtys Rudy Kozielskiej – Gizela Górecka, radny z Turzy Gerard Depta oraz członek rady sołeckiej Rud, Dawid Bartodziej.