aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Porozumienie KOWR z Lasami Państwowymi

20 października 2021
Porozumienie KOWR z Lasami Państwowymi

W dniu 19 października br. Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Józef Kubica Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisali list intencyjny.

Celem jest zacieśnienie wzajemnej współpracy pomiędzy dwoma podmiotami publicznymi tj. Lasami Państwowymi oraz KOWR, wykonującymi w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa.

W ramach zawartego porozumienia KOWR podejmie działania zmierzajcie do przekazania Lasom Państwowym danych o nieruchomościach Zasobu WRSP przeznaczonych na cele leśne lub które mogą być przeznaczone do zalesienia oraz retencji wód, w ramach przeciwdziałania skutkom suszy. Z kolei Lasy Państwowe podejmą działania zmierzające do przekazania informacji o nieruchomościach będących w ich zarządzie, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, stanowiących w szczególności enklawy i półenklawy wśród gruntów wchodzących do Zasobu WRSP, celem ich ewentualnego przejęcia przez KOWR.

Zawarte porozumienie przyśpieszy wzajemną współpracę w zakresie wymiany informacji i identyfikacji gruntów Skarbu Państwa, które powinny być docelowo przekazane pomiędzy dwoma podmiotami, zgodnie z zadaniami do których oba te podmioty zostały powołane.

KOWR i Lasy Państwowe będą aktywnie współdziałać w pracach legislacyjnych zmierzających do uregulowania prawnego przekazywania z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe gruntów leśnych oraz innych właściwych gruntów na potrzeby gospodarki leśnej oraz przyśpieszenia i ułatwienia przekazywania przez Lasy Państwowe na rzecz KOWR gruntów, o których mowa w art. 38b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 

KOWR


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę