aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rada i PE w sprawie wykroczeń drogowych

14 marca 2024
Rada i PE w sprawie wykroczeń drogowych

Bezpieczeństwo drogowe: Rada i Parlament Europejski osiągają porozumienie w sprawie lepszej współpracy w zakresie wykroczeń drogowych związanych z bezpieczeństwem drogowym

Aby zapewnić bezpieczniejszy ruch drogowy w całej Europie, prezydencja Rady i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie wniosku zmieniającego dyrektywę z 2015 r. w sprawie transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Nowe przepisy stanowią część tak zwanego pakietu legislacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„Rurowniejsze i skuteczniejsze zasady egzekwowania kar za wykroczenia drogowe, w tym za naruszenia ograniczeń wjazdu pojazdów, poprawią bezpieczeństwo na europejskich autostradach i zagwarantują bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne obszary mieszkalne w całej UE. Zmienione przepisy zapewniają również równe traktowanie wszystkich kierowców w UE niezależnie od ich ich narodowość. Jesteśmy zachwyceni szybkim osiągnięciem porozumienia z Parlamentem Europejskim w tej sprawie.”
Georges Gilkinet, belgijski minister mobilności
Główne elementy nowego ustawodawstwa

Zmieniona dyrektywa ma na celu zapewnienie, że kierowcy niebędący rezydentami będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego podczas jazdy w innych państwach członkowskich UE.

Ogólna myśl wniosku Komisji została utrzymana w tymczasowym porozumieniu. Współprawodawcy wprowadzili jednak do wniosku kilka zmian, których głównym celem było doprecyzowanie zakresu i definicji aktu prawnego. Należą do nich między innymi:

wprowadzenie pojęcia „osoby zainteresowanej” oraz wyjaśnienie ról i obowiązków krajowych punktów kontaktowych i właściwych organów
dodanie do znowelizowanego ustawodawstwa większej liczby wykroczeń, takich jak nieprzestrzeganie ograniczeń wjazdu pojazdów lub przepisów na przejazdach kolejowych, przekroczenie linii ciągłej, niebezpieczne wyprzedzanie, niebezpieczne parkowanie, jazda pod prąd, korzystanie z pojazdów przeciążonych, a także jako przypadki ucieczki z miejsca wypadku
dalsze wyjaśnienie różnych procedur związanych z dostępem do danych rejestracyjnych pojazdów oraz różnych możliwości zwracania się przez właściwe organy do wzajemnej pomocy w celu zapewnienia identyfikacji danej osoby i dotarcia zawiadomienia o wykroczeniu drogowym we właściwe miejsce w rozsądnym terminie rama
wprowadzono wszystkie niezbędne gwarancje w celu ochrony praw podstawowych kierowcy lub każdej innej zainteresowanej osoby, w tym poprzez ustanowienie jasnych ram zakazujących wszelkich nadużyć ze strony podmiotów prywatnych zaangażowanych w postępowanie w sprawie wykroczeń drogowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także lepsze mechanizmy ochrony danych osobowych.

Następne kroki

Dzisiejsze tymczasowe porozumienie musi zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament Europejski przed formalnym przyjęciem aktu ustawodawczego. Ze strony Rady prezydencja belgijska zamierza jak najszybciej przekazać kompromisowy tekst przedstawicielom państw członkowskich (Coreperowi) do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu tekst zostanie poddany ocenie prawno-językowej, zanim zostanie formalnie przyjęty przez obu współprawodawców, opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni po tej publikacji. Państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na transpozycję przepisów zmienionej dyrektywy do swojego prawodawstwa krajowego.
Informacje ogólne

W swoich ramach polityki UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021–2030 Komisja ponownie zobowiązała się do realizacji ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie do 2050 r. poziomu bliskiego zeru ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach UE („Wizja Zero”), a także średnioterminowego celu polegającego na zmniejszyć liczbę zgonów i poważnych obrażeń o 50% do 2030 r. Jednak według najnowszych danych Komisji liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wzrosła w zeszłym roku o 4% w porównaniu z 2021 r. To nadal o 9% mniej niż przed pandemią, ale tempo poprawy nie jest wystarczające, aby osiągnąć wyżej wymienione cele.

Przedmiotowy wniosek stanowi część „pakietu dotyczącego bezpieczeństwa drogowego” przyjętego przez Komisję w dniu 1 marca 2023 r., który obejmuje również nowy system dotyczący praw jazdy oraz nowy wniosek w sprawie pozbawienia kierowcy uprawnień, w przypadku gdy dyskwalifikacja w państwie członkowskim powoduje następujące skutki: -działanie państwa członkowskiego, które wydało prawo jazdy. W dniu 2 czerwca 2023 r. Rada ds. Transportu przyjęła do wiadomości sprawozdanie z postępu prac i 4 grudnia 2023 r. przyjęła podejście ogólne w tej sprawie. Kosma Złotowski (ECR/PL) jest sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego, a w dniach 14 grudnia 2023 r. i 6 lutego 2024 r. w Strasburgu odbyły się dwa posiedzenia trójstronne.

Dyrektywa w sprawie transgranicznego egzekwowania przepisów prawa drogowego związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, podejście ogólne Rady, 4 grudnia 2023 r.

Dyrektywa w sprawie transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, sprawozdanie Rady z postępu prac, 2 czerwca 2023 r.

Dyrektywa w sprawie transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, wniosek Komisji, 1 maja 2023 r.

oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Jak było do przewidzenia, tuż po wyborach samorządowych, burmistrzowie, wójtowie...

Decyzja o wyborze odpowiedniej karmy jest kluczowa dla zdrowia psa i jego samopo...

W dzisiejszych czasach rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale także biznes, kt...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę