aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Stopy procentowe bez zmian

4 lipca 2024
Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła wczoraj  decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. We wczorajszym komunikacie Rada podtrzymała swoją ocenę, że „pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają relatywnie niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i niższej presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku ograniczenia krajowej presji inflacyjnej”.

Zdaniem Rady czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia presji inflacyjnej pozostaje wyraźny wzrost wynagrodzeń. W ocenie Rady wzrost cen energii przyczyni się do wzrostu inflacji w najbliższych kwartałach i, w konsekwencji, dynamika cen ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.). Rada oczekuje, że po wygaśnięciu wpływu wyższych cen energii na inflację powinna ona obniżyć się do poziomu celu inflacyjnego.

Rada zaakcentowała również niepewność związaną z wpływem wyższych cen energii na oczekiwania inflacyjne i podtrzymała swoją ocenę dotyczącą adekwatności obecnego poziomu stóp procentowych, który „sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie”. W komunikacie powtórzono również ocenę dotyczącą przyszłego poziomu stóp procentowych, który zależeć będzie od „napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej”.

Projekcja NBP: w 2025 r. dynamika PKB i inflacja znacząco wzrosną

Zgodnie z lipcową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 14 czerwca 2024 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 – 4,3% w 2024 r. (2,8 – 4,3% w projekcji z marca 2024 r.) oraz 3,9 – 6,6% w 2025 r. (2,2 – 5,0%) i 1,3 – 4,1% (1,5 – 4,3%) w 2026 r. Oczekiwana w projekcji inflacja w 2024 r. została zatem zrewidowana nieznacznie w górę względem ścieżki przedstawionej w marcu. Naszym zdaniem taka zmiana była spowodowana głównie uwzględnieniem przez NBP ograniczenia działań osłonowych w zakresie cen energii od lipca br. do końca horyzontu projekcji. Spodziewany w projekcji silny wzrost inflacji w 2025 r. jest – w świetle efektów wysokiej bazy dla cen energii – zaskakujący i wymaga pogłębionej analizy po opublikowaniu przez NBP szczegółowych wyników projekcji. Z kolei oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,3 – 3,7% w 2024 r. (wobec 2,7 – 4,3% w projekcji z marca 2024 r.), 2,8 – 4,8% w 2025 r. (wobec 3,2 – 5,3%) oraz 1,9 – 4,3% w 2026 r. (2,0 – 4,5% ). Przewidywana w projekcji ścieżka wzrostu PKB w latach 2024-2025 została zatem obniżona w porównaniu z projekcją marcową, do czego naszym zdaniem przyczynił się głównie niższy punkt startowy (wzrost gospodarczy w II kw. ukształtował się najprawdopodobniej znacząco poniżej oczekiwanego w marcowej projekcji). Tym samym lipcowa projekcja NBP kreśli scenariusz znaczącego zwiększenia dynamiki cen w najbliższych kwartałach oraz utrzymywania się inflacji wyraźnie powyżej celu do 2025 r. Takiemu profilowi oczekiwanej inflacji będzie, zgodnie z projekcją, towarzyszyć przyspieszenie wzrostu gospodarczego w latach 2024-2025, a następnie wyraźne obniżenie dynamiki PKB w 2026 r.

Krótkookresowe perspektywy inflacji wykluczają szybkie obniżki stóp procentowych

Naszym zdaniem zarówno treść komunikatu po posiedzeniu RPP, jak i wyniki lipcowej projekcji inflacji NBP stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza stabilizacji stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Pierwszej obniżki stóp oczekujemy w III kw. 2025 r. Uważamy, że w najbliższych miesiącach kluczowa dla wydźwięku komunikatów po posiedzeniach RPP i tonacji wypowiedzi członków RPP będzie skala wzrostu inflacji w lipcu (prognozujemy jej zwiększenie do 4,4% r/r wobec 2,6% w czerwcu, głównie na skutek wyższych cen prądu i gazu) oraz odpowiedź na pytanie, kiedy i przy jakim poziomie inflacja osiągnie maksimum lokalne. Zgodnie z naszą prognozą inflacja przekroczy 5% we wrześniu br., a maksimum lokalne dla dynamiki cen zostanie osiągnięte w marcu 2025 r. na poziomie 5,6% (por. MAKROmapa z 1.07.2024). Taka ścieżka prognozowanej inflacji będzie sprzyjać wzrostowi oczekiwań inflacyjnych, co będzie dla RPP ważnym argumentem na rzecz utrzymywania stabilnych stóp procentowych mimo spodziewanego w 2026 r. powrotu inflacji do celu NBP. Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady i wyniki lipcowej projekcji NBP są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

oprac, e-red, ppr.pl z wyk źródło MAKROpuls Credit Agricole Bank Polska S.A.


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę