aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

UE chce zaostrzać zobowiązania klimatyczne

8 listopada 2023
UE chce zaostrzać zobowiązania klimatyczne
  • Przyspieszenie działań w dziedzinie klimatu we wszystkich sektorach, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego
  • Zwiększenie skali międzynarodowego finansowania działań związanych ze zmianą klimatu
  • Koniec z subsydiami do paliw kopalnych, zwiększenie energii odnawialnej, przywrócenie różnorodności biologicznej

Komitet Ochrony Środowiska przyjął swoje żądania dotyczące konferencji klimatycznej ONZ COP28, która podsumuje postępy we wdrażaniu porozumienia paryskiego.

56 głosami za, przy dziewięciu głosach przeciw i jednym wstrzymującym się, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła rezolucję, w której wezwała do działania w związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu COP28. Posłowie podkreślają, że pierwszy globalny przegląd w ramach porozumienia paryskiego, który odbędzie się podczas COP28, jest kluczowym momentem dla zwiększenia wspólnych ambicji w zakresie działań na rzecz klimatu i wsparcia.

 Potrzeba stałego i zwiększonego wkładu finansowego

Rezolucja wzywa kraje rozwinięte, w tym UE i jej państwa członkowskie, do zapewnienia osiągnięcia rocznego celu finansowania działań klimatycznych w wysokości 100 mld USD w 2023 r. oraz do pracy nad celem na okres po 2025 r., który przekroczyłby tę kwotę. Ponawia wniosek Parlamentu o specjalny unijny mechanizm finansów publicznych, aby zapewnić odpowiednie wsparcie w celu wypełnienia zobowiązań UE w zakresie finansowania działań związanych ze zmianą klimatu.

 

Posłowie chcą również, aby COP28 uruchomił fundusz strat i szkód. Podkreślają, że wszyscy najwięksi emitenci, w tym kraje UE, powinni być gotowi wnieść sprawiedliwy wkład do funduszu.

Koniec z bezpośrednimi i pośrednimi dotacjami do paliw kopalnych i potrójnym wykorzystaniem energii odnawialnej 

W rezolucji przypomniano, że paliwa kopalne w największym stopniu przyczyniają się do zmiany klimatu, odpowiadając za ponad 75 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych, i wezwano do pilnego zaprzestania wszelkich bezpośrednich i pośrednich dotacji do paliw kopalnych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, "tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do 2025 r.". Posłowie zachęcają również rządy na całym świecie do zrobienia tego samego, zauważając, że w 900 r. na dopłaty do paliw kopalnych wydano najwyższą w historii kwotę (ponad 2022 mld euro).

Na COP28 posłowie popierają globalny cel potrojenia energii odnawialnej i podwojenia efektywności energetycznej do 2030 r., wraz z jak najszybszym wymiernym odejściem od paliw kopalnych, w tym wstrzymaniem wszystkich nowych inwestycji w wydobycie paliw kopalnych.

Przywrócenie różnorodności biologicznej i zwiększenie wkładu ze wszystkich sektorów

Posłowie przypominają, że kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej są ze sobą powiązane, a cele porozumienia paryskiego nie mogą zostać osiągnięte bez odbudowy przyrody. Podkreślają znaczenie ochrony, zachowania i przywracania różnorodności biologicznej, w szczególności gleb, lasów, ekosystemów rolniczych, jednolitych części wód słodkich i oceanów.

Wreszcie, w rezolucji wezwano do zwiększenia wysiłków na całym świecie w różnych sektorach: walka z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi; zajęcie się kwestią wpływu przemysłu włókienniczego na klimat i środowisko; dalsze ograniczanie emisji metanu, emisji z międzynarodowej żeglugi i lotnictwa, rolnictwa i obronności.

Następne kroki

Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie w pełnym składzie podczas sesji plenarnej w dniach 20-23 listopada. 

COP28 odbędzie się w dniach 30 listopada – 12 grudnia 2023 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Delegacja Parlamentu weźmie udział w COP28 w dniach 8–12 grudnia.

Porozumienie paryskie weszło w życie 4 listopada 2016 r. Globalny przegląd odbywa się co pięć lat, a pierwszy w historii przegląd ma się zakończyć podczas COP28 i ma na celu przedstawienie ogólnego obrazu postępów w jego wdrażaniu.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: europarl.europa.eu


POWIĄZANE

Wczoraj, odyło się wspólne posiedzienie  władz rolniczej i pracowniczej Solidarn...

W zależności od branży, zawodu i konkretnej firmy, podczas aplikacji możesz się ...

W meich społecznociowych pojawiła się bardzi ciekawa, choć powszechnie znana ana...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę