aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Talerz Polaka

7 czerwca 2024
Talerz Polaka

Matki przykładają większą uwagę do diety swoich dzieci niż dorośli do własnej. Są też wrażliwsze na kwestie ekologiczne – wynika z badania „Talerz Polaka – Nawyki żywieniowe polskiego społeczeństwa”

41% dorosłych Polaków i 55% matek w imieniu swoich dzieci (w wieku do 15 lat) deklaruje, że komponując posiłki zwraca uwagę na to, aby były różnorodne pod względem składu1 – wynika z badania „Talerz Polaka – Nawyki żywieniowe polskiego społeczeństwa” przeprowadzonego przez agencję badawczą Zymetria na potrzeby aktywności zainicjowanego przez grupę spółek DANONE think tanku „Żywność dla Przyszłości”. W obliczu obchodzonego 7 czerwca Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywnościowego postawa matek daje nadzieję na wypracowanie wśród młodej generacji nawyków żywieniowych, przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego obecnemu i przyszłym pokoleniom. Jak bowiem pokazują te same badania, 65% matek uwzględnia w diecie swoich dzieci owoce oraz warzywa lokalne i sezonowe2, które są elementem korzystnej zarówno dla zdrowia, jak i planety diety planetarnej.

Tematyka tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywnościowego skupia się wokół niezbędnych działań, dzięki którym społeczeństwa mogą przystosować się do nieoczekiwanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem żywności. Zmiana klimatu zwiększa ryzyko takich kryzysów3. Dlatego ważnym działaniem w zakresie walki z konsekwencjami takich turbulencji jest spojrzenie na swoją dietę w kontekście dbałości o środowisko naturalne.

Warto mieć świadomość, że istnieje silny związek między przyjazną dla planety dietą planetarną a zdrowiem4. Wyrazem tego są nie tylko produkty, które wybieramy, najlepiej oczywiście, jeśli są w miarę możliwości lokalne i sezonowe, ale także to, czy podejmując codzienne decyzje pamiętamy np. o niemarnowaniu żywności. Warto na co dzień, oprócz komponowania posiłków w sposób zrównoważony, stosować zasady kuchni zero waste – tłumaczy prof. Ewelina Hallmann, jedna z członków-założycieli think tanku „Żywność dla Przyszłości”.

Wartościowa dieta przede wszystkim dla dzieci

Jak pokazują wyniki badania „Talerz Polaka – Nawyki żywieniowe polskiego społeczeństwa”, szczególną uwagę do zawartości talerza przykładają matki, jeśli chodzi o codzienną dietę swoich dzieci. Ponad połowa z nich, bo aż 55%, deklaruje, że na co dzień komponuje posiłki tak, aby były różnorodne pod względem składu (dla porównania tę samą deklarację składa 41% dorosłych). Matki, podejmując decyzje żywieniowe w imieniu milusińskich, rzadziej niż dorośli zwracają uwagę na cenę produktów (7% matek vs. 16 % dorosłych stwierdziło „wybieram to, co jest niedrogie”), nie kierują się też głównie dostępnością produktów (15% matek vs. 19% dorosłych). Dla obu grup dość istotna jest praktyczność – 20% matek twierdzi, że wybiera to, co można łatwo i szybko przyrządzić (tę samą deklarację złożyło 23% dorosłych). – Wybory żywieniowe, które podejmujemy mają wielki wpływ na jakość naszego życia, a nawyki żywieniowe są budowane już od najmłodszych lat. Warto podkreślić, że w przypadku diety określenia takie jak wartościowa i praktyczna, łatwa w przyrządzeniu, szybka i smaczna mogą iść ze sobą w parze, pasują między innymi do diety planetarnej, zwanej fleksitariańską, która jest dobra nie tylko dla naszego zdrowia, ale również planety – wyjaśnia dr Katarzyna Wolnicka, konsultantka merytoryczna think tanku „Żywność dla Przyszłości”.

Według jednego z jej założeń białko roślinne, pochodzące m.in. z nasion roślin strączkowych i ich przetworów, napojów roślinnych czy orzechów, powinno dominować w naszym jadłospisie nad białkiem z produktów pochodzenia zwierzęcego5. Dieta planetarna jest korzystna zarówno dla zdrowia, jak i stanu planety, bowiem żywność pochodzenia roślinnego ma najmniejszy wpływ na środowisko pod względem emisji CO2, zużycia wody i użytkowania gruntów6. Jeśli mowa o diecie planetarnej, warto zwrócić uwagę na objętość i pochodzenie warzyw i owoców, będących elementem codziennej diety. 50% matek deklaruje, że owoce i warzywa stanowią około połowę codziennej diety ich dzieci, 22% twierdzi, że jest to mniej niż połowa, zaś 20% iż więcej niż połowa. W przypadku dorosłych jest to odpowiednio – 43%, 36% oraz 12%. Matki przodują także w statystykach, jeśli chodzi o udział w diecie produktów lokalnych i sezonowych – 65% deklaruje, iż są one elementem diety ich dzieci bez względu na porę roku, 22% wskazało na odpowiedź „tylko latem/jesienią, kiedy jest ich duży wybór”, zaś jedynie 3% „rzadko”. W przypadku dorosłych jest to odpowiednio 56%, 27% oraz 5%7.

Nie samymi owocami człowiek żyje

W badaniu „Talerz Polaka – nawyki żywieniowe polskiego społeczeństwa” sprawdzono też, czy kwestie związane z ekologią są istotne dla Polaków. Również do nich matki przykładają większą wagę niż ogół społeczeństwa (dorosłych). Wyjątkiem jest kwestia unikania marnowania i wyrzucania jedzenia, kiedy to wśród obu grup, zapytanych czy ten czynnik jest dla nich ważny, odnotowano 50% odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Popularność wykorzystania resztek żywnościowych jest również na podobnym poziomie wśród obu grup (35% matek oraz 33% dorosłych respondentów). Matki deklarują, że przykładają nieznacznie większą uwagę do pochodzenia produktu (24% vs 21% dorosłych) oraz częściej wybierają produkty z upraw ekologicznych (22% vs. 14%). Częściej zwracają uwagę, czy dany produkt wpływa na środowisko/planetę (18% vs. 15%) oraz na ślad węglowy przy przygotowaniu posiłku (15% vs. 12%) i wytworzeniu produktów (15% vs. 11%)8.

Prawie ¼ matek (24%) deklaruje, że bierze pod uwagę, czy opakowanie produktu nadaje się do recyklingu, przy czym kwestia ta jest istotna dla 15% dorosłych. Dla ponad 1/5 jest zaś istotne, czy artykuł spożywczy jest wynikiem produkcji zrównoważonej (tak samo dla 15% dorosłych)9. – Określenie dieta planetarna dotyczy nie tylko tego, co znajduje się na naszym talerzu, ale ogółu naszych nawyków żywieniowych, również tych związanych z wyborem produktów, wykorzystania resztek, dbania o to, aby nasze wybory całościowo miały jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Postawa matek daje powody do optymizmu, jeśli przełoży się na nawyki żywieniowe ich dzieci w przyszłości. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo żywnościowe to nie tylko fizyczny i ekonomiczny dostęp do jedzenia, ale także pochodzenie żywności, wpływ procesu produkcji na społeczności wiejskie i zróżnicowanie społeczne, zdrowie i jakość życia ludzi, a także zasoby przyrodnicze i klimat – podsumowuje dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, jeden z członków-założycieli platformy badawczo-eksperckiej „Żywność dla Przyszłości”.

Autorzy raportu

Prof. Ewelina Hallmann jest profesorem nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalizuje się w tematyce żywności ekologicznej. Jako pracownik Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej drobiazgowo bada różnice pomiędzy żywnością ekologiczną oraz tą pochodzącą z produkcji konwencjonalnej. Szczególną uwagę poświęca także wpływowi żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz promowaniu wiedzy na temat żywności ekologicznej. Pomysłodawczyni nowoczesnych metod analizy żywności. W pracy dydaktycznej stara się pokazywać studentom, że dobór odpowiednich narzędzi, technik i metod badawczych jest kluczowy dla otrzymania rzetelnych informacji o analizowanym surowcu czy produkcie. Profesor Ewelina Hallmann jest współrealizatorką krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz autorką ponad 240 naukowych i popularnonaukowych publikacji.

Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun jest profesorem w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego, a także dotyczące procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska. Jest współzałożycielem Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE) i Koalicji Klimatycznej. Był m.in. doradcą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Środowiska oraz kierownikiem merytorycznym w zespole przygotowującym Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy. Współpracuje m.in. z FAO, US AID, Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Autor i współautor ponad 350 publikacji.

Dr Katarzyna Wolnicka jest specjalistką dietetyki, autorką krajowych zaleceń żywieniowych w postaci „Talerza zdrowego żywienia” i materiału „W 3 krokach do zdrowia”. Współtworzyła wiele publikacji i poradników dotyczących roli żywienia w profilaktyce i terapii chorób dietozależnych. Wieloletnia ekspertka Instytutu Żywności i Żywienia włączonego do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz koordynatorka Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, kierowniczka Zakładu Edukacji Żywieniowej. Zajmuje się m.in. opracowywaniem i upowszechnianiem zaleceń żywieniowych, koordynacją projektów z zakresu edukacji żywieniowej, oceną stanu odżywienia i sposobu żywienia.

 Monika Borycka jest badaczką trendów, analityczką innowacji, założycielką i CEO TrendRadar, pod szyldem którego przybliża wiedzę o przyszłości i trendwatchingu. Pomaga firmom i organizacjom zrozumieć przyszłość i przygotować się na nadchodzące zmiany. Wykładowczyni, opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching & Future Studies na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez ponad 13 lat pracowała w zespołach digitalowych największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, gdzie zajmowała się m.in. trendwatchingiem, a także analizą i wdrażaniem innowacji.

***

O grupie spółek DANONE:

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy.

oprc, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę