aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rolnictwo na świecie - raport tygodniowy

24 marca 2023
Rolnictwo na świecie - raport tygodniowy

fot.ppr.pl

Amerykańska Zagraniczna Służba Rolnicza USDA (FAS) dostarcza terminowe raporty na temat rynków zagranicznych za pośrednictwem bazy danych Global Agriculture Information Network (GAIN). Każdego roku dodawanych jest średnio 2 półroczne raporty. Dodatkowo opracowywane są bieżące, tygodniowe dwutygodniowe i miesięczne raporty dotyczące najważniejszych wydarzeń w poszczególnych krajach, które mają bezpośredni wpływ na rolnikctwo i handel zagraniczny amerykańskich  produktów rolnych. 

Raporty GAIN (Światowa Sieć Informacji Rolnej) są opracowywane przez globalną sieć wywiadu rynkowego FAS, która obejmuje oficerów służb zagranicznych FAS i lokalnie zaangażowany personel w ponad 90 zagranicznych biurach na całym świecie. Dostarczają informacji wywiadowczych, wglądu i analiz w prawie 200 krajach, dostarczając informacji na temat zagranicznych rynków rolnych, warunków upraw i dynamiki rolno-politycznej interesującej dla rolnictwa USA.

Raporty te zawierają oceny kwestii towarowych i handlowych dokonane przez pracowników GAIN.

Poniżej prezentujemy wybrane przez redakcję ppr najnowsze i najważniesze informacje, które również mogą być przydadtne dla polskich eksporterów.

Poniższe raporty GAIN zostały opublikowane 22 marca 2023 r.

Chiny: Chiny publikują normę dotyczącą maksymalnych poziomów zanieczyszczeń w żywności

30 czerwca 2022 r. Narodowa Komisja Zdrowia (NHC) i Państwowa Administracja ds. Regulacji Rynku (SAMR) wydały Krajową Normę Bezpieczeństwa Żywności dotyczącą maksymalnych poziomów zanieczyszczeń w żywności (GB 2762-2022), która wejdzie w życie w czerwcu 30, 2023. Niniejsza norma aktualizuje rozporządzenie z 2017 r. o tej samej nazwie, opublikowane jako GB 2762-2017. FAS opublikował tłumaczenie GB 2762-2017 w dniu 9 maja 2018 r. (patrz raport GAIN CH18025). Ten raport zawiera nieoficjalne tłumaczenie ostatecznej wersji standardu. Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w stosunku do poprzedniej wersji normy.


Chiny: nasiona oleiste i produkty 

Oczekuje się, że umiarkowany wzrost w sektorze białka zwierzęcego zwiększy import soi do Chin do 97 milionów ton metrycznych (MMT) w roku gospodarczym (MY) 23/24. Oczekuje się, że zniesienie przez Chińską Republikę Ludową (ChRL) ograniczeń związanych z COVID w grudniu 2022 r. zwiększy ogólną konsumpcję nasion oleistych. Jednak stosunkowo wysokie ceny śruty sojowej (SBM) i niskie zyski w sektorze trzody chlewnej i drobiu nadal niekorzystnie wpływają na włączenie SBM do pasz. Oczekuje się, że po znacznym wzroście areału i produkcji soi w 22/23 roku polityka ChRL wspierająca soję będzie przynosić dodatkowe 400 000 ton metrycznych (MT) produkcji w 23/24 roku.

Sprzedaż eksportowa do Chin

Prywatni merykańscy eksporterzy zgłosili sprzedaż 178 000 ton metrycznych kukurydzy z dostawą do Chin w roku gospodarczym 2022/2023.

Japonia: zboża i paszy

Projekty FAS/Tokio ograniczyły import kukurydzy i spożycie paszy w MY2022/23 z powodu dużych ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy, a także zwiększonej konkurencji ze strony domowego ryżu paszowego, po czym nastąpiło ożywienie spożycia kukurydzy w MY2023/24. Post prognozuje silny popyt na pszenicę paszową i jęczmień w 2022/23 i 2023/24 oraz stopniowy wzrost spożycia pszenicy spożywczej pomimo wzrostu cen. FAS/Tokio przewiduje stałą konsumpcję ryżu w 2022/23 roku ze względu na duży popyt na ryż paszowy, który kompensuje niższy popyt na ryż stołowy, ale prognozuje spadek konsumpcji w 2023/24 roku w miarę spadku produkcji ryżu paszowego.

Kolumbia: zboża i pasze

Prognozuje się, że w roku gospodarczym (MY) 2023/24 produkcja kukurydzy i ryżu w Kolumbii nieznacznie wzrośnie, co będzie spowodowane wyższymi cenami krajowymi i oczekiwanymi normalizacjami warunków pogodowych. Jednak wysokie koszty produkcji nadal stanowią wyzwanie dla kolumbijskich producentów. Przewiduje się, że gospodarka Kolumbii będzie rosła wolniej w latach 2023 i 2024, ograniczając bardziej znaczący wzrost popytu na zboża. Chociaż Stany Zjednoczone nadal są głównym źródłem zaopatrzenia dla kolumbijskich importerów kukurydzy i ryżu, biorąc pod uwagę preferencje handlowe wynikające z umowy o promocji handlu między USA a Kolumbią oraz korzyści geograficzne, rosnąca konkurencja regionalna, zwłaszcza kukurydza brazylijska, prawdopodobnie ograniczy znaczny wzrost do USA. eksport. Prognozuje się, że w MY 2023/24 import pszenicy nieznacznie wzrośnie w odpowiedzi na wyższą konsumpcję.


Indonezja: nasiona oleiste i produkty

Prognozuje się, że produkcja oleju palmowego w Indonezji na sezon 2023/24 wyniesie 46 milionów ton metrycznych (MMT), co oznacza wzrost o 3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Agencje pogodowe przewidują rozwój zjawiska pogodowego El Nino w drugiej połowie 2023 r., które może przynieść dotkliwą suchość. Oczekuje się, że import soi wzrośnie do 2,65 mln ton na rok 2023/24 w związku ze stale rosnącym popytem ze strony przemysłu spożywczego na bazie soi.


Peru: Aktualizacja dotycząca bawełny

Szacuje się, że produkcja bawełny w Peru osiągnie 16 000 ton w CY 2023, co oznacza wzrost o 8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczekuje się, że import bawełny do Peru osiągnie 68 000 ton w CY 2023, co oznacza 13-procentowy wzrost w porównaniu z 2022 r. Prawie cały import bawełny z Peru (99,6 procent) pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Eksport bawełny przewodził eksportowi produktów rolnych w USA w CY 2022, osiągając łączną wartość 203 mln USD.

Izrael: zboże i pasza

FAS Tel Aviv (Post) prognozuje, że import pszenicy do Izraela osiągnie 1,70 miliona ton metrycznych (MMT) w roku gospodarczym (MY) 2023/24, co stanowi spadek o 2,8 procent w porównaniu z danymi Posta z roku 2022/23. W MY 2022/23 pszenica amerykańska stanowiła 2,2 procent rynku, co oznacza spadek o 28,5 procent w porównaniu z poprzednim rokiem; wynikało to głównie z zaświadczeń o koszerności podczas żydowskiego roku szabatowego. Post prognozuje, że import kukurydzy do Izraela w MY 2023/24 osiągnie 1,7 mln ton, z czego 80 tysięcy ton metrycznych (TMT) ma pochodzić z USA. Import zboża i paszy do Izraela prawdopodobnie pozostanie stabilny z niewielkim rocznym wzrostem o 2 procent, aby dorównać rocznemu wzrostowi liczby ludności. Gwałtownie rosnące ceny zbóż wzbudziły duże zaniepokojenie lokalnego przemysłu paszowego i użytkowników. Niektóre ceny pasz wzrosły o 33 procent, zmuszając przemysł do pozyskiwania tańszych produktów. Długie kolejki operacyjne w portach morskich doprowadziły do wielotygodniowych opóźnień w rozładunku statków, co spowodowało dodatkowy wzrost cen i niepewność dostaw. Niepewność dostaw z BSB (Black S


Meksyk: zboża i pasze

Ze względu na stale podwyższone koszty środków produkcji rolnej, produkcja kukurydzy w Meksyku w roku gospodarczym (MY) 2023/24 jest prognozowana na 27,4 miliona ton metrycznych (MMT), bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Niższe niż oczekiwano dane dotyczące zamiarów sadzenia odpowiadają za nieco niższe prognozy produkcji ryżu i pszenicy. Prognozuje się, że produkcja sorgo pozostanie na stałym poziomie w oparciu o stały popyt ze strony sektorów pasz i napojów. Szacuje się, że import kukurydzy do Meksyku w MY 2022/23 spadnie po dekrecie ze stycznia 2023 r., który nakłada cła eksportowe na białą kukurydzę, oraz dekrecie z lutego 2023 r., który ogranicza stosowanie kukurydzy modyfikowanej genetycznie (GE) w branży tortilli.

Kenia: zboża i paszy

FAS/Nairobi prognozuje wzrost produkcji kukurydzy i pszenicy w roku gospodarczym (MY) 2023/24 odpowiednio do 3,18 miliona ton metrycznych (MT) i 310 000 MT ze względu na wzrost powierzchni zbiorów, ponieważ rolnicy reagują na wysokie ceny zbóż, sadząc więcej pszenicy i kukurydza. Prognozuje się, że produkcja ryżu wzrośnie z powodu powiększenia obszaru nawadnianego po uruchomieniu nowej tamy Thiba. Oczekuje się, że import ryżu w MY 2022/23 osiągnie rekordowy poziom 700 000 MT ze względu na tymczasowe zniesienie ceł i wysoki lokalny popyt na podstawowe artykuły spożywcze po przystępnych cenach.


Tanzania: zboża i pasze

Oczekuje się, że produkcja kukurydzy w MY 2023/24 wzrośnie o około 3 procent do 6,1 miliona ton metrycznych (MT), ponieważ coraz więcej rolników przestawia się na produkcję kukurydzy w odpowiedzi na wysokie ceny. Post przewiduje, że produkcja pozostanie poniżej poziomów historycznych z powodu wysokich cen nawozów i jesiennych epidemii robaków wojskowych. Oczekuje się, że import pszenicy w MY 2023/24 będzie nadal rósł z 1,05 do 1,15 miliona ton, ponieważ wzrost dochodów i urbanizacja napędzają popyt. Prognozuje się, że produkcja ryżu wzrośnie z 2,2 do 2,4 miliona ton w MY 2023/24, ponieważ rolnicy przyłączą się do nowych systemów irygacyjnych w południowych wyżynach i regionach północnych.

Maroko: składniki do przetwarzania żywności

Marokański sektor przetwórstwa spożywczego odgrywa kluczową rolę w marokańskiej gospodarce, odpowiada za 6 procent marokańskiego PKB i korzysta z doskonałej infrastruktury, światowej klasy zakładów produkcyjnych oraz dogodnego dostępu do sąsiednich rynków afrykańskich. Na mocy umowy o wolnym handlu między USA a Marokiem (FTA) zniesiono dużą liczbę ceł na produkty przetwórstwa spożywczego.

 

21 marca 2023, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) przedstawiła krótkie podsumowanie wiadomości z całej agencji:

FDA zakończyła drugą konsultację przed wprowadzeniem na rynek żywności dla ludzi wytwarzanej z hodowanych komórek zwierzęcych. Firma wykorzysta technologię hodowli komórek zwierzęcych do pobierania żywych komórek od kurczaków i hodowania komórek w kontrolowanym środowisku w celu wytworzenia pokarmu z hodowanych komórek zwierzęcych. Dobrowolne konsultacje przed wprowadzeniem do obrotu nie są procesem zatwierdzania. Zamiast tego oznacza to, że po naszej starannej ocenie danych i informacji udostępnionych przez firmę nie mamy w tej chwili dalszych pytań dotyczących wniosków firmy dotyczących bezpieczeństwa. Przed wejściem na rynek amerykański żywność musi spełniać wymagania federalne. Informacje na temat tych konsultacji przed wprowadzeniem na rynek są dostępne na stronie FDA’s Human Food Made with Cultured Animal Cells Inventory (fda.gov).

FDA wysłała dzisiaj list ostrzegawczy do www.ivermectin4covid.com w sprawie oferowania na sprzedaż w USA leków, które mają na celu łagodzenie, zapobieganie, leczenie, diagnozowanie lub wyleczenie COVID-19. Konsumenci zaniepokojeni COVID-19 powinni skonsultować się ze swoim lekarzem.

oprac. redakcja ppr.pl na podst. źródło: USDA


POWIĄZANE

Komisarz Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski przekazał, że na najbliższym i ostatn...

Do końca lipca br. rzemieślniczy Browar PINTA planuje uruchomić nową linię do pu...

Skuteczne ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu wymaga wcześniejs...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę