aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przestrzeń kosmiczna a konkurencyjność Europy

24 maja 2024
Przestrzeń kosmiczna a konkurencyjność Europy

Rada Europy (EU) przyjęła wczoraj konkluzje w sprawie wzmocnienia konkurencyjności Europy dzięki przestrzeni kosmicznej. W tekście przeanalizowano, w jaki sposób bardziej konkurencyjny europejski sektor kosmiczny może pomóc sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym Unii oraz wzmocnić jej pozycję na arenie międzynarodowej.

Sektor kosmiczny będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w strategicznej autonomii Europy. Ambitna polityka kosmiczna stworzy możliwości biznesowe i wysokiej jakości miejsca pracy w tym szybko rozwijającym się sektorze, a także pomoże naszej gospodarce, zarówno przemysłowi, jak i usługom, przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową oraz lepiej przygotować się do konkurowania na szczeblu globalnym - Thomas Dermine, belgijski sekretarz stanu ds. odbudowy gospodarczej i inwestycji strategicznych, odpowiedzialny za politykę naukową, przy ministrze gospodarki i pracy

Wkład przestrzeni kosmicznej w konkurencyjność Europy

W konkluzjach Rady podkreślono rosnące znaczenie przestrzeni kosmicznej w wielu obszarach wyzwań i polityk społeczno-gospodarczych UE: począwszy od zielonego ładu (gromadzenie danych, aby lepiej zrozumieć zmianę klimatu i przygotować się na nią), poprzez transformację cyfrową (usługi komunikacyjne i informacyjne związane z przestrzenią kosmiczną) aż po ogólną konkurencyjność UE. Ponadto przestrzeń kosmiczna przyczynia się do wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań, aplikacji i usług systemowych, które mogą przynieść korzyści wielu innym branżom dzięki bardziej zintegrowanej współpracy między sektorem kosmicznym a innymi sektorami.

Pobudzenie sektora kosmicznego

W przyjętym dziś tekście państwa członkowskie podkreślają potrzebę lepszego wykorzystania danych kosmicznych i apelują o intensywniejszy rozwój sektora kosmicznego poprzez zabezpieczenie i zwiększenie inwestycji publicznych i prywatnych. Zamówienia publiczne, dobre ramy zarządzania ryzykiem czy też promowanie publicznych i prywatnych modeli finansowania mogą mieć pozytywny wpływ na wszystkie podmioty w ekosystemie kosmicznym, w tym na małe i średnie przedsiębiorstwa. W konkluzjach podkreślono również, jak ważne jest wykorzystanie efektu mnożnikowego inwestycji w badania i rozwój w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, promowanie stabilnych i przewidywalnych ram biznesowych oraz rozwijanie niezbędnych umiejętności wśród pracowników sektora. Zaznaczono istotną rolę organów publicznych w zapewnianiu przedsiębiorstwom racjonalnego pod względem kosztów dostępu do danych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony danych kosmicznych.

Przestrzeń kosmiczna i działania globalne

W oparciu o przyjęte dziś konkluzje Unia Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) powinny przyczynić się do opracowania globalnych zasad zapewniających zrównoważone środowisko kosmiczne. W konkluzjach stwierdzono, że silny europejski sektor kosmiczny stanowi podstawę europejskiej autonomii strategicznej, oraz wezwano do większej ekspansji tego sektora i globalnych partnerstw opartych na współpracy. Podkreślono również, że przestrzeń kosmiczna ma zasadnicze znaczenie dla ochrony infrastruktury krytycznej (takiej jak systemy energetyczne i sieci elektroenergetyczne), a w związku z tym konieczne jest zabezpieczanie technologii krytycznych.

Kontekst

Z okazji 20. rocznicy zawarcia umowy ramowej ESA–UE prezydencja belgijska w Radzie UE zorganizowała wspólną Radę ESA–UE ds. Przestrzeni Kosmicznej. Tego rodzaju spotkania przewidziano w umowie ramowej ESA–UE, która stanowi instytucjonalną podstawę współpracy między obiema organizacjami. Tematem było wzmocnienie konkurencyjności Europy poprzez przestrzeń kosmiczną. Główne wyzwania, przed którymi stoi obecnie europejski sektor kosmiczny, obejmują radzenie sobie z międzynarodową konkurencją, opracowanie najnowocześniejszych innowacji oraz zwiększenie atrakcyjności europejskiego rynku kosmicznego na świecie.

oprac, e-mk,ppr.pl


POWIĄZANE

W sezonie Polacy chętnie kupują truskawki prosto od rolnika albo na bazarku. Wyb...

Ustawa mobilizacyjna. Część Ukraińców może wyjechać z Polski, ale podobno u nas ...

Bank Pocztowy, jako pierwszy bank w Polsce przeniósł swoją bankowość elektronicz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę