aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Agrotechnika numer 5/2008

25 kwietnia 2008
W numerze 5/2008

UPRAWA ROLI I ROŚLIN
Dolistne nawożenie buraków – W. Szczepaniak
Zaletą dolistnego nawożenia buraków cukrowych jest jego efektywność. Aby uzyskać taki sam efekt plonotwórczy wystarczy aplikacja 1/5 do 1/8 dawki składnika stosowanego doglebowo. Ujemna strona to konieczność stosowania roztworów o małym stężeniu, aby nie dopuścić do uszkodzenia roślin, co wyklucza jednorazowe stosowanie większych dawek.
Dolistnie w kukurydzy – Cz. Szewczuk
Dokarmianie dolistne umożliwia szybkie wniesienie składników pokarmowych w okresie wegetacji roślin, zarówno w razie ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania. Kukurydza, ze względu na wysoki potencjał plonowania, wykazuje duże zapotrzebowanie na te składniki, przede wszystkim na azot, fosfor, potas i magnez.
Rizoktonioza ziemniaka – E. Bernat
Na zmniejszenie wielkości i pogorszenie jakości plonu bulw ziemniaków istotnie wpływają choroby występujące na plantacji w okresie wegetacji. Do tych, które powodują największe straty, zalicza się rizoktoniozę ziemniaka.
Zmiany klimatu a choroby ziemniaka – J. Kapsa
Następstwa ocieplenia klimatu są zauważalne w rolnictwie, np. na plantacjach ziemniaka skutkują zmianami w nasileniu i rozwoju największych patogenów czy szkodników ziemniaka, powodujących istotne zmiany w ilości i jakości uzyskiwanego plonu bulw.
Zgorzele i zgnilizny buraka – J. Piszczek
Opóźnienie tegorocznych siewów buraków cukrowych, będące następstwem ochłodzenia i obfitych opadów pod koniec marca, może niekorzystnie wpłynąć na zdrowotność roślin. Późniejsze wschody mogą przypaść w okresie wyższych temperatur powietrza, w których patogeny wywołujące zgorzele siewek a szkodniki wschodów wykazują zwiększoną aktywność.
Możliwości diflufenikanu – A. Paradowski
Zachwaszczenie wtórne kukurydzy – H. Gołębiowska
Zachwaszczenie wtórne to zjawisko występujące w drugiej połowie wegetacji kukurydzy, po ustaniu odchwaszczającego działania wcześniej stosowanych herbicydów lub innych metod chwastobójczych. Zacieniając stanowisko powoduje opóźnienie dojrzewania kukurydzy.
Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza na użytkach zielonych – H. Jankowska-Huflejt
Dobre siano z runi łąkowej – B. Wróbel, H. Jankowska-Huflejt
Suszenie na siano wciąż jest dominującą w naszym kraju metodą konserwacji runi łąkowej, a w wielu gospodarstwach siano stanowi podstawę zimowego żywienia przeżuwaczy. Zapewnienie tej paszy dobrej jakości wymaga przestrzegania wszystkich zaleceń agrotechnicznych oraz suszenia w sposób gwarantujący ograniczenie strat składników pokarmowych.
Produkcja sianokiszonek – Z. Podkówka
Zakiszanie powinno być podstawową metodą konserwacji zielonki. Zweryfikowane praktyką badania dowodzą, że możliwe jest całkowite wyeliminowanie siana z dawki pokarmowej i zastąpienie go kiszonkami o zwiększonej zawartości suchej masy. Za produkcją kiszonki przemawiają również mniejsze koszty jej uzyskiwania w porównaniu do siana oraz uniezależnienie od warunków pogodowych.
TECHNIKA ROLNICZA
Kosiarki, zgrabiarki, owijarki w ruch – M. Gaworski
Zapewnienie pełnej gotowości roboczej maszyn i narzędzi do zbioru pasz objętościowych stanowi priorytetowy kierunek działań w okresie poprzedzającym przystąpienie do wiosennego koszenia użytków zielonych. Po długiej przerwie zimowej maszyny wymagają dokładnego sprawdzenia ich stanu technicznego oraz takiego przygotowania, które zapewni wydajną i bezawaryjną pracę.
GPS do pomiaru plonu – A. Lisowski, A. Wojewoda
Cykl rolnictwa precyzyjnego zaczyna się i kończy na kontroli plonu, ponieważ jego zmienność w obrębie pola jest zbliżona do zmienności takich cech, jak jej rodzaj, odczyn pH, pojemność wody dostępnej czy zasobność w składniki pokarmowe. Istnieje więc możliwość uzupełnienia brakujących elementów w glebie i poprawienie jej potencjału plonotwórczego.
Jak zmniejszyć ugniatanie gleby? – M. Powałka, T. Żelaziński, A. Ekielski
RÓŻNE
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – B. Szyndel
Kukurydza od lat – M. Kurantowicz
Wywiad z laureatką redakcyjnego konkursu „Ankieta z puentą” Barbary Grześkowiak, która z mężem Wojciechem prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w uprawie kukurydzy.
Niezbędne zmiany w hodowli i nasiennictwie – M. Kurantowicz
PORADY
Kupujemy komputer – M. Ciechomski
Uprawa ogórków w gruncie – T. Sabat
Szparagi na wiosennym stole – R. Chojnacka
PRAWO
Rolnicy pytają – KRUS odpowiada – E. Jaworska-Spicak
Służebność drogi koniecznej – M. Jurek

POWIĄZANE

Praca dla opiekunek w Niemczech to nie tylko źródło dochodu, ale także możliwość...

Każda firma z sektora rolniczego wie, jak trudno jest walczyć o uwagę klientów, ...

We wtorek posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich wraz z ekspertami i zaintere...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę