Spotkanie ANR z Izbami Rolniczymi

16 stycznia 2017
Spotkanie ANR z Izbami Rolniczymi

W dniu 12 stycznia 2017 r. we Włodzimierzowie pod Piotrkowem Trybunalskim odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych dr. Waldemarem Humięckim oraz Dyrektorami Oddziałów Terenowych i Filii ANR.

W czasie spotkania wiele miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym realizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych. Dyskutowano m.in. o zasadach udzielania rękojmi prowadzenia działalności rolniczej przez Izby Rolnicze i inne instytucje oraz o funkcjonowaniu i roli Społecznych Rad Terenowych w podejmowaniu decyzji w zakresie rozdysponowania  nieruchomości Zasobu.

Prezes ANR Waldemar Humięcki w kontekście funkcjonowania Społecznych Rad Terenowych, zwrócił uwagę, że są one dla Agencji bardzo ważną instytucją, dlatego tak stanowczo zabiegał o ich reaktywowanie. – Członkowie Rad wspólnie z dyrektorami poszczególnych Oddziałów Terenowych Agencji określają i ustalają zasady, które są stosowane przy organizacji przetargów na danym terenie. W skład komisji przetargowych wchodzą m.in. delegowani przez Rady Społeczne przedstawiciele. Dzięki temu cały proces rozdysponowania gruntów został uspołeczniony i odbywa się pod rzeczywistą kontrolą rolników – wyjaśniał Prezes ANR.

Przedstawiciele Izb Rolniczych wyrazili też swoje uwagi do stosowanych w przetargach ofertowych wag kryteriów do kwalifikacji uczestników postępowania. Postulowali m.in. doprecyzowanie niektórych zasad liczenia, np. dotyczących odległości gospodarstw od nieruchomości czy też definicji młodego rolnika oraz osobistego prowadzenia działalności rolniczej. Prezes Waldemar Humięcki odnosząc się do tych kwestii zwrócił uwagę, że w przetargach ofertowych wagi te uwzględniają zróżnicowanie rolnicze na terenie Polski, a sposób ich wyliczania jest czysto matematyczny  i obiektywny.

Natomiast kwestie doprecyzowania definicji i wprowadzenie ewentualnych zmian w przepisach dotyczących obrotu ziemią przedstawiła Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem Anna Zając-Plezia. Poinformowała, że ANR wystosowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prośbę o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z podjętymi w ministerstwie pracami nad zmianą przepisów w/w ustaw. Propozycje zmian mają w większości charakter porządkowy i oparte są na doświadczeniach Agencji z okresu funkcjonowania ustaw oraz uwzględniają wnioski środowisk rolniczych. Zdaniem ANR zmiany te usprawnią rozdysponowanie gruntów rolnych, a sam proces będzie jasny i spójny dla wszystkich uczestników. Nawiązując do przedłużania umów dzierżawy i bezumownych użytkowników zwróciła uwagę, że każdy przypadek jest badany przez Agencję szczegółowo i indywidualnie oraz, że duży pozytywny udział w tym procesie mają także członkowie Społecznych Rad Terenowych.

Podczas spotkania omówiono też problem bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu. Prezes Humięcki zwrócił uwagę, że  obecnie jest to zjawisko marginalne, zwłaszcza po wprowadzeniu przepisów o prawnym obowiązku dysponowania nieruchomością w momencie składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Spotkanie ANR z Prezesami Izb Rolniczych zostało ocenione jako bardzo potrzebne. Przedstawiciele obu instytucji podkreślali dobrą współpracę w obszarze szeroko rozumianego dialogu społecznego, a zwłaszcza gospodarowania gruntami rolnymi.

Filia ANR w Łodzi


POWIĄZANE

W związku ze zbliżającym się przyjęciem zmienionych wieloletnich ram finansowych...

Na sesji 27 maja 2020 r. zrealizowano pierwsze transakcje w systemie notowań jed...

Doświadczyliśmy wolnego czasu, wspólnego przygotowywania posiłków i jedzenia w r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę