aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

PSZENICA 2023/2024 - światowa produkcja, handel, prognoza

14 maja 2023
PSZENICA 2023/2024 - światowa produkcja, handel, prognoza

USDA (United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service) w zeszłym tygodniu przedstawił najnowszy raport dotyczący światowej produkcji, handlu i cen ziaren zbóż pt. „Grain: World Markets and Trade”. 

Nie są to optymistyczne wiadomości dla polskich rolników. Światowe ceny i popyt nadal spadają przy prognozowanym wzroście produkcji.  Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport dotyczący światowego rynku produkcji i obrotu ziarna wg USDA.

PSZENICA, ROK 2023/24

PRODUKCJA

Globalna produkcja prognozowana jest na poziomie 789,8 mln ton, o 1,5 mln więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost prognozowany jest dla Argentyny, oczekuje się, że odbuduje się po dotkniętych suszą uprawę w poprzednim roku. Indie szacuje się na wzrost o 6 proc do rekordowych 110,0 mln ton przy wzroście krajowym ceny pobudzające dodatkowy obszar. W UE prognozuje się wzrost produkcji przy sprzyjającej pogodzie w całym kraju regionie, z wyjątkiem Hiszpanii.  Oczekuje się również, że w Kanadzie wzrośnie produkcja do niemal rekordowego powiększonego obszaru. Chiny są prognozowane z wyższymi plonami. Stany Zjednoczone są przewidywane na nieznaczny wzrost produkcji przy dodatkowej pszenicy ozimej obszaru zbiorów, przy przewidywanej całej produkcji pszenicy tylko o 1 procent do 45,2 mln ton.

 

pszenica_ceny_notowania

 

Zyski te są częściowo kompensowane przez niższe plony gdzie indziej. Rosja jest oczekiwanie na 11-proc spadek produkcji, że zmniejszoną powierzchnia i plonami. Po 3 kolejnych rekordowych plonach, prognozuje się Australię na spadek o 26 procent w porównaniu z przewidywanym niższym plonem z ha. Ukraina jest prognoza produkcji w dół więcej niż 20% w stosunku do roku poprzedniego i w połowie poziomu osiągniętego w 2021/22. Powierzchnia zbiorów jest mniejsza pośród trwającego konfliktu, przy jednoczesnym zmniejszeniu dostępu do nawozów oraz nakładów, co ogranicza potencjał plonowania.

 

pszenica_ceny_notowania

 

 

KONSUMPCJA

Przewiduje się, że globalne spożycie pszenicy wyniesie 789,5 mln ton, czyli o 2,9 mln więcej niż w ubiegłym roku. Oczekuje się, że wzrost konsumpcji FSI wzrośnie wraz ze wzrostem liczby ludności, przy czym największy wzrost nastąpi w Chinach i Pakistanie. Oczekuje się, że wraz ze spadkiem cen konsumpcja wzrośnie w niektórych krajach, w których konsumenci odeszli ostatnio od produktów pszennych na rzecz innych zbóż spożywczych, takich jak ryż, w tym Indonezji i Nigerii.

Pszenica paszowa i wykorzystanie resztkowe wykazują większą zmienność roczną w porównaniu z FSI w zależności od jej ceny w stosunku do ziarna paszowego i jakości zbioru. Oczekuje się, że w sezonie 2023/2024 wykorzystanie pszenicy dla paszy i resztek będzie słabnąć, a kukurydza będzie bardziej konkurencyjna jako pasza na większości rynków, biorąc pod uwagę większą produkcję kukurydzy w USA i Brazylii.

Atrybut „pasza i pozostałość” reprezentuje również oczekiwane straty lub nieuwzględnione wykorzystanie („pozostałości” komponent) na różnych etapach łańcucha marketingowego.

 

 

pszenica_ceny_notowania

 

Przewiduje się, że światowe zapasy pszenicy będą się zmniejszać z roku na rok, głównie z powodu znacznych spadków kilku głównych eksporterzy. Największa redukcja dotyczy Rosji, gdzie prognozuje się gwałtowny spadek produkcji w stosunku do zeszłego roku nagrywać. Przewiduje się, że eksport z Rosji pozostanie solidny, czemu sprzyjać będzie ograniczenie dostaw przeznaczonych na eksport z Ukrainy. Przewiduje się, że zapasy w UE spadną o 9 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Prognozuje się spadki na giełdach w USA 7 procent do 15,1 miliona ton, najniższy poziom zapasów od sezonu 2007/08. Tymczasem chińskie akcje są prognozy są nieznacznie wyższe i stanowiłyby ponad połowę światowych zapasów.  Indyjski analizy przewidują, że rynek pszenicy wzrośnie w związku z odbudową produkcji i kontynuacją zakazu eksportu.

 

pszenica_ceny_notowania

 

 

 

IMPORT

Przewiduje się, że handel światowy nieznacznie spadnie, a import spadnie do Azji Wschodniej i Europy


pszenica_ceny_notowania


Przewiduje się, że Egipt będzie największym światowym importerem w 2023/24, z importem odbijającym się do 12,0 mln ton, gdy kraj wychodzi z niedoborów waluty i inflacji. Spożywanie żywności jest prognozowane jako migracja z pobliskich krajów, w tym z Sudanu, ma wzrosnąć w przyszłym roku. Warunki suszy będą wymagają większego importu w całej Afryce Północnej, w tym w Algierii, Maroku i Tunezji.

Konsumpcja i import pszenicy w Azji Południowo-Wschodniej mają wzrosnąć wraz z rosnącą populacją i zmianami diety. Indonezja, największy importer w regionie na poziomie 11,0 mln ton, zwiększy import jako jedno i drugie odbicia pszenicy i wykorzystania żywności.

 Import rośnie również dla Filipin, jeśli chodzi o przywrócenie wykorzystania żywności.

Prognozuje się, że import z Chin utrzyma się na wysokim poziomie 10,5 miliona ton, choć spadnie w porównaniu z poprzednim rokiem na większej uprawie krajowej. Zużycie żywności nadal rośnie, ale zużycie paszy spada, ponieważ rośnie liczba kukurydzy cena konkurencyjna.

Prognozuje się, że import do Turcji nieznacznie spadnie do 10,0 mln ton przy większej produkcji krajowej.

Niemniej jednak pozostanie dużym importerem zarówno do konsumpcji krajowej, jak i do reeksportu w postaci pszenicy produktów mącznych i makaronowych na rynki zagraniczne.

Unia Europejska odnotuje największy spadek importu rok do roku – spadek o 3,5 mln ton do 7,0 mln – przy większym plonie i mniejszym dostępnym imporcie z Ukrainy, która była głównym dostawcą przez cały rok 2022/23. Przy większej krajowej dostawie zarówno pszenicy, jak i kukurydzy, zapotrzebowanie na import jest większe będzie niższy, chociaż przywóz durum będzie nadal wysoki.

Przewiduje się, że import z zachodniej półkuli odbije się wraz z dużymi dostawami eksportowymi z Kanady i Argentyna. Brazylia jest największym importerem w regionie, co wymaga międzynarodowych dostaw w celu uzupełnienia mniejsze zbiory i rosnący eksport. Meksyk będzie importował rekordowe ilości pszenicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych.

Oczekuje się, że import do Bangladeszu odbije się dzięki dużym światowym dostawom i niższym cenom. Bangladesz importuje głównie pszenicę z Indii i Morza Czarnego i prawdopodobnie będzie w większym stopniu polegać na tym

Morze Czarne, ponieważ indyjski zakaz eksportu pozostaje w mocy. Tymczasem przewiduje się, że Pakistan będzie importował więcej silny wzrost spożycia żywności i tylko niewielki wzrost produkcji.

Prognozuje się, że import pszenicy w Afryce Subsaharyjskiej będzie wyższy. W szczególności prognozuje się, że import z Nigerii wyniesie ok. 6,0 mln ton w miarę zmniejszania się niedoborów waluty i poprawy warunków ekonomicznych.

 

pszenica_ceny_notowania

pszenica_ceny_notowania

pszenica_ceny_notowania

pszenica_ceny_notowania

 

 

Statystyki handlu pszenicą obejmują pszenicę (1001), mąkę (1101), bulgur (190430) i wybrane produkty makaronowe (190219, 190230 i 190240) w przeliczeniu na ekwiwalent ziarna (cała mąka i produkty pszenne są mnożone o 1,368).

Następujące pary kraj-towar zostały wycofane z bazy danych PSD, kończąc na 2022/23: Barbados – Pszenica; Bhutan – Pszenica


PSZENICA

EKSPORT

Przewiduje się, że światowy handel nieznacznie spadnie z zeszłorocznego rekordu do 212,5 mln ton, z pewnymi przesunięciami wśród głównych dostawców.

pszenica_ceny_notowania


 

Przewiduje się, że Rosja czwarty rok z rzędu będzie największym eksporterem. Prognozuje się niższą produkcję, tylko częściowo zrekompensowane przez większe zapasy początkowe. Przy zmniejszonych dostawach, zarówno FSI, jak i paszy i pozostałości przewiduje się, że kategorie zastosowań będą niższe. Eksport ma wzrosnąć o 1,0 mln ton do 45,5 mln, prowadzi do zmniejszenia zapasów końcowych. Oczekuje się, że jej największe rynki pozostaną w Afryce i Bliski Wschód.

 

Przewiduje się, że Unia Europejska pozostanie drugim co do wielkości eksporterem. Przewiduje się, że produkcja wzrost, zwłaszcza we Francji i Rumunii. Zapasy, które powiększyły się o import z Ukrainy w latach 2022/23, oczekuje się, że spadnie wraz ze wzrostem eksportu do 38,0 mln ton. Przewiduje się, że UE zwiększy udział w rynku światowym przy zmniejszonym eksporcie z Ukrainy.

 Przewiduje się, że Kanada będzie miała większy eksport w oparciu o większe zbiory i mniejszą konkurencję z Azji i Australii. Oczekuje się, że eksport wyniesie 27,5 mln ton.

Oczekuje się, że Australia odnotuje gwałtowny spadek eksportu, a prognozowana produkcja spadnie o jeden kwartał. Biorąc pod uwagę zmniejszenie dostaw i tylko nieznacznie niższe zużycie krajowe, eksport z Australii jest przewidywany spadek o 8,0 mln ton do 24,5 mln ton. Australia wysyła głównie do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Prognozuje się, że eksport z USA spadnie do 20,0 mln ton. Pomimo nieco większej produkcji, mniejszy transport a utrzymujące się niekonkurencyjne ceny ograniczą możliwości eksportowe. Przewiduje się dalszy spadek zapasów i byłyby najniższymi zapasami od sezonu 2007/08.

Prognozuje się, że eksport z Argentyny wzrośnie do 12,5 miliona ton w przypadku większych upraw po zmniejszeniu suszy uprawę w poprzednim roku. Oczekuje się, że Argentyna zwiększy udział w rynku części tradycyjnej australijskiej pszenicy rynków, w tym Indonezji, Tajlandii i Wietnamu.

 Prognozuje się, że eksport  Ukrainy spadnie o 5,0 mln ton do 10,0 mln ton przy mniejszych plonach i ściślejszym zapasy początkowe. Przez cały rok 2022/2023 Ukraina wysyłała pszenicę ciężarówkami, koleją i barkami sąsiednich krajów oraz drogą morską w ramach Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego.

Prognozuje się, że Kazachstan spadnie do 9,5 miliona ton przy mniejszych dostawach ze względu na zmniejszoną produkcję. Mimo to oczekuje się, że kraj ten pozostanie kluczowym dostawcą pszenicy i mąki pszennej do krajów centralnych Region Azji.

 

pszenica_ceny_notowania

pszenica_ceny_notowania


 

 ROK 2022/23

 Globalna produkcja spadła w miesiącu kwietniu, głównie z powodu rewizji w dół dla Egiptu i Paragwaju. Konsumpcja spadła, ponieważ duże redukcje paszy i zużycia resztkowego z nawiązką zrekompensowały wyższe wykorzystanie FSI. Skarmianie a wykorzystanie rezydualne jest korygowane w dół w Unii Europejskiej i Rosji, równoważąc wzrost w Chinach.

 Prognozuje się wzrost handlu światowego przy większym eksporcie z Australii, Kanady, Ukrainy i Wielkiej Brytanii więcej niż zrekompensować redukcje z Brazylii, Unii Europejskiej, Kazachstanu i Rosji. Stany Zjednoczone. średnia sezonowa prognoza cen rolnych została obniżona o 5 centów do 8,85 USD za buszel.

CENY PSZENICY

 USA: ceny amerykańskich klas pszenicy ozimej spadły od kwietniowego WASDE z powodu suszy warunki uległy nieznacznemu złagodzeniu, a ceny międzynarodowe wywierają presję na notowania w USA. Pszenica ozima z USA zgodnie z najnowszym raportem NASS Crop Progress, zasiane obszary są oceniane na 29 procent jako dobre/doskonałe 8 maja. Twarda czerwona ozima (HRW) doprowadziła do spadku o 13 USD/tonę do 373 USD z powodu słabego popytu eksportowego, biorąc pod uwagę duży dostawy od kilku głównych eksporterów. Kontynuacja notowania Soft Red Winter (SRW) spadła o 21 USD/tonę do 264 USD korzystne warunki wzrostu. Hard Red Spring (HRS) spadł o 14 USD / tonę do 357 USD jako zasiewy pszenicy jarej według NASS postępy zgodne z ubiegłym rokiem, choć nadal poniżej średniej. Miękka biała ozima (SWW) jest spadek o 14 USD/tonę do 284 USD przy sprzyjającej pogodzie.

 

pszenica_ceny_notowania

Globalnie:  notowania światowych eksporterów spadły w ciągu ostatniego miesiąca pomimo rosnącej niepewności co do przyszłości Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego. Korzystne prognozy dotyczące produkcji na półkuli północnej, w połączeniu z ograniczonym popytem eksportowym, wywarły presję na spadek światowych cen.

Australijskie notowania spadły o 24 USD/tonę w związku ze spodziewaną zwiększoną konkurencją ze strony dostaw z półkuli północnej.

 Notowania w USA spadły o 13 USD/tonę przy stłumionym popycie eksportowym, o czym świadczy słaby wolumen sprzedaży eksportowej. 

Rosyjskie notowania spadły o 15 USD/tonę dzięki korzystnym raportom o postępach sadzenia oraz niższym niż oczekiwano ofertom w ostatnim przetargu w Egipcie.

Kanadyjskie notowania spadły o 12 USD za tonę w związku z wyższą niż oczekiwano prognozą areału i i większymi zbiorami.

Notowania w UE spadły o 21 USD/tonę dzięki poprawie warunków upraw. W międzyczasie notowania argentyńskie wzrosły o 4 dolary/tonę w związku z wyczerpanymi zapasami eksportowymi.

 

pszenica_ceny_notowania

 

Source: IGC

 

*Note on FOB prices: Argentina- 12.0%, up river; Australia- average of APW for Kwinana, Newcastle, and Port Adelaide; Russia - Black Sea- milling; EU- France grade 1, Rouen; US- HRW 11.5% Gulf; Canada- CWRS (13.5%), Vancouver


 

TRADE CHANGES IN 2022/23 (1,000 MT) /ZMIANY W HANDLU W ROKU 2022/23 (1000 MT)/


pszenica_ceny_notowania

pszenica_ceny_notowania


źródło:

Foreign Agricultural Service/USDA 13 May 2023
Global Market Analysis

 

oprac.e-mk; ppr.pl


POWIĄZANE

Jest kwiecień. Zbliża się okres kwitnienia rzepaku. To świetny moment, by przypo...

Zabiegi przedwschodowe lub wczesnopowschodowe to bardzo skuteczne rozwiązanie w ...

Amerykański Forbes opublikował artykuł, w którym stwierdza się że 'Era zdrowego ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę