BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Organizatorzy imprez targowych

19 czerwca 2002
Organizator
Adres
Telefon/Faks
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.,
Związek Szkółkarzy Polskich
ul. Wokalna 4,
02-787 Warszawa
tel. /fax (0-22) 644-45-36,
fax (0-12) 644-50-25
e-mail: prozielen@zszp.pl;
http://www.zszp.pl
Biuro Targowe „BAŁTYK"
BT „BAŁTYK"
ul. Piłsudskiego 41,
75-502 Koszalin
tel. (0-94) 341-15-49
fax (0-94) 342-57-08
e-mail: targi.koszalin@wp.pl
CEE Międzynarodowe Targi
Warszawskie Sp. z o.o.
CEE - MTW Warszawa
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
tel. (0-22) 456-70-50;
fax (0-22) 456-70-51
e-mail: info@expocee.pl; http://www.expocee.pl
Centrum Targowe - Chemobudowa
Kraków S.A.

CT - Chemobudowa Kraków
ul. Zakładowa 1,
25-672 Kielce
tel.(0-41) 365-12-22;
fax (0-41) 365-12-50
e-mail: ctk@ctk.com.pl
Centrum Targowe Pomorza
i Kujaw Romanowski
i Inni Sp. J.
CTPiK w Bydgoszczy
ul. Gajowa 34,
85-087 Bydgoszcz
tel. (0-52) 375-80-28;
fax (0-52) 375-80-29
e-mail: info@ctpik.com.pl
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Oddział w Boninie
IHiAR-ZNiOZ Bonin
76-009 Bonin, k. Koszalina
tel. (0-94) 342-30-31;
fax: (0-94) 342-70-28
e-mail: iziem@man.koszalin.pl
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich -
Związek Rewizjny
KZSM -ZR w Warszawie
ul. Hoża 66/68,
00-950 Warszawa
tel./fax (0-22) 621-44-35
e-mail: kzms@kzms.org.pl
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
LZD SGGW w Rogowie
ul. Akademicka 20,
95-063 Rogów
tel. (0-46) 874-90-31;
fax (0-46) 874-90-08
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Krakowie z.s. w Karniowicach
Oddział w Nawojowej
MODR w Krakowie - O/Nawojowa
33-335 Nawojowa
tel. (0-18) 445-70-36,
445-70-39
fax (0-18) 445-72-76
e-mail: modr_nawojowa@ns.medianet.pl
http://www.modr.nsnet.pl
Międzynarodowe Centrum Targowe
Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10,
03-903 Warszawa
tel./fax (0-22) 617-41-91
e-mail: mct@mct.com.pl
Międzynarodowe Targi Bydgoskie
„Sawo" Sp. z o.o.
MTB SAWO Bydgoszcz
ul. Dworcowa 81,
85-959 Bydgoszcz
tel (0-52) 581-11-77;
fax (0-52) 581-11-76
e-mail: info@sawo.pl
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
ul. Beniowskiego 5,
80-382 Gdańsk
tel.(0-58) 554-92-00,
554-93-44
fax :(0-52) 552-21-68,
554-92-06
e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl,
polfood@mtgsa.com.pl
Międzynarodowe Targi Katowickie
Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1b,
40-955 Katowice
tel. (0-32) 789-91-00
fax (0-32) 258-89-19, 254-02-27
e-mail: info@mtk.katowice.pl
http://www.katowice.pl
Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
ul. Złota 6,
20-112 Lublin
tel.(0-81) 532-44-62,
534-46-14
fax (0-81) 534-92-95
e-mail: mtl@targi.lublin.pl;
http://www.targi.lublin.pl
Międzynarodowe Targi - Polska
Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 87, lok.85
00-683 Warszawa
tel. (0-22) 622-12-06,
622-31-79
fax (0-22) 622-31-76,
622-12-15
e-mail: info@mtpolska.com.pl
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14,
60-734 Poznań
tel. (0-61) 869-20-00;
fax (0-61) 866-58-27
e-mail: info@mtp.pl
Międzynarodowe Targi
Szczecińskie

Sp. z o.o.
ul. Struga 6/8,
70-777 Szczecin
tel. (0-91) 464-44-01;
fax (0-91) 464-44-02
e-mail: office@mts.pl
Oddział Zamiejscowy Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

w Kościelcu
OZWODR w Kościelcu
ul. Długa 1,
62-640, Kościelec
tel./fax (0-63) 271-62-32
e-mail: odrkoscielec@konin.lm.pl,
koscielec@wodr.poznan.pl
Oddział Zamiejscowy Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

w Lesznie
OZWODR w Lesznie
ul. Niepodległości 72, 64-100 Leszno
tel. (0-65) 520-00-40;
fax (0-65) 526-25-50
e-mail: odr.leszno@pro.onet.pl;
leszno@wodr.poznan.pl
Oddział Zamiejscowy Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

w Marszewie - OZWODR w Marszewie
Marszew 24,
63-300 Pleszew
tel. (0-62) 742-73-70
tel./fax (0-62) 742-73-59, 742-72-37
e-mail: marszew@wodr.poznan.pl
Oddział Zamiejscowy Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

w Marszewie - Zespół Doradczy w powiecie
kaliskim - OZWODR
w Marszewie - ZD w pow. kaliskim
ul. T. Kościuszki 1a,
62-800 Kalisz
tel. (0-62) 765-44-18
fax (0-62) 757-54-23
e-mail: dniogrodnika@wp.pl
Oddział Zamiejscowy Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

w Starej Łubiance
OZWODR - Stara Łubianka
ul. Łąkowa 6,
64-932 Stara Łubianka
tel (0-67) 216-01-82, 214-80-06
tel./fax (0-67) 216-03-80
e-mail: odr@post.pl, lubianka@wodr.poznan.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Kalsku
ODR w Kalsku
Kalsk,
66-100 Sulechów
tel. (0-68) 385-20-91;
fax (0-68) 385-28-68
e-mail: redakcjaodrkalsk@pro.onet.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubniewicach ODR w Lubniewicach
ul. Osadników Wojskowych 25
69-210 Lubniewice
tel. (0-95)755-76-14 do 15;
fax (095) 755-71-79
e-mail: odr_Lubniewice@pro.onet.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Mikołowie
ODR w Mikołowie
ul. Gliwicka 85,
43-190 Mikołów
tel. (0-32) 226-12-10, 226-14-66
fax (0-32) 226-11-45
e-mail: odrmikolow@poczta.onet.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie – ODR w Minikowie
89-122 Minikowo k.Nakła
tel. (0-52) 386-72-00
tel/fax (0-52) 386-72-27
e-mail: sekretariat@odrminikowo.com.pl;
http://www.odrminikowo.com.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Zarzeczewie
ODR w Zarzeczewie
Zarzeczewo, ul. Nizinna 987-801 Włocławek 3
tel. (0-54) 237-13-01, 237-18-55
fax (0-54 ) 237-18-08
e-mail: zarzeczewo@odrzarzeczewo.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Zarzeczewie - Rejon Rypin
ODR Zarzeczewo - Rejon Rypin
ul. Warszawska 40,
87-500 Rypin
tel. (0-54) 280-21-24
fax (0-54) 280-27-48
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sp. z o. o.
w Skierniewicach
OSiR w Skierniewicach
ul. Pomologiczna 8-10, 96-100 Skierniewice
tel./fax (0-46 ) 833-28-95,
832-41-44
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Podlaska Fundacja – Białystok
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
tel. (0-85) 740-86-83
fax (0-85) 740-86-85
e-mail: moczulewska@pfrr.bialystok.pl
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Tysiąclecia 1,
38-400 Krosno
tel. (0-13) 436-95-90;
fax (0-13) 432-34-47
e-mail: pig@pig-chamber.com.pl
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń
Rolniczych

PIGMiUR w Toruniu
ul. Lelewela 33,
87-100 Toruń
tel. (0-56) 623-31-25
tel/fax (0-56) 623-31-24
e-mail: pigmiur@mdnet.pl
Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego
Życia i Żywności

PTPZŻiŻ w Tarnowie
ul. Bernardyńska 24,
33-106 Tarnów
tel./fax (0-14) 626-00-40
http://www.zdrowa-zywnosc.pl
Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

"Poświętne" w Płońsku
RCDRRiOW „Poświętne"
ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
tel.(0-23) 662-87-46
fax (0-23) 662-99-50
e-mail: plonsk-rolnictwo@cdr.gov.pl
Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

w Barzkowicach
RCDRRiOW w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel./fax (0-91) 561-37-00 do 03
e-mail: barzkowice-sekretariat@cdr.gov.pl
Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

w Częstochowie
RCDRRiOW w Częstochowie
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00;
fax (0-34) 362-04-89
e-mail: rcd.czwa@odr.net.pl
Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

w Przysieku
RCDRRiOW w Przysieku
Przysiek,
87-134 Zławieś Wielka
tel.(0-56) 611-09-00 do 03
fax (0-56) 611-09-05
e-mail: sekretariat@przysiek.pl
Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

w Radomiu
RCDRRiOW w Radomiu
ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
tel. (O-48) 365-69-00
fax: (0-48) 365-49-70
Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

w Starym Polu
RCDRRiOW w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 21
82-220 Stare Pole
tel (0-55) 271-35-21,
271-30-22
fax (0-55) 271-35-62
e-mail: starepole-sekretariat@cdr.gov.pl
Stowarzyszenie - Klub Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej, Drobiu oraz Bydła
Stowarzyszenie - Klub Hodowców Poznań
ul. Mazowiecka 63/2,
60-623 Poznań
tel.(0-61) 843-26-13;
fax (0-61) 843-38-05
e-mail: targiferma@poczta.onet.pl,
targimedia@poczta.onet.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
i Techników Ogrodnictwa
-
Oddział Poznański
SN-TIiTO Oddział Poznański
ul. Wieniawskiego 8/9, 60-712 Poznań
tel./fax (0-61) 853-67-16
Stowarzyszenie Producentów
i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych
i Opakowań PROPAK

Stowarzyszenie PROPAK
ul. Czackiego 3/5,
00-950 Warszawa
tel./fax (0-22) 828-64-26
e-mail: biuro@propak.pl
Targi w Krakowie S.A.
ul. G. Zapolskiej 38, 30-126 Kraków
tel. (0-12) 638-93-40,
fax (0-12) 638-61-51
e-mail: biuro@targi.krakow.pl
Tygodnik „PAŁUKI"
pl. Wolności 7,
88-400 Żnin
tel. (0-52) 302-09-28
fax (0-52) 303-13-15
e-mail: redakcja@paluki.tygodnik.pl
Urząd Miejski w Janowcu Wlkp.
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wlkp.
tel. (0-52) 302-30-34;
fax (0-52) 302-30-20
e-mail: urzad@um-janowiecwlkp.pl;
sekretarz@um-janowiecwlkp.pl
Warszawski Rolno-Spożywczy
Rynek Hurtowy S.A.
ul. Poznańska 98, Bronisze
05-850 Ożarów Maz.
tel (0-22) 721-55-23;
fax (0-22) 721-55-00
e-mail: bronisze@bronisze.com.pl
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu
WODR Poznań
ul. Sieradzka 29,
60-163 Poznań
tel (0-61) 868-52-72
fax (0-61) 868-56-60
e-mail: info@wodr.poznan.pl
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Poznań, Gospodarstwo Pomocnicze w Sielinku
WODR Poznań - GP/Sielinko
Sielinko, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica
tel (0-61) 447-36-58
fax (0-61) 447-82-28
e-mail: gpsielinko@tosa.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale
WODR Boguchwała
ul. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
tel. (0-17) 871-41-01;
fax (0-17) 871-44-32
e-mail: wodrze@intertele.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w BratoszewicachWODR w Bratoszewicach
ul. Nowości 32,
95-011 Bratoszewice
tel. (0-42) 719-89-29;
fax (0-42) 719-89-13
e-mail: wodrbrat@doskomp.lodz.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach, Oddział Kościerzyn
WODR w Bratoszewicach – O/Kościerzyn
Wróblew,
98-285 Kościerzyn
tel. (0-43) 821-31-13
fax (0-43) 821-30-11
e-mail: wodrekon@ld.onet.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach, Oddział
w Piotrkowie Trybunalskim
WODR w Bratoszewicach,
O/Piotrków Trybunalski
ul. Kasztelańska 9
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (0-44) 646-10-48;
fax (0-44) 646-10-73
e-mail: wodrpt@poczta.onet.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku
WODR w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk-Lipce
tel. (0-58) 688-20-11,
688-21-50
fax (0-58) 688-22-52
e-mail: luban@alpha.net.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku, Oddział w Strzelinie
WODR w Gdańsku, O/Strzelino
Strzelino,
76-200 Słupsk
tel (0-59) 847-12-88;
fax (0-59) 847-12-81
e-mail: odrstrzelin@friko2.onet.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lublinie zs. w Końskowoli
WODR w Lublinie - O/Końskowola
ul. Pożowska 8,
24-130 Końskowola
tel. (0-81) 881-62-85;
fax (0-81) 881-66-63
e-mail: info@wodr.konskowola.pl
Wojewodzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lublinie, zs w Końskowoli, Oddział w Sitnie
WODR Lublin - O/Sitno
22-424 Sitno
tel. (0-84) 611-23-39;
fax (0-84) 611-23-33
e-mail: 611sitno@wp.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie WODR w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91,
10-356 Olsztyn
tel. (0-89) 535-76-84;
fax (0-89) 526-44-39
e-mail: inte@wodr.olsztyn.pl
Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

w SzepietowieWPODR Szepietowo
18-210 Szepietowo, woj. podlaskie
tel. (0-86) 476-05-51 do 52;
fax (0-86) 476-05-53
e-mail: wpodr@zetobi.com.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, Oddział w Płocku
WODR Warszawa - O/Płock
ul. Zglenickiego 42 D, Biała, 09-411 Płock
tel.(0-24) 262-97-72;
fax (0-24) 262-99-30
e-mail: odrplock@mazowsze.wodr.gov.pl
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, Oddział w Siedlcach
WODR Warszawa - O/Siedlce
ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
tel. (0-25) 632-87-24;
fax (0-25) 632-87-40
e-mail: agrobsied1@mazowsze.wodr.gov.pl

POWIĄZANE

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza nabór do projektu „Sieć...

– Zarządzanie ryzykiem, cyfrowa rewolucja, innowacje, biopreparaty i łańcuch reg...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę