CTR_80917

Resort rolnictwa częściowo uwzględnił uwagi samorządu rolniczego w sprawie elektronicznego formularza wniosku

16 marca 2017
Resort rolnictwa częściowo uwzględnił uwagi samorządu rolniczego w sprawie elektronicznego formularza wniosku

W odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego, przy którym zostały zgłoszone uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w dniu 3 marca 2017 r. resort rolnictwa poinformował, że zgłoszone uwagi zostały częściowo uwzględnione.

Przede wszystkim doprecyzowano przepis umożliwiający wnioskowanie o nadanie kodu dostępu rolnikom, którzy np. po raz pierwszy ubiegają się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego drogą elektroniczną lub którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie otrzymali płatności.

Zgodnie zatem z brzmieniem § 4 ust. 3 pkt. 3, w przypadku logowania do systemu informatycznego ARiMR, za pomocą loginu (nr identyfikacyjnego), wnioskodawca będzie podawał:

  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie
  • oszczędnościowo-kredytowej podanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, oraz - kwotę środków finansowych wypłaconą przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, a w przypadku gdy w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu Agencja nie wypłaciła wnioskodawcy środków finansowych, wnioskodawca wpisze cyfrę zero.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości izb rolniczych dotyczących wskazywania przez wnioskodawcę w ramach weryfikacji, kwoty środków finansowych wypłaconej przez Agencję jako ostatniej w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu oraz zastąpieniem jej numerem PESEL, resort rolnictwa wyjaśnił, że jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, wybór atrybutów używanych do logowania ma na celu identyfikację i uwierzytelnienie osoby, a tym samym pozwoli na zabezpieczenie tworzonego w systemie teleinformatycznym Agencji konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych. Zastosowanie numeru PESEL jako danej autoryzującej, zdaniem ministerstwa, nie spełnia wymagań, które nakazują zapewnić dostęp wyłącznie uprawnionym użytkownikom i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do systemów i usług świadczonych przez organizację (norma PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wymaganie A.9.2).

Resort rolnictwa uważa, że numer PESEL jest niezmienny w czasie, stąd jego poznanie ułatwiałoby znacznie możliwość dostępu do konta. Numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej figurujący w ewidencji producentów jest mniej jednoznaczny dla osoby postronnej. Dodatkowo, dokładna wysokość ostatnio wypłaconej kwoty płatności, niezależnie z jakiego tytułu, wykazuje charakter poufny, który może być znany jedynie beneficjentowi oraz Agencji, a tym samym spełniać wymóg poufności stawiany danym autoryzującym.

Mając to na uwadze poinformowano, że proponowany w projekcie rozporządzenia zestaw danych autoryzujących będzie właściwszy niż podanie numeru PESEL i umożliwi identyfikację wnioskodawcy w sposób nie budzący wątpliwości, a tym samym pozwoli na zabezpieczenie, tworzonego w systemie teleinformatycznym Agencji, konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych. Uwaga samorządu rolniczego w tym zakresie nie została uwzględniona.

krir.pl


POWIĄZANE

Odpowiednie użytkowanie zakupionej używanej maszyny i regularne przeprowadzanie ...

W dniu 18 października 2017 r. w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się ...

13 października 2017 r. w Ludwikowie k. Poznania odbyły się pokazy terenowe doty...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę