aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

DBR to bank dla regionu

19 czerwca 2002

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze to impreza umożliwiająca konfrontację środowisk biznesmenów, polityków, bankowców, twórców kultury, a więc tych wszystkich, którzy swoją pracą wyznaczają kierunki rozwoju regionu. Zamierzeniem organizatorów Forum jest zainicjowanie współdziałania sektora publicznego i prywatnego dla osiągnięcia wspólnej strategii rozwoju gospodarczego województwa dolnośląskiego. Skorzystać na tym mają mieszkańcy regionu. Wzrastać będzie ich poziom wykształcenia, wiedzy i zasobności. Rozrośnie się silnia ekonomicznie klasa średnia, zdolna do wykreowania elit politycznych i społecznych.

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 2000 po raz drugi udowodniło, że tylko szeroka konsultacja z dolnośląskimi elitami samorządowymi i gospodarczymi pozwala na znalezienie konkretnych rozwiązań pojawiających się problemów. Poprzednie, I Forum w Krzyżowej pozwoliło na opracowanie ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Tematem przewodnim zeszłorocznych  obrad, które odbyły się 3 - 5 listopada w Krzyżowej, był rynek pracy oraz problem bezrobocia na Dolnym Śląsku. Po raz drugi jednym ze sponsorów oraz uczestników Forum był Dolnośląski Bank Regionalny SA. 

W piśmie wystosowanym z tej okazji do Dolnośląskiego Banku Regionalnego SA przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Jana Waszkiewicza czytamy: W imieniu organizatorów Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego 2000 mam przyjemność podziękować Państwu za wkład wniesiony w powodzenie tej konferencji. Jestem głęboko przekonany, że stanowi ona doskonały przykład współpracy pomiędzy sferami administracji i biznesu. Przygotowanie Dolnego Śląska na wyzwania, które niesie ze sobą XXI wiek, jest naszym obowiązkiem. Jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy, są zmiany na rynku pracy. Dolny Śląsk jest naszą wspólną wartością, a powodzenie jego mieszkańców będzie naszym wspólnym sukcesem.

Uwaga uczestników Forum skoncentrowała się na dwóch najważniejszych dla Dolnego Śląska wyzwaniach, tj. przemianach rynku pracy i efektywnych sposobach przeciwdziałania bezrobociu. Rozwiązanie problemu bezrobocia określono jako zadanie nie tylko dla przedsiębiorców i pracodawców, ale także jako podstawowe zadanie władzy publicznej. Bezrobocie to największy problem Dolnego Śląska - w kwietniu 2000 roku w regionie tym bez pracy pozostawało 16,6 proc. ludności aktywnej zawodowo, co znacznie przekroczyło średni poziom bezrobocia w Polsce, wynoszący wówczas 13,7 proc. Do czynników mających wpływ na eskalację tego zjawiska zaliczono niską konkurencyjność gospodarki regionu, zakotwiczoną między innymi w wysokich kosztach pracy, jej małej efektywności oraz niskim poziomie wiedzy pracowników, niezrozumienie istoty rynku pracy i brak poszanowania godności człowieka.

W trakcie Forum odbyły się dyskusje problemowe będące próbą wskazania dróg prowadzących do poprawy sytuacji na dolnośląskim rynku pracy. Przedstawiciele DBR SA - prezes Wiesława Sietczyńska, wiceprezes Janusz Barnat oraz asystentka Aleksandra Rutkowska - uczestniczyli w spotkaniach grup pracujących nad tematami: "Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich" oraz "Finansowanie rozwoju regionu". W pozostałych grupach problemowych pracowano nad zagadnieniami innowacyjności i informacji jako wyzwań przyszłości, budownictwa i infrastruktury technicznej, turystyki w regionie, ochrony zdrowia, edukacji i szkolnictwa wyższego oraz kreowania przyszłości regionu.

Prace grup dyskusyjnych nie ustały w momencie zakończenia obrad Forum. Zgodnie z założeniem organizatorów, będą one trwały przez cały rok aż do kolejnego spotkania w Krzyżowej. Ich zadaniem będzie znalezienie recepty na wzrost zatrudnienia w regionie oraz wdrożenie konkretnych, wspólnie opracowanych projektów w celu poprawy sytuacji na dolnośląskim rynku pracy, ulegającym transformacjom w wyniku rychłej integracji z Unią Europejską oraz globalizacji gospodarki.

Forum sprzyja także nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych. Uczestnictwo w nim jest wyrazem zainteresowania firm, instytucji, partii oraz stowarzyszeń przyszłością regionu, w którym prowadzą one swoją działalność. Dolnośląski Bank Regionalny co roku włącza się w przygotowanie i prace obrad Forum, potwierdzając tym samym wyznawaną przez siebie dewizę, że chce być i jest bankiem dla regionu.


POWIĄZANE

Praca dla opiekunek w Niemczech to nie tylko źródło dochodu, ale także możliwość...

Każda firma z sektora rolniczego wie, jak trudno jest walczyć o uwagę klientów, ...

We wtorek posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich wraz z ekspertami i zaintere...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę