Adama_poleposition_15.03_30.04

Agrotechnika numer 5/2008

25 kwietnia 2008
W numerze 5/2008

UPRAWA ROLI I ROŚLIN
Dolistne nawożenie buraków – W. Szczepaniak
Zaletą dolistnego nawożenia buraków cukrowych jest jego efektywność. Aby uzyskać taki sam efekt plonotwórczy wystarczy aplikacja 1/5 do 1/8 dawki składnika stosowanego doglebowo. Ujemna strona to konieczność stosowania roztworów o małym stężeniu, aby nie dopuścić do uszkodzenia roślin, co wyklucza jednorazowe stosowanie większych dawek.
Dolistnie w kukurydzy – Cz. Szewczuk
Dokarmianie dolistne umożliwia szybkie wniesienie składników pokarmowych w okresie wegetacji roślin, zarówno w razie ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania. Kukurydza, ze względu na wysoki potencjał plonowania, wykazuje duże zapotrzebowanie na te składniki, przede wszystkim na azot, fosfor, potas i magnez.
Rizoktonioza ziemniaka – E. Bernat
Na zmniejszenie wielkości i pogorszenie jakości plonu bulw ziemniaków istotnie wpływają choroby występujące na plantacji w okresie wegetacji. Do tych, które powodują największe straty, zalicza się rizoktoniozę ziemniaka.
Zmiany klimatu a choroby ziemniaka – J. Kapsa
Następstwa ocieplenia klimatu są zauważalne w rolnictwie, np. na plantacjach ziemniaka skutkują zmianami w nasileniu i rozwoju największych patogenów czy szkodników ziemniaka, powodujących istotne zmiany w ilości i jakości uzyskiwanego plonu bulw.
Zgorzele i zgnilizny buraka – J. Piszczek
Opóźnienie tegorocznych siewów buraków cukrowych, będące następstwem ochłodzenia i obfitych opadów pod koniec marca, może niekorzystnie wpłynąć na zdrowotność roślin. Późniejsze wschody mogą przypaść w okresie wyższych temperatur powietrza, w których patogeny wywołujące zgorzele siewek a szkodniki wschodów wykazują zwiększoną aktywność.
Możliwości diflufenikanu – A. Paradowski
Zachwaszczenie wtórne kukurydzy – H. Gołębiowska
Zachwaszczenie wtórne to zjawisko występujące w drugiej połowie wegetacji kukurydzy, po ustaniu odchwaszczającego działania wcześniej stosowanych herbicydów lub innych metod chwastobójczych. Zacieniając stanowisko powoduje opóźnienie dojrzewania kukurydzy.
Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza na użytkach zielonych – H. Jankowska-Huflejt
Dobre siano z runi łąkowej – B. Wróbel, H. Jankowska-Huflejt
Suszenie na siano wciąż jest dominującą w naszym kraju metodą konserwacji runi łąkowej, a w wielu gospodarstwach siano stanowi podstawę zimowego żywienia przeżuwaczy. Zapewnienie tej paszy dobrej jakości wymaga przestrzegania wszystkich zaleceń agrotechnicznych oraz suszenia w sposób gwarantujący ograniczenie strat składników pokarmowych.
Produkcja sianokiszonek – Z. Podkówka
Zakiszanie powinno być podstawową metodą konserwacji zielonki. Zweryfikowane praktyką badania dowodzą, że możliwe jest całkowite wyeliminowanie siana z dawki pokarmowej i zastąpienie go kiszonkami o zwiększonej zawartości suchej masy. Za produkcją kiszonki przemawiają również mniejsze koszty jej uzyskiwania w porównaniu do siana oraz uniezależnienie od warunków pogodowych.
TECHNIKA ROLNICZA
Kosiarki, zgrabiarki, owijarki w ruch – M. Gaworski
Zapewnienie pełnej gotowości roboczej maszyn i narzędzi do zbioru pasz objętościowych stanowi priorytetowy kierunek działań w okresie poprzedzającym przystąpienie do wiosennego koszenia użytków zielonych. Po długiej przerwie zimowej maszyny wymagają dokładnego sprawdzenia ich stanu technicznego oraz takiego przygotowania, które zapewni wydajną i bezawaryjną pracę.
GPS do pomiaru plonu – A. Lisowski, A. Wojewoda
Cykl rolnictwa precyzyjnego zaczyna się i kończy na kontroli plonu, ponieważ jego zmienność w obrębie pola jest zbliżona do zmienności takich cech, jak jej rodzaj, odczyn pH, pojemność wody dostępnej czy zasobność w składniki pokarmowe. Istnieje więc możliwość uzupełnienia brakujących elementów w glebie i poprawienie jej potencjału plonotwórczego.
Jak zmniejszyć ugniatanie gleby? – M. Powałka, T. Żelaziński, A. Ekielski
RÓŻNE
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – B. Szyndel
Kukurydza od lat – M. Kurantowicz
Wywiad z laureatką redakcyjnego konkursu „Ankieta z puentą” Barbary Grześkowiak, która z mężem Wojciechem prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w uprawie kukurydzy.
Niezbędne zmiany w hodowli i nasiennictwie – M. Kurantowicz
PORADY
Kupujemy komputer – M. Ciechomski
Uprawa ogórków w gruncie – T. Sabat
Szparagi na wiosennym stole – R. Chojnacka
PRAWO
Rolnicy pytają – KRUS odpowiada – E. Jaworska-Spicak
Służebność drogi koniecznej – M. Jurek

POWIĄZANE

Kilka dni temu niedźwiedź brunatny był widziany koło miejscowości Rudawka w powi...

Lasy Państwowe sprzedają dzisiaj drewno taniej niż w 2017 r. Ceny zbliżone do te...

Tak znaczącego wzrostu sprzedaży drewna, jak zaplanowały Lasy Państwowe na przys...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę