aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

STAŁY POSTĘP GENETYCZNY, PRZYSPIESZA ODNOWĘ HYBRYD

28 listopada 2023
STAŁY POSTĘP GENETYCZNY, PRZYSPIESZA ODNOWĘ HYBRYD

"Kukurydza jest jedną z roślin o najbardziej widocznej ekspresji postępu genetycznego. W porównaniu z innymi głównymi roślinami uprawnymi na całym świecie wykazuje najbardziej dynamiczny postęp genetyczny."


Odpowiadają za to dwie powiązane ze sobą cechy: zdolność kukurydzy do produkcji hybryd i jej naturalna zmienność genetyczna, nabyta w drodze selekcji. Kukurydza jest również szczególnie przystosowana do nowych technik hodowli, a często jest pionierem w ich stosowaniu. Wreszcie, jej status jako pierwszej rośliny uprawnej uprawianej na świecie uzasadnia znaczne inwestycje i wysiłki badawcze hodowców. W ten sposób firmy inwestują średnio 9 procent swoich rocznych obrotów w badania i rozwój, co sprawia, że branża hodowli i selekcji nasion kukurydzy jest jednym z najbardziej dynamicznie innowacyjnych sektorów.

Dzięki jakości ziemi, środowisku produkcji i wysokim kompetencjom technicznym rolników, Francja stała się europejskim "laboratorium" w zakresie rozwoju nowych hybryd. Na rynku, na którym segmentacja i obrót mieszańcami (zarówno zbożowymi, jak i paszowymi) są szczególnie silne, produkcja nasion musi wykazywać się dużą elastycznością.

Ze względu na różnorodność gleby i klimatu oraz wysoki poziom zawodowy plantatorów, francuski przemysł kukurydziany jest elastyczny i może poradzić sobie z sadzeniem bardzo szerokiej gamy mieszańców. W ten sposób kraj produkuje średnio 1900 komercyjnych hybryd rocznie.

Francja jest zatem głównym dostawcą różnorodności genetycznej w Europie i przyczynia się do precyzyjnej segmentacji rynku, która zapewnia hodowcom szeroki wachlarz opcji umożliwiających im spełnienie specyficznych wymagań ich gospodarstw. Co więcej, rynek nasion kukurydzy charakteryzuje się dużą rotacją mieszańców, co wynika z predyspozycji rośliny do produkcji mieszańców oraz rosnącego z roku na rok zainteresowania producentów stosowaniem najlepszych produktów hodowli mieszańców i postępu genetycznego.

Wydajność i konsystencja

Są to najbardziej oczywiste i najłatwiejsze wskaźniki do pomiaru postępu genetycznego. Od czasu wprowadzenia odmian mieszańcowych do Europy w latach pięćdziesiątych XX wieku średnie plony kukurydzy wzrosły ponad dwukrotnie – i tendencja ta utrzymuje się. Ten stały postęp genetyczny odzwierciedla średni przyrost wynoszący 1,2 q/ha/rok, który jest widoczny na wszystkich poziomach plonowania i wykazuje tendencję wzrostową od ponad 50 lat. Zwiększona produktywność idzie w parze z większą spójnością plonów, wynikającą z większej tolerancji roślin na czynniki pogodowe, szkodniki i choroby.

Tolerancja na stres związany z suszą

Hodowcy od dłuższego czasu skupiają się na poprawie tolerancji kukurydzy na suszę. Przykładem jest ciągły wzrost plonów obserwowany na całym świecie – na tle stabilnej powierzchni upraw kukurydzy. Wysiłki selekcyjne koncentrowały się głównie na fazie kwitnienia, która jest szczególnie wrażliwa na suszę, a także na decydującym etapie w tworzeniu plonów. Nowoczesne metody selekcji, które łączą genomikę i masowe przetwarzanie danych na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych w wielu lokalizacjach, powinny jeszcze bardziej przyspieszyć ten proces. Wreszcie, hodowca powinien pamiętać, że poprawa plonów wynika ze starannego połączenia potencjału nasion i odpowiednich praktyk agronomicznych.

Wczesność i wigor na starcie

Rozwój europejskich linii kukurydzy (wywodzących się z roślin kukurydzy, które zaaklimatyzowały się w Europie od 17Th stulecie) i ich krzyżowanie z amerykańskimi liniami umożliwiły uzyskanie wcześniejszych mieszańców o lepszej tolerancji na zimno. Hodowla bardzo wczesnych mieszańców pozwoliła na uprawę kukurydzy na obszarach północnej Europy, wcześniej znanych z niskiego klimatu. W wyniku globalnego ocieplenia od 2000 r. prace hodowlane w Europie Zachodniej koncentrują się na produkcji mieszańców, które można wysiewać wcześniej, szczególnie w regionie Atlantyku. Metoda ta – znana jako strategia unikania – ma na celu pomoc roślinom w częściowym uniknięciu deficytu wody, który staje się coraz bardziej widoczny pod koniec cyklu życia uprawy.

Strategia ta pozwala również na "przesunięcie" niektórych wrażliwych etapów uprawy z dala od ataków szkodników. Z drugiej strony sprawia to, że hodowcy muszą wybierać bardziej wytrzymałe hybrydy, które tolerują wolniejsze uprawy na wiosnę. Z tego powodu nie można postrzegać wczesności, unikania, wczesnego wigoru i – oczywiście – jakości nasion jako odrębnych pojęć. Strategię tę można również zaobserwować w krajach o klimacie kontynentalnym, takich jak USA.

Odporność na choroby i szkodniki

Kukurydza jest jedną z roślin uprawnych, która otrzymuje najmniej zabiegów chemicznych. Wynika to z jego wrodzonej tolerancji na choroby grzybowe. Niemniej jednak staranna selekcja hybryd pozwala zmniejszyć narażenie rośliny na zagrożenia, takie jak Fusarium czy Helminthosporium. Wpływ innych chorób lub szkodników można skutecznie kontrolować, starannie dobierając hybrydy i dostosowując strategie agronomiczne (uprawa, terminy siewu i zbiorów, ściółkowanie resztek pożniwnych, płodozmian itp.). W niektórych przypadkach dobre połączenie wyboru hybrydy i technik agronomicznych może prowadzić do bardzo skutecznych wyników (można w tym przypadku mówić o odporności), bez uciekania się do środków fitosanitarnych do zwalczania szkodników, takich jak Ostrinia lub Chrysomela, które mogą być obecne lub rozwijać.

źródło: MEIZE IN FRANCE, które jest od ponad 70 lat francuski w przemyśle nasiennym kukurydzy, Spełnia rosnące standardy spójności, ilości i jakości zarówno klientów krajowych, jak i międzynarodowych. Historia ta nadal jest pisana we francuskich regionach produkcyjnych.


POWIĄZANE

Przypominjący medium społecznościowe „X” (dawny Twitter) Sejm „X” (zbieżność naz...

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Z niczym wyszli wczoraj ze spotkania z premierem Donaldem Tuskiem rolnicy. To je...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę