Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Szwedzi podsumowali prezydencję w Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

24 lipca 2023
Szwedzi podsumowali prezydencję w Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Po końcowym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa pod prezydencją szwedzką która trwała od 01.01.2023 do 30.06.2023, 

Szwedzki minister ds. obszarów wiejskich Peter Kullgren przewodniczył ostatniemu posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Luksemburgu. Punkty porządku obrad obejmowały zrównoważone stosowanie pestycydów oraz zrównoważone rybołówstwo i akwakulturę. 

Czy szwedzka, połroczna prezydencja w UE ma jakieś specjalne osiągnięcia w zakresie zarządzania polityką rolną i rybowłóstwa? Przede wszystkim na czoło wysuwa się brak knsensusu w sprawie niekontrolowanego napływu taniej żywności z Ukrainy, co zachwiało stabilnością dochodów rolników w całej UE a w szczególności w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Słowacji Czechach i na Węgrzech.  Prezydencji szwedzkiej nie udało się przeforsować zaostrzenia restrykcji związanych z wdrażeniem strategia „Od pola do stołu”, choćc na początku stycznia, Szwedzi zapowiadali dalsze zaostrzanie przepisów i narzucanie kolejnych biurokratycznych norm, które miały stosować gospodarstwa rolne. W tym zakresie zwyciężył zdrowy rozsądek Rady Europejskiej która uznała, że najważniejsze obecnie jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnoścowego dla obywateli Unii Europejskiej oraz konkurencyjności eurpoejskiego rolnictwa na rynkach światowych.

Podczas ostatniego spotkania Rady przyjęto konkluzje prezydencji w sprawie zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Włoch, głosowały za przyjęciem konkluzji. Było to ostatnie posiedzenie Rady AGRIFISH pod szwedzką prezydencją. Z tej okazji pierwszego dnia odbyło się przyjęcie, aw ostatnim dniu spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie władzy nadchodzącej prezydencji hiszpańskiej. Prezydencja szwedzka zorganizowała również lunch, podczas którego ministrowie nieformalnie omówili wspólną politykę rolną po 2027 r.

Podczas naszej prezydencji poczyniono znaczne postępy. Na przykład udało nam się przekonać Radę do uzgodnienia konkluzji w sprawie potencjału biogospodarki, co było szczególnie ważnym priorytetem dla Szwecji. Osiągnęliśmy również porozumienie z Parlamentem i Komisją w sprawie kontroli rybołówstwa, która od dawna jest przedmiotem negocjacji.- Kullgren który przewodniczył Radzie w pierwszej połowie 2023 roku


Rolnictwo             

Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

Prezydencja szwedzka przedstawiła sprawozdanie z postępów prac nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Sprawozdanie z postępów umożliwiło wymianę poglądów między ministrami.

Niniejszy wniosek jest jedną z głównych inicjatyw strategii Komisji „od pola do stołu”, której celem jest ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego ze środkami ochrony roślin o 50 % w Unii do 2030 r.

W oczekiwaniu na opublikowanie przez Komisję analizy uzupełniającej istniejącą ocenę skutków wniosku Rada skupiła się w dyskusji na sprawozdaniu z postępów i tekście kompromisowym przedstawionym przez prezydencję szwedzką .

Wśród tematów omawianych w tym punkcie ministrowie zwrócili uwagę na wdrażanie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM), obowiązki „profesjonalnych użytkowników” środków ochrony roślin, interakcje między wytycznymi i zasadami dotyczącymi poszczególnych upraw, sposób stosowania tych zasad oraz ich powiązanie z finansowaniem WPR.

Rybołówstwo

Wspólna polityka rybołówstwa i uprawnienia do połowów na 2024 r

Na podstawie komunikatu opublikowanego przez Komisję ministrowie omówili stan wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i priorytety w zakresie uprawnień do połowów na 2024 r.

Po tym, jak Komisja zabrała głos, aby przedstawić główne aspekty swojego komunikatu i podejście do formułowania wniosków w sprawie uprawnień do połowów na 2024 r., ministrowie wymienili poglądy na temat postępów poczynionych we wdrażaniu WPRyb oraz priorytetów na tegoroczne działania .

Dyskusja ministrów była pierwszym krokiem w corocznym procesie ustalania całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot na kolejny rok.

Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie uprawnień do połowów , które będą otwarte do sierpnia.

Pakiet dotyczący polityki rybołówstwa

Konkluzje prezydencji w sprawie pakietu dotyczącego polityki rybołówstwa

Prezydencja Rady wydała konkluzje w sprawie pakietu Komisji dotyczącego polityki rybołówstwa , dążącego do zrównoważonego, odpornego i konkurencyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury.

Tekst konkluzji poparło lub nie wyraziło sprzeciwu 26 delegacji.

W tekście uznano ważne osiągnięcia w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, które godzą cele środowiskowe z działalnością gospodarczą i aspektami społecznymi , uznając jednocześnie złożoność sektora, a także wyzwania wynikające z obecnego kontekstu geopolitycznego.

W konkluzjach prezydencji podkreślono znaczenie sektora rybołówstwa w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE do 2050 r., podkreślając rolę rybołówstwa w:

  • ochrona różnorodności biologicznej
  • zachowanie i odtwarzanie ekosystemów morskich
  • przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego i rentownego sektora rybołówstwa w UE

W konkluzjach podkreślono, że wymiana pokoleń ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia rentowności sektora rybołówstwa jako całości, a także zdolności społeczności nadbrzeżnych do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

W konkluzjach prezydencji z zadowoleniem przyjmuje się zamiar Komisji przeprowadzenia oceny skuteczności, wydajności i adekwatności obowiązujących przepisów UE dotyczących obowiązku wyładunku. W tekście wezwano Komisję do opublikowania kompleksowej oceny skutków proponowanego przez nią planu działania zatytułowanego „Ochrona i odbudowa ekosystemów morskich na rzecz zrównoważonego i odpornego rybołówstwa” oraz podkreślono, że ogólny zakaz ruchomych narzędzi mających kontakt z dnem na morskich obszarach chronionych nie jest zgodny z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.

Kwestie rolne związane z handlem

Ministrowie rolnictwa otrzymywali od Komisji aktualne informacje na temat aktualnej sytuacji w handlu produktami rolno-spożywczymi oraz umowach i negocjacjach handlowych toczących się obecnie zarówno na płaszczyźnie dwustronnej, jak i wielostronnej. Przekazane informacje koncentrowały się na najnowszych dostępnych danych dotyczących importu i eksportu, relacji z kluczowymi partnerami handlowymi oraz prowadzonych negocjacji.

Peter Kullgren, szwedzki minister ds. obszarów wiejskich

Statystyki dotyczące handlu potwierdzają, że handel produktami rolno-spożywczymi pozostaje motorem napędowym stosunków handlowych UE z państwami trzecimi, utrzymując miliony miejsc pracy w łańcuchu rolno-spożywczym. W tym względzie z zadowoleniem odnotowuję ogólne poparcie państw członkowskich dla toczących się negocjacji na szczeblu dwustronnym i wielostronnym oraz ciągłej potrzeby promowania otwartego handlu i zrównoważonych praktyk rolniczych w UE i na świecie, w tym promowania europejskiego modelu produkcji.- Peter Kullgren, szwedzki minister ds. obszarów wiejskich

Następnie ministrowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat najnowszych wydarzeń w kwestiach rolnych związanych z handlem.

Wyrazili poparcie dla toczących się negocjacji w sprawie umów handlowych, podkreślając jednocześnie potrzebę ochrony szeregu wrażliwych produktów i promowania zrównoważonego rolnictwa zarówno w UE, jak i na świecie, poszanowania ambicji środowiskowych oraz zapewnienia konkurencyjności unijnego sektora rolnego, a także równych warunków działania dla unijnych producentów .

Ponadto ministrowie wyrazili dalsze poparcie dla Ukrainy, a niektóre państwa członkowskie podkreśliły potrzebę dokładnej analizy wpływu importu szlakami solidarności.

Inny biznes

Podczas spotkania, w ramach spraw różnych, ministrowie otrzymali informacje od prezydencji szwedzkiej o  podejściu One Health do transgranicznych zagrożeń zdrowotnych oraz o pierwszym  spotkaniu podsumowującym  (Rzym, 24-26 lipca) zwołanym jako kontynuacja szczytu Food Systems Summit (2021).

Prezydencja poinformowała ministrów o  stanie prac  nad wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi  oznaczeń geograficznych  (OG),  sieci danych o zrównoważonym rozwoju gospodarstw  (FSDN) oraz zasad etykietowania  ekologicznej karmy dla zwierząt domowych .

Ministrowie otrzymali również informacje od delegacji rumuńskiej w sprawie  dużych drapieżników,  od delegacji bułgarskiej w sprawie upraw olejków eterycznych oraz od delegacji niemieckiej w sprawie  hodowli zwierząt na futra . Ponadto ministrowie otrzymali informacje od Komisji, o które prosiła delegacja francuska i niemiecka, o  sytuacji rynkowej  i pakietach wsparcia finansowanych z rezerwy rolnej oraz od delegacji łotewskiej o potrzebie wsparcia rolników w radzeniu sobie z  niekorzystnymi warunkami pogodowymi .

Rada przyjęła również bez dyskusji pozycje z wykazu punktów A o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym.

W szczególności Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie rozporządzenia ustanawiającego  wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym w celu utrzymania zrównoważonych poziomów tuńczyka błękitnopłetwego, a także związane z tym uzasadnienie Rady. Nowe przepisy muszą teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski, zanim będą mogły zostać podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Ponadto Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o  partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Madagaskarem  (2023–2027) oraz związanego z nią protokołu wykonawczego. Ministrowie uzgodnili też co do zasady decyzję o zawarciu umowy i protokołu oraz postanowili przekazać ją wraz z tekstem samego protokołu Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia.  Przyjęto również rozporządzenie w sprawie  przydziału uprawnień do połowów w ramach protokołu .


POWIĄZANE

Ponad 90 proc. firm spodziewa się, że ten czynnik będzie odgrywać coraz większą ...

Ogrom wrażeń, niemal 200 wystawców z ponad 30 krajów, dziesiątki godzin rozmów b...

W jakim stopniu większa dostępność kredytów przekłada się na popyt na mieszkania...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę