aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rolnik – Farmer Roku 2007

2 kwietnia 2008
W piątek 28 marca   w  sali bankietowej Hotelu Sheraton w Warszawie miało  miejsce uroczyste rozstrzygnięcie XIV edycji  konkursu ,,Rolnik Farmer Roku’’  W podsumowanie konkursu  uczestniczył również Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi   Marek Sawicki  oraz prezesi  ANR, AR i MR  i ARR. Jak co roku z okazji rozstrzygnięcia  konkursu wydany  został   okolicznościowy folder.  Ponadto uroczystą galę uświetniły  występy solistów Opery Nova.

Nasza Galeria:
Rolnik - Farmer Roku 2007 - część 1
Rolnik - Farmer Roku 2007 - część 2
Rolnik - Farmer Roku 2007 - część 3

Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, szczególnie po przystąpieniu naszego kraju do UE.  Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach była  efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi dochodami.  
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali przede wszystkim tytuł ,,rolnik – Farmer Roku’’ i prawo używania tytułu i logo konkursu w swoich materiach promocyjno – reklamowych, statuetkę ,,Złotego jabłka’’, pamiątkowe grawertony oraz nagrody rzeczowe i prawo członkostwa w Stowarzyszeniu Polski Klub Rolnik – Farmer Roku.
Zdaniem Ministra Sawickiego cenna i godna poparcia jest idea , która przyświecała pomysłodawcom Konkursu, aby promować najlepszych rolników i przedsiębiorców. Jak podkreśla szef MR i RW  to skuteczna droga  do zachęcania innych do wytrwałej pracy i unowocześniania własnych gospodarstw oraz przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolno – spożywczego.

Laureaci XIV  edycji Konkursu Rolnik – Farmer Roku
Kategoria: gospodarstwo rodzinne do 50  ha
Anna i Andrzej Walczak
Dąbkowice Dolne , woj. łódzkie
Gospodarstwo o powierzchni 9,22 ha specjalizuje się w uprawie pieczarki. 
Pieczarki uprawiane są w 16 halach o łącznej powierzchni  3000 m2. Produkcja   odbywa się w systemie całorocznym, co tydzień zakładane są dwie komory (w ciągu roku zakłada się 104 komory).
Produkcja pieczarki w gospodarstwie oparta jest na technologii tzw. „drugiej fazy”. Podłoże do uprawy pieczarki pochodzi ze specjalistycznego zakładu, do gospodarstwa dostarczane jest w balotach. Po umieszczeniu podłoża na półkach następuje dwutygodniowy okres inkubacji, po czym na przerośnięte grzybnią podłoże nakładana jest ziemia okrywowa. Przez następne 3 tygodnie ziemia przerastana jest grzybnią, po czyn następuje plonowanie. Pieczarki zbierane w cotygodniowych rzutach. Najczęściej zbierane są trzy rzuty. Cały cykl produkcyjny od momentu rozłożenia podłoża trwa 8 tygodni.  Przeciętny plon wynosi 22-25 kg z m2.
W ostatnich 3 latach produkcja pieczarki w gospodarstwie zwiększyła się o 100% na skutek rozbudowy pieczarkarni.
Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie „drobnych” pieczarek na potrzeby  przetwórstwa. Roczna produkcja wynosi około 700 ton, których odbiorcą jest firma eksportująca przetworzone pieczarki na stoły wielu krajów świata.  
Planowane na przyszłość działania skupiają się na podnoszeniu wydajności i plonów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji.

Kategoria: gospodarstwo rodzinne od 50 do  100  ha
Renata Kozdęba
Lutowiska, województwo podkarpackie
Ekologiczne gospodarstwo o powierzchni 62 ha specjalizuje się w hodowli owiec. Prowadzone jest w bardzo trudnych warunkach bieszczadzkich – krótki okres wegetacyjny, mroźne i śnieżne zimy oraz powtarzające się często ataki wilczych watach w okresie wypasu. Stado podstawowe liczy 130 matek i 7 tryków zarodowych rasy czarnogłówka. Spośród 140 jagniąt rocznie część przeznacza się na remont stada podstawowego oraz sprzedaż do dalszej hodowli, natomiast pozostałe jagnięta po odchowaniu do masy przekraczającej 35 kg zbywane są do przedsiębiorstw produkujących odżywki dla dzieci.
Użytki zielone wykorzystywane są do produkcji pasz oraz do wypasu, na gruntach ornych, z uwagi na krótki okres wegetacyjni, uprawiane są mieszanki strączkowo zbożowe na kiszonkę. Płodozmian dostosowany jest do wymagań uprawy ekologicznej. Gospodarstwo w pełni wyposażone jest w sprzęt do uprawy roli oraz produkcji pasz, do czego przyczyniły się środki z Unii Europejskiej.
  Pani Kozdęba aktywnie działa w Izbach Rolniczych (jest delegatem do Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej) oraz Rejonowym Związku Hodowców Owiec i Kóz (Wiceprzewodniczący) na rzecz rozwoju rolnictwa w  Bieszczadach.

Kategoria gospodarstwo rodzinne powyżej 100  ha
Renata i Bogdan Zakrzewscy,
Liza Nowa, województwo podlaskie
W gospodarstwie Państwa Zakrzewskich prowadzona jest na wysokim poziomie hodowla bydła mlecznego.
Pogłowie wynosi 200 szt., w tym 104 krowy mleczne i 15 jałówki cielne. Krowy utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej osiągają średnią wydajność 8300 kg mleka w laktacji, dojone są na hali udojowej typu rybia ość. Bydło żywione jest w systemie TMR z zastosowaniem wozu paszowego.
Cała powierzchnia gospodarstwa (100 ha IV, V i VI klasy gleby) podporządkowana jest produkcji pasz dla bydła. Połowę areału zajmują użytki zielone, na 27 ha uprawia się kukurydzę na kiszonkę, pozostałą powierzchnię przeznacza się pod uprawę zbóż – żyta, pszenicy, pszenżyta i mieszanki zbożowej. Gospodarstwo wyposażone jest w niezbędny sprzęt do zbioru i konserwacji pasz, m. in. w prasę rolującą i owijarkę do balotów, zestaw maszyn do zbioru zielonek. W modernizacji gospodarstwa pomogły środki z Unii Europejskiej, wykorzystane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Kategoria:  przedsiębiorstwa rolnicze
Felicjan Pikulik
Stadnina Koni w Dobrzyniewie, województwo wielkopolskie
Spółka Stadnina Koni w Dobrzyniewie, kierowana przez Prezesa Zarządu Felicjana Pikulika, obejmuje gospodarstwa Dobrzyniewo, Glesno, Mrozowo i Stado Ogierów w Białym Borze, położone na terenie 3 województw.
Dominującym kierunkiem działalności Spółki jest hodowla zwierząt. Pogłowie bydła mlecznego wynosi 1861 szt., w tym 840 krów i 250 jałowic cielnych. Średnia wydajność wszystkich krów wynosi 9641 kg mleka w laktacji, a średnia w najlepszej z 3 obór –10820kg.
 Stado podstawowe trzody chlewnej liczy 140 szt., każdego roku sprzedaje się około 330 loszek i 110 knurków hodowlanych, głównie dla rolników indywidualnych. W gospodarstwie hodowane są również owce rasy merynos polski (205 matek).
W Stadninie hodowane są konie rasy wielkopolskiej (110 szt., w tym 30 klaczy zarodowych), szlachetnej półkrwi oraz stado zachowawcze konika polskiego. W Stadzie Ogierów w Białym Borze należącym do Spółki utrzymuje się 42 ogiery szlachetne i 18 ogierów zimnokrwistych.
Struktura zasiewów w gospodarstwie o łącznej powierzchni 2888 ha podporządkowana jest zapewnieniu pasz objętościowych i treściwych zwierzętom (163 ha to trwałe użytki zielone, 370 ha kukurydza na zielonkę, ponad 300 ha roślin na zielonki na gruntach ornych), ponadto uprawiane są rośliny towarowe: pszenica konsumpcyjna - około 430 ha, rzepak ozimy - 570 ha, buraki cukrowe - 70 ha.
    W Stadzie Ogierów w Białym Borze organizowane są zawody konne w skokach i wkkw, rajdy konne, obozy jeździeckie, wczasy w siodle, pogonie za lisem, kursy instruktorów jeździectwa. Pokoje gościnne zapewnia Pensjonat „Hubertus”.

Kategoria: ogrodnictwo i szkółkarstwo
Marcin Bąk i Zenon Bąk
Góra Kalwaria, województwo mazowieckie
Produkcja owoców w specjalistycznym gospodarstwie ogrodniczym, prowadzonym przez ojca i syna, sięga 40 lat.
Z ogólnej powierzchni 29 ha sady zajmują 20 ha, na których uprawiane są grusze i  jabłoni. Co roku karczuje się część kwater, z przeznaczeniem na nasadzenia nowych, poszukiwanych odmian. Jabłonie sadzone są na podkładkach karłowych a grusze na pigwie. Korony formowane są w kształcie wąskiego wrzeciona. Na 1 ha sadzi się 3000 drzewek w rozstawie 3,2 x 1,0 m. Cały sad nawadniany jest kropelkowo. Największe straty w uprawach powodują przymrozki wiosenne i gradobicie.
Roczna produkcja wynosi około 600 000 kg owoców, które zbierane są do skrzyniopalet i w nich przechowywane w warunkach kontrolowanej atmosfery ULO. Owoce sortowane są przy pomocy sortownicy elektronicznej. Od 2001 roku produkowane są jabłka z napisami okolicznościowymi.
Unowocześnieniu i rozwojowi gospodarstwa sprzyja pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej - SAPARD-u i Sektorowego Programu Operacyjnego. W gospodarstwie prowadzona jest dodatkowa działalność – hurtownia artykułów spożywczych.

Kategoria : gospodarstwo o alternatywnych źródłach dochodu
Dorota i Sławomir Gołubowicz
Gołdap, województwo warmińsko – mazurskie.
W gospodarstwie o powierzchni 164 ha użytki rolne stanowią 96 ha, na których prowadzona jest ekologiczna produkcja roślinna, głownie uprawie zbóż. Pozostałą powierzchnię zajmują lasy. Plony uzyskiwane w gospodarstwie nie są wysokie z uwagi na ograniczone nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, wynikające z wymogów rolnictwa ekologicznego. Produkty ekologiczne zbywane są w młynach zbożowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i poprzez firmę pośredniczącą w Holandii
W gospodarstwie prowadzona jest działalność agroturystyczna przez cały rok, bowiem położone jest pobliżu Pięknej Góry z wyciągiem narciarskim. W gościńcu „Hubertus” do dyspozycji gości oprócz pokoi i kuchni jest Sala Kominkowa, bar w stylu myśliwskim, grill ogrodowy i plac zabaw. Podawane gościom warzywa i owoce pochodzą z własnych, ekologicznych upraw, a wędliny, konfitury i sery wytwarzane są w gospodarstwie. Podawane są potrawy z dziczyzny i ryby z własnego stawu, w którym goście mogą też wędkować.
 W gospodarstwie prowadzona jest działalność pozarolnicza. Pan Sławomir oferuje usługi w zakresie: budowy i sprzedaży przydomowych oczyszczani ścieków, zbiorników na gnojowicę, zbiorników i dystrybutorów paliwa (wszystkie urządzenia posiadają certyfikat ISO), budowy stawów rybackich, kompletnego zagospodarowania terenów zielonych. Ponadto Państwo Głubowicz prowadzą sklep „Świat Dziecka”
Gospodarstwo współpracuje z rosyjską firmą „Bioeoekolog” i Litewskim Instytutem Barbakulasa.Przedstawmy także  finalistów konkursu:
Zofia i Zygmunt Bombała
Dobra 29, 09-454 Bulkowo
woj. mazowieckie
64 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie O/Płock

Katarzyna i Krzysztof Budyta 
Praslity 48, 11-040 Dobre Miasto
woj. warmińsko-mazurskie
71 ha, uprawa zbóż, hodowla drobiu (nioski gęsi), agroturystyka
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie

Elżbieta i Henryk Domańscy
Janopol, 08-550 Kłoczew
woj. lubelskie
28 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszeni przez Lubelski ODR w Końskowoli

Dariusz Gancarz 
Moszczanica 60, 37-632 Stary Dzików
woj. podkarpackie
50 ha, uprawa zbóż, hodowla bydła (mleko)
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Lubaczowie

Arnold Hurek 
Krośnica, ul. Szkolna 34, 47-180 Izbicko
woj. opolskie
73 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszeni przez Opolski ODR w Łosiowie, TZD w Strzelcach Opolskich

Barbara i Jerzy Jaworscy
Patrzyków 31, 62-511 Kramsk
woj. wielkopolskie
50 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszeni przez Wielkopolska Izba Rolniczą, BP w Koninie

Alina i Gracjan Kaczmarkowie
Terespotockie 1, 64-330 Opalenica
woj. wielkopolskie
85 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu

Barbara i Maciej Kortus
ul. Kolejowa 7, 62-090 Rokietnica
woj. wielkopolskie
60 ha, hodowla owiec
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu

Wojciech Kowalewski 
Srebrowo 32, 18-430 Wizna 
woj. podlaskie
95 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszony przez Podlaski ODR w Szepietowie

Hanna i Ryszard Jan Kudła
Ławy 19, 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie
47 ha, hodowla bydła mlecznego
zgłoszeni przez Kujawsko-pomorski ODR w Minikowie, PZD Rypin

Anna, Piotr, Jacek i Marcin Kwiczala
Prusinowice, ul. Szkolna 1, 48-314 Pakosławice 
woj. opolskie
202 ha, hodowla bydła (mleko), uprawa zbóż
zgłoszeni przez Opolski ODR w Łosiowie, TZD w Nysie

Zenon Kwit
Borysów 73A, 24-103 Żyrzyn
woj. lubelskie
37 ha, żywiec wieprzowy
zgłoszony przez Lubelski ODR w Końskowoli

Katarzyna i Marek Marzec
Wiejkowo 15, 72-510 Wolin
woj. zachodniopomorskie
1655 ha, bydło mleczne, zboża, rzepak, buraki cukrowe
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik Farmer Roku

Tadeusz Michaś 
Bełdów 70, 95-070 Aleksandrów Łódzki
woj. łódzkie
278 ha, produkcja rybacka
zgłoszony przez ANR OT w Warszawie, Filia w Łodzi

Krystyna i Kazimierz Niemczyk
Giedlarowa 128A, 37-300 Leżajsk
woj. podkarpackie
50 ha, warzywnictwo
zgłoszeni przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Leżajsku

Roman Pałys 
Hrebenne 146, 22-525 Strzyżów
woj. lubelskie
110 ha, uprawa zbóż, okopowych, grochu siewnego
zgłoszony przez Lubelski ODR w Końskowoli, PZD w Hrubieszowie

Marek Pupik
Budziski 1, 18-520 Stawiski
woj. podlaskie
67 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszony przez Podlaski ODR w Szepietowie

Anna i Zbigniew Serafin
36-105 Cmolas 296
woj. podkarpackie
25 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszeni przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Kolbuszowej

Grzegorz Skarupski
Tadzin 13, 87-732 Lubanie 
woj. kujawsko-pomorskie
23 ha, warzywnictwo
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR we Włocławku

Jerzy Strączek
Jaćmierz, 38-530 Żarszyn
woj. podkarpackie
133 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Sanoku

Eugeniusz Świeca 
Lipiny Dolne-Kolonia 5, 23-423 Potok Górny
woj. lubelskie
42 ha, hodowla bydła (mleko)
zgłoszony przez Lubelski ODR w Końskowoli, PZD w Biłgorajui połfinalistów konkursu:

Antoni Babiarz
Stacze, 19-420 Kowale Oleckie
woj. warmińsko-mazurskie
705 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie

Paweł Bartczak
Brudzyń 1, 62-720 Brudzew
woj. wielkopolskie
314 ha, bydło mleczne, zboża, rzepak
zgłoszony przez Wielkopolski ODR w Poznaniu

Zbigniew Krzysztof Bartek 
Machery 10, 11-710 Piecki
woj. warmińsko-mazurskie
80 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Warmińsko-Mzaurski ODR w Olsztynie

Sławomira i Karol Bastek 
Dęby 4, 07-437 Łyse
woj. mazowieckie
80 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie, O/ Ostrołęka

Małgorzata i Leszek Wiesław Białach 
Rydzewo ul. Galindów 18, 11-513 Miłki
woj. warmińsko-mazurskie
43 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie

Magdalena i Krzysztof Biesadeccy 
Skołoszów, 37-550 Radymno
woj. podkarpackie
450 ha, zboża, rzepak
zgłoszeni przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Jarosławiu

Grzegorz Błaszczyk
ul. Dolnośląska 21, 58-560 Jelenia Góra,
woj. dolnośląskie
176 ha, zboża, gryka
zgłoszony przez Dolnośląski ODR we Wrocławiu, O w Jeleniej Górze

Renata Bromer
Żurawie 14, 46-325 Rudniki
woj. opolskie
24 ha, bydło mleczne
zgłoszona przez Opolski ODR w Łosiowie

Iwona i Andrzej Chabier
74-201 Warnice 107
woj. zachodniopomorskie
130 ha, zboża, rzepak, buraki cukrowe
zgłoszeni przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach

Wiesława Ciołek
Bystrzyca 57, 23-213 Zakrzówek
woj. lubelskie
50 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Lubelski ODR w Końskowoli, PZD w Kraśniku

Małgorzata i Tomasz Czynsz 
Dobre Wieś 39, 88-210 Dobre
woj. kujawsko-pomorskie
63 ha, bydło mleczne, żywiec wołowy
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, O/Zarzeczewo

Jan Dobosz
Krzywiec 9, 14-240 Susz
woj. warmińsko-mazurskie
173 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Warmińsko Mazurski ODR w Olsztynie

Marcin Dunaj
Lubla 289, 38-130 Frysztak
woj. podkarpackie
60 ha, zboża
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Strzyżowie

Jan Fąfera 
Pantalowice, 37-220 Kanczuga
woj. podkarpackie
76 ha, żywiec wieprzowy, zboża, buraki cukrowe
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Przeworsku

Małgorzata i Krzysztof Furtak
ul. Wojska Polskiego 10, 86-111 Gruczno
woj. kujawsko-pomorskie
24 ha, żywiec wieprzowy
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Świeciu

Hieronim Głowik
Nosale 11, 63-640  Bralin
woj. wielkopolskie
81 ha, żywiec wieprzowy
zgłoszony przez Wielkopolski ODR w Poznaniu, ZD w Kępnie

Alicja i Tomasz Głowscy
Posługowo 88, 88-430 Janowiec Wielkopolski 
woj. kujawsko-pomorskie
28 ha, żywiec wieprzowy, rzepak, buraki cukrowe
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie

Waldemar Gralak
Dębołęka 58, 88-230 Piotrków Kujawski 
woj. kujawsko-pomorskie
59 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Radziejowie

Marek Grędecki
Przekolno 35, 73-260 Pełczyce
woj. zachodniopomorskie
102 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach, TZD w Choszcznie

Józef Gryczkowski
Niedźwiedź 54, 87-207 Dębowa Łąka
woj. kujawsko-pomorskie
122 ha, bydło mleczne, trzoda chlewna
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Wąbrzeźnie


Janusz Herbut
Małkowice 124, 37-716 Orły
woj. podkarpackie
44 ha, zboża, rzepak, żywiec wieprzowy
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Przemyślu

Józef Hyczko 
Ożenna 2, 38-232 Krempna
woj. podkarpackie
54 ha, bydło mleczne (gospodarstwo ekologiczne)
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Jaśle

Mirosław Iwiński
88-111 Rojewo 67
woj. kujawsko-pomorskie
91 ha, żywiec wieprzowy
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie

Zofia i Marek Jandy 
Koszanowo, 62-045 Pniewy
woj. wielkopolskie
50 ha, żywiec wieprzowy
zgłoszeni przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Szamotułach

Karol Mariusz Janiszewski
Trzcianka 29, 87-605 Tłuchowo 
woj. kujawsko-pomorskie
100 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Lipnie

Andrzej Januszewski
Gościeradz 2, 86-011 Wtelno
woj. kujawsko-pomorskie
63 ha, trzoda chlewna
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Bydgoszczy

Ewa i Tomasz Jesionkiewicz 
Białuty 16, 05-870 Błonie
woj. mazowieckie
70 ha, warzywa
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie

Iwona i Lech Kacprzyk
Mosina 9, 73-130 Dobrzany
woj. zachodniopomorskie
144 ha, żywiec wieprzowy, zboża, okopowe, rzepak
zgłoszeni przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach, TZD w Stargardzie Szczecińskim

Danuta i Zbigniew Klimaszewscy 
Klimasze 1A, 18-300 Zambrów 
woj. podlaskie
68 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Podlaski ODR w Szepietowie

Krzysztof Kołodziej
Cholewiana Góra, ul. Wojtowicza 1, 37-430 Jeżowe
woj. podkarpackie
25 ha, bydło mleczne, żywiec wołowy
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Nisku

Ryszard Kominek 
Łążyn, 87-133 Rzęczkowo
woj. kujawsko-pomorskie
26 ha, bydło mleczne, żywiec wołowy
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Toruniu

Wiesław Kozłowski 
ul. Grunwaldzka 53, 12-140 Świętajno
woj. warmińsko-mazurskie
31 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Warmińsko Mazurski ODR w Olsztynie, PZDR Szczytno

Henryk Lewandowski
Nieborzyn 1, 62-541 Budzisław Kościelny
woj. wielkopolskie
43 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Wielkopolski ODR w Poznaniu, PZD w Koninie

Mariusz Lisiński
Ostrowite 90, 87-400 Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pomorskie
140 ha, zboża
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Golubiu-Dobrzyniu 

Mariusz Maj
ul. Łąkowa 23, 76-150 Darłowo
woj. zachodniopomorskie
43 ha, bydło mleczne, żywiec wołowy, zboża
zgłoszony przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach, TZD w Sławnie

Wojciech Malesa 
Strumiany 42, 96-314 Baranów
woj. mazowieckie
87 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Mazowiecki ODR w Warszawie O/Bielice

Alina, Marian i Damian Marzec
Niemczyn 42, 62-110 Damasławek
woj. wielkopolskie
70 ha, zboża, rzepak
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu

Marek Mazurek
Dąbrówka 1, 88-300 Mogilno 
woj. kujawsko-pomorskie
1586 ha, bydło mleczne, zboża, rzepak
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, RZD w Mogilnie

Witold Mazurkiewicz 
Mchawa 30, 38-606 Baligród
woj. podkarpackie
14 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Lesku

Dorota i Piotr Mizerni
Czarków Nowy 4, 62-511 Kramsk
woj. wielkopolskie
122 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu, PZD w Koninie

Zofia i Stefan Młot 
Lubice 73, 05-340 Kołbiel
woj. mazowieckie
37 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie

Halina i Edward Nalepa 
Pogroszew, ul. Górna 12, 05-850 Ożarów Kolonia
woj. mazowieckie
99 ha, ziemniaków
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie

Grażyna Napłoszek
Starowola 67, 05-280 Jadów
woj. mazowieckie
30 ha, bydło mleczne
zgłoszona przez Mazowiecki ODR w Warszawie

Irena i Antoni Narkiewicz, Anna i Maciej Narkiewicz
Mazuchówka 92A, 11-510 Wydminy
woj. warmińsko-mazurskie
240 ha, zboża, rzepak, drób-brojlery
zgłoszeni przez Warmińsko Mazurski ODR w Olsztynie

Sławomir Narojczyk 
87-134 Zła Wieś Wielka 4
woj. kujawsko-pomorskie
33 ha, warzywa, bydło mleczne, żywiec wołowy
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Toruniu

Jolanta i Józef Nawroccy
Kuźnica, 62-511 Kramsk
woj. wielkopolskie
79 ha, żywiec wieprzowy
zgłoszeni przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, BP w Koninie

Weronika Olborska 
Piekary 23, 96-323 Osuchów
woj. mazowieckie
32 ha, zboża, ziemniaki jadalne
zgłoszona przez Mazowiecki ODR w Warszawie O/Bielice

Wincenty Piłat 
ul. Partyzantów 8, 22-680 Lubycza Królewska
woj. lubelskie
170 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Lubelski ODR w Końskowoli, PZD w Tomaszowie Lubelskim

Małgorzata i Kazimierz Różańscy
Wyrza 23/1, 89-115 Mrocza
woj. kujawsko-pomorskie
319 ha, zboża, rzepak
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Nakle n.Notecią

Zofia i Roman Rzeszowscy
Uciechów, ul. Kościelna 1, 63-430 Odolanów
woj. wielkopolskie
113 ha, drób-brojlery
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu

Barbara i Marek Rzodkiewicz 
Dębsk 43, 06-516 Szydłowo
woj. mazowieckie
110 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie O/"Poświętne" w Płońsku

Jacek Ruszczyński 
Długołęka 2, 06-406 Opinogóra
woj. mazowieckie
203 ha, zboża, rzepak, buraki cukrowe
zgłoszony przez Mazowiecki ODR w Warszawie oddział "Poświętne" w Płońsku

Anna i Witold  Rydzkowscy
ul. Połczyńska 6, 78-220 Tychowo,
woj. zachodniopomorskie
250 ha, zboża
zgłoszeni przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach, TZD w Białogardzie

Wojciech Sękowski
ul. Glinki 8, 09-310 Kuczbork,
woj. mazowieckie
28 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie O/"Poświętne" w Płońsku

Agata i Tomasz Skowrońscy
Jaranowo, 87-704 Bądkowo 
woj. kujawsko-pomorskie
107 ha, zboża, rzepak, okopowe
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZD w Aleksandrowie Kujawskim

Mirosława i Roman Skóra
Marcelin 16, 78-400 Szczecinek
woj. zachodniopomorskie
123 ha, zboża, rzepak, żywiec wieprzowy
zgłoszony przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach, TZD w Szczecinku
 
Wiesław Sobczak 
Koszanowo 8a, 78-316 Brzeżno
woj. zachodniopomorskie
219 ha, zboża
zgłoszony przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach, TZD w Świdwinie

Wanda i Adam Solscy
Maurycew 26, 96-516 Szymanów
woj. mazowieckie
35 ha, zboża, ziemniaki
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie O/Bielice

Łukasz Sobkowiak
„Farmer” Sp. z o.o.
12-120 Dźwierzuty Zalesie 4
woj. podlaskie
zgłoszony przez Podlaską Izbę Rolniczą

Wojciech Strzyż
Osiek 13, 63-460 Nowe Skalmierzyce
woj. wielkopolskie
35 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Wielkopolski ODR w Poznaniu

Piotr Szała
Widzim Stary 108, 64-200 Wolsztyn
woj. wielkopolskie
177 ha, żywiec wieprzowy
zgłoszony przez Wielkopolski ODR w Poznaniu, ZD w Wolsztynie

Beata i Jacek Syrek
Żelisławice, ul. Rolnicza 23, 42-470 Siewierz 
woj. śląskie
40 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Śląski ODR w Częstochowie, PZDR w Będzinie

Jerzy Tomaszek 
Marianka Mroczenska 4, 63-611 Mroczen
woj. wielkopolskie
26 ha, żywiec wieprzowy, ziemniaki jadalne
zgłoszony przez Wielkopolski ODR w Poznaniu

Krzysztof Wilk
Kosowy 8, 36-107 Przyłęk
woj. podkarpackie
10 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Kolbuszowej

Grzegorz Władyka
Wzdów 206, 36-211 Jasionów
woj. podkarpackie
39 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Podkarpacki ODR w Boguchwale, ZD w Brzozowie

Arkadiusz Zawadziński 
Gzin Dolny 11, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
woj. kujawsko-pomorskie
81 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Bydgoszczy

Mariusz Zieliński
Bogdanki 3, 63-805 Łęka Mała
woj. wielkopolskie
86 ha, okopowe, zboża, buraki, żywiec wieprzowy
zgłoszony przez Wielkopolski ODR w PoznaniuPOWIĄZANE

Ustalenie norm technicznych dla recyklomatów może ustrzec system kaucyjny przed ...

Konsumenci w Polsce coraz bardziej zwracają uwagę na ekologiczne opakowania, szc...

Stella Kyriakides, unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności: „Choci...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę