Adama_poleposition_15.03_30.04

Strategia leśna UE po 2020 roku musi być opracowana razem z właścicielami i zarządcami lasów oraz dla nich!

8 lutego 2021
Strategia leśna UE po 2020 roku musi być opracowana razem z właścicielami i zarządcami lasów oraz dla nich!

W środę, 3 lutego, główna organizacja reprezentująca strony zainteresowane w sektorze leśnym spotkała się z europejskim Komisarzem ds. Rolnictwa, Januszem Wojciechowskim, aby omówić rosnące obawy w sektorze odnośnie tego w jaki sposób wdrożenie Zielonego Ładu UE obejmuje obecnie kwestie związane z leśnictwem. Nasze lasy powinny być zarządzane w odpowiedzialny sposób, zwłaszcza w obliczu zmiany klimatu i wpływu jaki ma na gospodarstwa leśne.

W obliczu Zielonego Ładu, debata na temat kwestii związanych z leśnictwem staje się coraz bardziej intensywna w Brukseli. Mimo że gospodarka leśna wchodzi w zakres kompetencji państwowych, przyszłość naszych lasów stanowi centralną część wielu inicjatyw UE, czy to strategii leśnej, czy strategii biorożnorodności, WPR czy zrównoważonego finansowania. Europejski sektor leśny z zadowoleniem przyjął ogłoszenie Zielonego Ładu i z chęcią odegra kluczową rolę we wdrożeniu jego głównych celów i założeń politycznych.

Niemniej jednak niektóre ostatnio przeprowadzone debaty ukazały niepokojący brak zrozumienia wielofunkcyjnej roli lasów oraz znaczenia pracy wykonywanej przez właścicieli i zarządców lasów w terenie. Kluczowe inicjatywy i strategie UE często mylą globalne kwestie dotyczące leśnictwa z aktualną sytuacją lasów na terenie UE, pomijając dane pochodzące z krajowych spisów leśnych, które świadczą o skutecznym wdrożeniu zrównoważonej gospodarki leśnej w Unii Europejskiej. Ostatnie sprawozdanie Forest Europe na temat stanu europejskich lasów podaje wyraźne wskaźniki: europejski obszar leśny zwiększył się o 9% w przeciągu ostatnich 30 lat, obszar lasów przeznaczonych na ochronę biorożnorodności powiększył się o 65% przez 20 lat, a objętość drzewostanu oraz masa dwutlenku węgla magazynowana w europejskich lasach podniosła się o 50% w ciągu 30 lat.

Z tego względu ważne jest, aby wdrożenie Zielonego Ładu UE opierało się na potwierdzonym wkładzie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wielofunkcyjnym sektorze leśnym, który już teraz jest w pełni operacyjny w terenie. Strony zainteresowane sektora leśnego obawiają się pewnych inicjatyw UE, które kładą nacisk praktycznie wyłącznie na kwestie bioróżnorodności i sekwestracji węgla, odrzucając zbilansowane podejście zrównoważonej gospodarki leśnej, która opiera się na trzech filarach i została opracowana przez UE oraz państwa członkowskie w ramach procesu Forest Europe. Konkretnym przykładem tego procesu jest rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz związany z tym pierwszy projekt aktu delegowanego, który jest poddany dyskusji. Podobne podejścia można zaobserwować podczas rozmów dotyczących wdrożenia ambitnych celów i założeń dla sektora leśnego, ujętych w unijnej strategii bioróżnorodności na 2030 rok.

Powinniśmy wystrzegać się krążących wokół lasów mitów, co staraliśmy się przedstawić w ostatniej kampanii W obliczu zmian klimatu należy zapewnić odporność naszych lasów, aby mogły w pełni sprawdzać się w roli pochłaniaczy dwutlenku węgla, rezerwuaru bioróżnorodności i dostawcy lokalnej i zrównoważonej biomasy drzewnej, która zastąpi materiały kopalne i przyczyni się do dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym w UE. 

Jednakże może to mieć miejsce tylko jeśli strategia leśna UE wesprze właścicieli i zarządców leśnych w zarządzaniu ich lasami, również poprzez promowanie inwestycji w utrzymanie i szkolenie ponad 2,6 mln pracowników sektora leśnego. Liczba pracowników spada i nie pozostaje tajemnicą, że sektor leśny będzie musiał stawić czoła kwestii wymienialności pokoleń w nadchodzących latach. Z tego względu nieodzowne jest, aby Zielony Ład traktował wymiar społeczny równoważnie z wymiarem środowiskowym i klimatycznym. Niezbędna jest ocena szerszego wpływu rożnych inicjatyw politycznych. Ważne jest również wynagrodzenie dobrych praktyk, mających na celu osiągnięcie założeń UE, które zostały już wdrożone przez ten kluczowy sektor.

Strategia leśna po 2020 roku nie będzie rentowna, jeśli nie uwzględni właścicieli i zarządców lasów, od których zależy żywotność sektora leśnego UE.

1 https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/

 

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmo...

W związku z wnioskiem zgłoszonym na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych...

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Po...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę