Szkolenie dla rolników w ramach SIR - "Wdrażanie innowacji w celu zachowania bioróżnorodności w obliczu zmian klimatu"

13 sierpnia 2019
Szkolenie dla rolników w ramach SIR - "Wdrażanie innowacji w celu zachowania bioróżnorodności w obliczu zmian klimatu"

Generowane przez człowieka oraz zachodzące w szybkim tempie obecne zmiany klimatu mają negatywny wpływ na różnorodność biologiczną. Według raportu Komisji Europejskiej, liczba i różnorodność roślin oraz zwierząt ulega redukcji na całym świecie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zgodnie z najnowszymi szacunkami dwie trzecie naturalnych ekosystemów znajduje się w fazie zaniku. Czerwona lista zagrożonych roślin i zwierząt, publikowana co roku przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), zaprezentowała ostatnio największą dotychczas liczbę gatunków zagrożonych wymarciem.

Realizacja operacji przyczyni się do zmiany postawy mieszkańców obszarów wiejskich wobec przyrody w tym środowiska naturalnego, uwrażliwi ich na jego problemy oraz wypracuje takie aspiracje i styl życia, które będą sprzyjały dbałości o otaczającą przyrodę.

Cel: Celem operacji jest uwypuklenie roli polskich obszarów wiejskich w ochronie różnorodności biologicznej i rozważenie potrzeby podejmowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nie tylko gospodarczej i społecznej, ale także na płaszczyźnie przyrodniczej, którą należy chronić przed nadmierną presją ze strony człowieka. Główny problem polega na postępującym w szybkim tempie wymieraniu gatunków, a tym samym ubożeniu środowiska naturalnego i zmianach klimatu. Operacja przyczyni się do zmiany postawy mieszkańców obszarów wiejskich wobec środowiska, uwrażliwiając ich na jego problemy poprzez wypracowanie takich aspiracji i styl życia, które będą sprzyjały dbałości o otaczającą przyrodę.

Formy realizacji operacji: operacja będzie realizowana w formie dwudniowego szkolenia połączonego z warsztatami. Pierwszy dzień będzie poświęcony zagadnieniom merytorycznym. Podczas zajęć, duży nacisk położony zostanie na takie tematy jak: zmiany klimatu a bioróżnorodność, skutki zmian klimatu w Polsce i jej wpływ na różnorodność biologiczną oraz ochrona przyrody a rolnictwo. Uczestnicy szkolenia będą również mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami stosowanymi w lasach w celu ochrony przyrody na przykładzie technik geomatycznych. Drugi dzień to zajęcia terenowe – warsztaty, podczas których uczestnicy odwiedzą Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 – Izerskie Łąki. Na warsztatach zostaną również poruszone kwestie kanalizacji ruchu turystycznego jako metody ochrony cennych przyrodniczo terenów i gatunków. Uczestnicy zobaczą innowacyjne rozwiązania pogodzenia turystyki, sportu z czynną ochroną przyrody na przykładzie Single track.

Projekt jest adresowany do:

  • rolników,
  • doradców rolnośrodowiskowych,
  • organizacji przyrodniczych,
  • pracowników jednostek naukowych.

Termin realizacji: 17-18.10.2019 r.

Miejsce realizacji: Nadleśnictwo Świeradów

Organizatorzy szkolenia zapewniają: wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe.

dojazd na szkolenie uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu proszę przesyłać do 02.09.2019 r. na adres mailowy: monika.miniewska@dodr.pl, bądź listownie, na adres Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Kartę zgłoszenia oraz harmonogram można pobrać ze strony internetowej www.dodr.pl

Pobierz:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (25 uczestników), o udziale w szkoleniu będzie decydować termin nadsyłania zgłoszeń.

 

 

dodr.pl


POWIĄZANE

Trwa Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. Jako element tych obchodów w Warszawie o...

W obliczu zmian klimatycznych gospodarka obiegu zamkniętego stanowi jedno z najw...

Pod hasłem „Finansowanie zwiększa rolę” ruszyła tegoroczna akcja promocyjna Bank...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę