Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Przełomowa platforma danych FAO

17 maja 2023
Przełomowa platforma danych FAO

Kluczową rolę w walce z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego podczas kryzysów żywnościowych odgrywa system informacyjny FAO Data in Emergency (DIEM) który monitoruje wpływ wstrząsów na środki utrzymania w rolnictwie.

Szczegółowe, kompleksowe i aktualne dane są niezbędne do uwzględnienia wpływu wstrząsów, takich jak susze, trzęsienia ziemi lub konflikty, na produkcję rolną i źródła utrzymania w częściach świata dotkniętych kryzysami żywnościowymi.

Od momentu uruchomienia, podczas pierwszej fali globalnej pandemii COVID-19 trzy lata temu, system informacyjny Data in Emergency (DIEM) Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ułatwia decydentom ocenić dotkliwy brak bezpieczeństwa żywnościowego rolniczych gospodarstw domowych i przeanalizować jego czynniki w przypadku wystąpienia takich wstrząsów.

Wykorzystując regularnie gromadzone dane pierwotne w połączeniu z danymi geoprzestrzennymi, DIEM jest przełomowym narzędziem pod względem wielkości, wyrafinowania, jakości i szybkości. Po raz pierwszy dane skupiające się na źródłach utrzymania rolnictwa w kontekście kryzysu żywnościowego są gromadzone na taką skalę i z taką częstotliwością.

DIEM działa obecnie w ponad 25 krajach dotkniętych kryzysem żywnościowym, a system DIEM-Monitoring bada około 150 000 gospodarstw domowych rocznie, reprezentujących ponad 650 milionów ludzi.

„System DIEM wypełnia ważną lukę w naszym rozumieniu wpływu wstrząsów na źródła utrzymania rolników” – powiedział Rein Paulson, dyrektor Biura ds. Sytuacji Kryzysowych i Odporności FAO. „Ma to wielką wartość nie tylko dla FAO, ale dla wszystkich naszych partnerów, umożliwiając nam wspólne podejmowanie lepszych decyzji, w tym umożliwianie znaczących działań wyprzedzających, a także działań reagowania”.

Na przykład w Afganistanie sporządzono ponad 20 propozycji projektów z wykorzystaniem danych DIEM, które zebrały ponad 400 milionów dolarów w samym 2022 roku, a FAO nie opracowuje już żadnych propozycji dla Afganistanu bez cytowania danych DIEM. Ponadto kraje takie jak Bangladesz, Mali, Mozambik i Sierra Leone cytują obecnie dane DIEM w swoich propozycjach projektów, pomagając im w ten sposób zabezpieczyć fundusze na projekty w terenie.

Innym niedawnym przykładem jego wykorzystania przez partnerów FAO było trzęsienie ziemi w lutym, które spustoszyło duże obszary Turcji i Syrii. W ciągu kilku dni od zdarzenia zespół DIEM sporządził wstępną analizę gruntów uprawnych narażonych na różne poziomy intensywności trzęsień ziemi i wyświetlił ją w postaci interaktywnej mapy ze szczegółami zarówno na poziomie dystryktu, jak i podokręgu. Ten rodzaj produktu ma fundamentalne znaczenie dla ukierunkowania ocen na miejscu i pomocy w nagłych wypadkach.

Chwytaj dzień

DIEM został opracowany przez FAO i jest finansowany przez Biuro Pomocy Humanitarnej Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), przy współudziale Unii Europejskiej i Specjalnego Funduszu FAO na Działania Kryzysowe i Rehabilitacyjne (SFERA ) .

Platforma ma na celu wspieranie członków FAO, agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, społeczności darczyńców i innych zainteresowanych stron w podejmowaniu świadomych decyzji, których celem jest uruchomienie odpowiednich działań przewidywania i reagowania wspierających środki do życia w rolnictwie.

Dane są zbierane kilka razy w roku w krajach świata o największym braku bezpieczeństwa żywnościowego – na poziomie gospodarstw domowych za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet bezpośrednich – a następnie są szybko publikowane w Hubie. Przetwarzanie i analiza danych trwa zaledwie trzy dni, a cały cykl życia – od zebrania danych po walidację i publikację – trwa zaledwie 30 dni.

Przejrzystość i otwarte dane to kluczowe aspekty projektu. Każdy może utworzyć konto DIEM, aby przeglądać ankiety, nawigować po pulpitach nawigacyjnych, eksportować mapy i pobierać dane. Gwarantuje to, że działania DIEM będą służyć jako dobro publiczne, a społeczność humanitarna, naukowcy, media i wszyscy interesariusze będą mogli korzystać z dużej ilości danych, które są dostępne dla wszystkich.

Wstrząsy analizowane przez DIEM obejmują zarówno zagrożenia naturalne, jak i spowodowane przez człowieka. Należą do nich zagrożenia związane z klimatem, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, inwazyjne szkodniki, konflikty i przemoc, a także wstrząsy gospodarcze.

Oprócz regularnego monitorowania kryzysów żywnościowych platforma DIEM zapewnia również zintegrowany obraz wpływu zagrożeń na dużą skalę (poważnych wstrząsów) na źródła utrzymania oraz szacunkową wartość szkód i strat w sektorze rolnictwa. Osiąga się to poprzez połączenie teledetekcji, przeglądu danych wtórnych, ankiet gospodarstw domowych, wywiadów z kluczowymi informatorami, dyskusji w grupach fokusowych i ankiet crowdsourcingowych.

Jednym z interesujących przykładów jest Pakistan, gdzie wiedza specjalistyczna DIEM ułatwiła przeprowadzenie działań dotyczących szkód i strat po katastrofie dla całego sektora rolnego po niszczycielskich powodziach w okresie od czerwca do września 2022 r. Wyniki zostały następnie wyświetlone na interaktywnej mapie w centrum DIEM, która przedstawia ogólne szkody i straty na podsektory (uprawy, zwierzęta gospodarskie, rybołówstwo) na dotkniętą prowincję.  

Dane DIEM są również przeznaczone do wykorzystania w procesie zintegrowanej klasyfikacji fazy bezpieczeństwa żywności (IPC) i innych działaniach związanych z programowaniem działań humanitarnych, na przykład jako źródło miar niedawnego braku bezpieczeństwa żywnościowego opartych na skali FIES (Food Insecurity Experience Scale ). Z biegiem czasu okaże się to kluczem do poprawy zasięgu i wiarygodności ocen ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego IPC w krajach DIEM.


oprac. e-mk na podst źródło: FAO; fot. ppr.pl


POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus gościł wczoraj w Cukrowni Dobrzeli...

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, która uczestniczyła w podpisaniu porozu...

Ukraiński minister rolnictwa, Mykoła Solskyi zapowiedział że drobni rolnicy otrz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę