Program wydarzeń targów POLAGRA – FARM 2003

7 października 2003

Czwartek 9.10.2003

Godz. 10.00

 • Uroczystość otwarcia targów Polagra-Farm
  Miejsce: paw. 11

Godz. 11.00 – 16.00

 • Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

Organizator: Krajowa Rada Izb Rolniczych
Miejsce: paw.28 II piętro sala C

Godz. 11.00 – 13.00

 • FORUM FEDERACJI ZWIĄZKÓW
  PRACODAWCÓW DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI ROLNYCH
  • Ekonomiczne skutki dla gospodarstw rolnych w tym głównie towarowych po integracji Polski z Unią Europejską – gospodarstwa efektywne i towarowe szansą czy zagrożeniem dla rolnictwa i gospodarki Polski"- Zofia Krzyżanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Przewidywane zmiany w systemie podatku rolnego oraz ubezpieczeń majątkowych w Rolnictwie Polski po integracji z Unią Europejską” – Aleksandra Szlagowska, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Kierunki działań Agencji Rynku Rolnego w interwencji na rynkach rolnych po integracji Polski z Unią Europejską ze szczególnym uwzględnieniem przełomowego roku 2004” – Waldemar Sochaczewski, Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego
  • Zabezpieczenia i bariery celne dotyczące rynku zbóż, mięsa i gotowych produktów żywnościowych po przystąpieniu do Unii Europejskiej”- mgr inż. Renata Więckiewicz, Polska Rada Rolna


Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rolnych
Patronat medialny: APRA - Wydawca miesięcznika
"Rolnik Dzierżawca"
Miejsce: paw. 28 Sala A i B

Godz. 12.00 – 15.00

 • Dzień Producenta Kukurydzy
  • Uproszczenia w uprawie roli stosowane pod kukurydzę”- prof. dr hab. Andrzej Dubas, Akademia Rolnicza w Poznaniu
  • Wykorzystanie ziarna kukurydzy w przemyśle - do produkcji biopaliwa i skrobi i inne” - prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Akademia Rolnicza w Poznaniu
  • Kukurydza w przetwórstwie spożywczym w świetle doświadczeń produkcyjnych” - Prezes Witold Duchiewicz, Eurofarm
  • Kiszonka z kukurydzy – podstawą zrównoważonego żywienia krów w systemie TMR” – dr hab. Zbigniew Podkówka, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz

Organizator: Polski Związek Producentów Kukurydzy
Patronat medialny: "Agro Serwis"
Miejsce: paw.5 - pow. specjalna

Godz. 12.00 – 15.00

 • BIOENERGIA W ROLNICTWIE – Okrągły Stół Rolniczy
  • „Możliwości zagospodarowania ziem odłogowanych na cele upraw roślin energetycznych”
  • „Warunki tworzenia grup producenckich – budowa lokalnych rynków biopaliw stałych”
  • "Aktywizacja terenów wiejskich a rozwój rynku biokomponentów"
  • „Zaplecze techniczne – maszyny i urządzenia dla agroenergetyki – stan przygotowań"
  • „Bioróżnorodność a ograniczenia w uprawach roślin energetycznych”
   Moderator: dr inż. Anna Grzybek – POLBIOM
   Kierownictwo naukowe: prof. zw. dr hab. Piotr Kowalik

Organizator: Abrys Sp. z o.o, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce: paw. 11

Godz. 15.30

 • Konferencja prasowa Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku
  Miejsce: paw. 8, stoisko nr 9

Godz. 16.30

 • Spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dziennikarzami połączone z wręczeniem nagród publicystom rolnym
  Miejsce: paw. 31 A

Godz. 17.30

 • Bankiet Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich z okazji otwarcia targów Polagra–Farm połączony z wręczaniem nagród
  • Złoty Medal MTP
  • Acanthus Aureus

Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, MTP
Miejsce: Sala Kongresowa paw. 23

Piątek 10.10.2003

Godz.10.55 – 16.00

 • Seminarium BIOENERGIA W ROLNICTWIE
  • Uwarunkowania i wymagania Unii Europejskiej w zakresie otrzymywania i wykorzystania biopaliw ” – prof. dr hab. Piotr Kowalik, Politechnika Gdańska
  • Polskie prawodawstwo a możliwości produkcji biopaliw ” - Zbigniew Kamieński, Zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
  • Kierunki rozwoju i możliwości przetwarzania biomasy na cele energetyczne – dr inż. Anna Grzybek, POLBIOM
  • „Wykorzystanie zintegrowanych systemów energetycznych w gospodarstwie ”- prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel, Akademia Rolnicza w Lublinie
  • Dobór kolektorów i przykłady zastosowań w obiektach gospodarskich ” – prof. dr hab. Jan Pabis, IBMER - Warszawa
  • Budynek inwentarski – produkcja i wykorzystanie energii ”- mgr inż. Jerzy Karłowski, IBMER - Warszawa
  • Rośliny energetyczne ":
   - "Wszystko o wierzbie krzewiastej" – dr inż. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   - "Przegląd innych roślin energetycznych" – dr inż. Włodzimierz Majtkowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Bydgoszcz
  • Możliwości finansowego wsparcia inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” – przedstawiciele BOŚ, ARiMR, NFOŚiGW, EKOFUNDUSZ

Organizator: Abrys Sp. z o.o, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce: paw. 11

Godz. 11.00 – 13.00

 • Dzień Producentów Roślin Zbożowych
  • Kształtowanie się rynku zbożowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej” – Eugeniusz Grabowski, dyrektor Biura Interwencji i Regulacji Rynkowej Agencji Rynku Rolnego
  • Progi opłacalności stosowania nawozów i środków ochrony roślin w produkcji zbóż w świetle unijnych zasad finansowania rolnictwa” – dr Lech Goraj, kierownik Zakładu Rachunkowości Rolnej w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
  • Nowe odmiany i nowości technologiczne w uprawie zbóż” – prof. dr hab. Edward Arseniuk , Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, dr Jerzy Grabiński, Kierownik Zakładu Roślin Zbożowych w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  • Możliwości wykorzystania zbóż w produkcji biokomponentów do paliw” – Kazimierz Żmuda, Wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizator: Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
Patronat medialny: "Agro Serwis"
Miejsce: paw. 5 – powierzchnia specjalna

Godz. 11.00 – 13.00

 • Seminarium HORTI-LOGISTYKI
  Zmiana form organizacji produkcji i sprzedaży drogą do poprawy zbytu polskich produktów ogrodniczych

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza
Patronat medialny: HortPress
Miejsce: paw. 28 sala B i C

Godz. 11.00 - 14.00

 • Dyskusja panelowa "Polski rynek rolny w Unii Europejskiej"
  • Wprowadzenie do dyskusji - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • "Finansowanie rolnictwa w pierwszych latach akcesji" - prof. Stanisław Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa, Podsekretarz Stanu w MriRW
  • "Szanse polskiego rolnictwa na podstawowych rynkach rolnych" - prof. Andrzej Kowalski, Szkoła Główna Handlowa, dyrektor IERiGŻ
  • "Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza w systemie wspomagania rolnictwa" - prof. Stanisław Stańko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zastępca Prezesa ARR
  • Podsumowanie dyskusji - Prezes Agencji Rynku Rolnego

Organizator: Agencja Rynku Rolnego
Miejsce: pawilon 23, sala 402

Godz. 11.00 – 15.00

 • Konferencja AGROTURYSTYKI
  • Skuteczne zastosowanie narzędzi marketingowych w agroturystyce
  • Targi jako instrument komunikacji w agroturystyce” - prof. dr hab. Henryk Mruk, Akademia Ekonomiczna, Katedra Strategii Marketingowych
  • Media sprzymierzeńcem agroturystyki” – Jerzy Wachowiak
  • Siedem grzechów głównych reklamy drukowanej agroturystyki” - Sławomir Wróblewski
  • Dziesięć kroków do własnej, skutecznej strony www obiektu agroturystycznego” - Józef Michał Zając
  • Techniki marketingu szeptanego w agroturystyce” - dr Janusz Majewski, Akademia Rolnicza, Pracownia Agroturystyki

Organizator: Akademia Rolnicza Poznań - Pracownia Agroturystyki, BIT-MTP
Miejsce: paw. 31 sala A

Godz. 11.00 – 13.00

 • Warsztaty szkoleniowe:
  • "Doradcy rolni w procesie rozwoju obszarów wiejskich przed i po integracji z Unią Europejską
  • Instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich przed i po integracji ” – Mirosław Drygas, dyrektor Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   - SAPARD, Projekty Phare, Wspólna Polityka Rolna (WPR), SOP Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, PROW – Plan rozwoju obszarów wiejskich
  • Założenia dotyczące udziału służb doradztwa rolniczego w procesie przygotowań i wdrażania wybranych instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ”- Barbara Odrobińska, Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   - informowanie i szkolenie w zakresie instrumentów wsparcia, udział we wdrożeniu dopłat bezpośrednich, udział w realizacji projektów strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich
  • Źródła finansowania doradztwa rolniczego po integracji” – Mieczysława Just, dyrektor w Departamencie Rozwoju Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sielinko
Miejsce: paw. 28 parter

Godz. 12.00

 • Otwarcie wystawy fotografii Tomasza Ciesielskiego „Ogród Odnaleziony”

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza
Miejsce: paw. 25

Godz. 12.00 – 15.00

 • Prezentacja: „GRODAN – firma świadcząca najwyższą jakość usług dla ogrodnictwa szklarniowego”

Organizator: Grodan Sp. z o.o.
Miejsce: paw. 23 s.503

Godz. 13.30 – 15.00

 • Seminarium: „Słonecznik alternatywą dla rzepaku na gleby suche i słabe”
  • Podstawy uprawy słonecznika na ziarno w Polsce” – Tomasz Sulewski, Pioneer
  • Słonecznik - dobrym rozwiązaniem i szansą dla rolników w okresie suszy oraz na glebach słabych" - Witold Duchiewicz, BHUEuroFarm
  • Słonecznik jako alternatywa dla rzepaku na glebach lekkich
  • Możliwości kontraktacji i rozwoju słonecznika” – Franciszek Nowak Wielkopolskie Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rolnych
  • Biopaliwo ze słonecznika” - prof. Piotr A.Wrzecioniarz, firma Ekodiag

Organizator: BHU EuroFarm, Ekodiag, Wielkopolskie Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rolnych
Patron medialny: "Raport Rolny", "Rolnik Dzierżawca", "Plon"
Miejsce: pawilon 5 – powierzchnia specjalna


Godz. 13.30 – 16.00

 • Seminarium: „Szanse i możliwości rozwoju rynku produktów rolnictwa ekologicznego

Organizator: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce: pawilon 28 sala B i C

Godz. 15.00

 • Finały Konkursów
  • Nasze Kulinarne Dziedzictwo
  • Najlepszy agro-turystyczny produkt regionalny

Organizator: redakcja dwutygodnika „Modna Gospodyni”, Redakcja Programu Rolnego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Pracownia Agroturystyki
Miejsce: paw. 19 – scena

Godz. 15.00 - 17.00

 • Prezentacja firmy

Organizator: PPH ŻUKOWO Sp. z o.o.
Miejsce: pawilon 23, sala 401

Sobota 11.10.2003

Godz. 11.00 – 13.00

 • POLAGRA - SHOW - Pokazy maszyn pracujących na polu

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce: pole należące do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Godz. 10.30-12.30

 • Wręczenie Złotych Medali Krajowej Wystawy Ogrodniczej
  oraz nagród III Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski

Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów Techników Ogrodnictwa
Miejsce: paw. 23 - Klub Wystawców

Godz.10.55 – 16.00

 • Seminarium BIOENERGIA W ROLNICTWIE
  • Uwarunkowania i wymagania Unii Europejskiej w zakresie otrzymywania i wykorzystania biopaliw” – prof. dr hab. Piotr Kowalik, Politechnika Gdańska
  • Polskie prawodawstwo a możliwości produkcji biopaliw” - Zbigniew Kamieński, Zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
  • Kierunki rozwoju i możliwości przetwarzania biomasy na cele energetyczne" – dr inż. Anna Grzybek, POLBIOM
  • Wykorzystanie zintegrowanych systemów energetycznych w gospodarstwie”- prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel, Akademia Rolnicza w Lublinie
  • Dobór kolektorów i przykłady zastosowań w obiektach gospodarskich” – prof. dr hab. Jan Pabis , IBMER - Warszawa
  • Budynek inwentarski – produkcja i wykorzystanie energii”- mgr inż. Jerzy Karłowski, IBMER - Warszawa
  • Rośliny energetyczne ":
   - "Wszystko o wierzbie krzewiastej" – dr inż. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko -_Mazurski w Olsztynie
   - "Przegląd innych roślin energetycznych" – dr inż. Włodzimierz Majtkowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Bydgoszcz
  • "Możliwości finansowego wsparcia inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – przedstawiciele BOŚ, ARIMR, NFOŚIGW, EKOFUNDUSZ

Organizator: Abrys Sp. z o.o, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce: paw. 11

Godz.11.00 –13.00

 • Seminarium dla przedstawicieli samorządów terytorialnych „Rozwój obszarów wiejskich po integracji z Unią Europejską”
  • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie” – Mieczysław Paradowski, z-ca dyrektora Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Sektorowy program operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”- Mieczysława Just, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006 jako działania w ramach środków towarzyszących Wspólnej Polityce Rolnej” – Mirosław Drygas, dyrektor Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • LEADER jako wsparcie lokalnych inicjatyw rozwoju obszarów wiejskich” – Renata Zielińska, Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
Miejsce: pawilon 28 sala A, B i C

Godz. 11.00 – 14.00

 • Seminarium: „Technologia wytwarzania głównych produktów ekologicznych w gospodarstwach rolnych”

Organizator: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce: pawilon 31 A

Godz. 12.00 – 15.00

 • Dzień Producentów Rzepaku
  • Otwarcie Forum i omówienie aktualnej sytuacji w branży rzepakowej – Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku
  • Perspektywa opłacalności produkcji rzepaku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”- dr Ewa Rosiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
  • Przemysł tłuszczowy w Polsce – stan obecny i perspektywy” – Daniel Piotrowski, Prezes Zarządu WZT ADM Szamotuły
  • Rzepak – nowoczesne zasady nawożenia” – prof. dr hab. Witold Grzebisz, Akademia Rolnicza w Poznaniu
  • Inwestycje w biopaliwa z udziałem producentów rzepaku na przykładzie Wielkopolskich Biopaliw" – Zbigniew Chrzanowski, Prezes Zarządu WB
  • Zmniejszenie ryzyka upraw rzepaku poprzez kompleksowe ubezpieczenie – program KZPR” – Waldemar Jasiulewicz, broker ubezpieczeniowy

Organizator: Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
Patronat medialny: "Agro Serwis"
Miejsce: paw.5 - powierzchnia specjalna


Godz. 14.00 - 15.30

 • Warsztaty: "Praktyczny instruktaż wypełniania wniosków rejestrowych i powierzchniowych, niezbędnych przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie"

Organizator: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Miejsce: paw. 23, sala 402

Godz. 15.30

 • HIT Polagry-Farm 2003

Organizator: "Agrobazar "
Miejsce: paw. 31 A

Godz.17.30

 • Spotkanie uczestników wystawy HORTI-LOGISTYKA

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa
Patronat medialny: Hortpress

Miejsce: paw. 23 - Klub Wystawców

Niedziela 12.10.2003


Godz. 11.00 – 13.00

 • POLAGRA – SHOW - Pokazy maszyn pracujących na polu

Organizator: Międzynarodowe targi Poznańskie
Miejsce: pole należące do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Godz. 11.00 – 13.00

 • Seminarium HORTI-LOGISTYKI: „Wymagania eksportowe owoców i warzyw w Wielkiej Brytanii i Rosji”

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
Patronat medialny: Hortpress
Miejsce: paw. 28 sala B i C

Targi otwarte w dniach 9-12 pazdziernika 2003
w godzinach: 9.00 - 17.00
Cena biletu wstepu: 5 zl.


POWIĄZANE

Eko = dbanie o planetę. Jak wynika z sondażu IPSOS przeprowadzonego na początku ...

Sektor motoryzacyjny stał się główną ofiarą globalnego kryzysu półprzewodników. ...

PZU rozpoczyna jesienną kampanię sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę