Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

UE ma porozumienie dla zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych (FSDN)

30 czerwca 2023
UE ma porozumienie dla zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych (FSDN)

Rada i Parlament osiągnęły wczoraj wstępne porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia w sprawie sieci danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych (FSDN). Uzgodniony tekst zmieni istniejące rozporządzenie w sprawie sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN), aby lepiej odzwierciedlić cele strategii „od pola do stołu”. Celem jest poprawa trwałości systemów żywnościowych UE poprzez usprawniony proces gromadzenia danych.


"Gdy rozporządzenie wejdzie w życie, będziemy mogli gromadzić dane na poziomie gospodarstw na temat zrównoważonych praktyk rolniczych. Zapewni nam to szerszy i bardziej uporządkowany zestaw danych, co pozwoli nam lepiej stawić czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i monitorować nasze postępy w osiąganiu naszych celów"-Peter Kullgren, szwedzki minister ds. obszarów wiejskich

Od FADN do FSDN
Celem rozporządzenia FSDN jest dostosowanie rozporządzenia FADN w celu umożliwienia gromadzenia dodatkowych danych niezbędnych do realizacji celów wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz Europejskiego Zielonego Ładu i jego zasady „od pola do stołu” i strategii różnorodności biologicznej.

Rozporządzenie przewiduje zbieranie danych środowiskowych i społecznych, oprócz danych mikroekonomicznych i rachunkowych, które są już gromadzone na mocy rozporządzenia FADN.

Zmiana rozporządzenia ma również na celu poprawę powiązań z innymi inicjatywami w zakresie gromadzenia danych, zmniejszając w ten sposób obciążenia administracyjne. Zebrane dane, porównywalne między państwami członkowskimi, regionami, typami gospodarstw i wielkością gospodarstw, zostaną wykorzystane do badań i kształtowania polityki.

Dzięki znowelizowanemu rozporządzeniu usprawnione zostanie doradztwo dla rolników, a dane rolników będą chronione.

Następne kroki
Osiągnięte dzisiaj wstępne porozumienie polityczne zostanie najpierw przedłożone przedstawicielom państw członkowskich UE w Komisji Specjalnej ds. Rolnictwa w Radzie, a następnie Parlamentowi do zatwierdzenia, zanim zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie. Znowelizowane rozporządzenie zostanie uzupełnione aktami wykonawczymi.

Geneza
Europejski Zielony Ład i jego strategie „od pola do stołu” oraz strategie dotyczące różnorodności biologicznej wprowadziły cele środowiskowe i klimatyczne dla sektora rolnego, aby przyczynić się do osiągnięcia celu UE, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r.

Postęp w osiąganiu tych celów należy mierzyć za pomocą odpowiednich danych i wskaźników. Dlatego Komisja Europejska ogłosiła propozycję przekształcenia sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) w sieć danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych (FSDN).

Istniejący FADN jest bazą danych zawierającą dane mikroekonomiczne i rachunkowe zbierane co roku, w oparciu o wspólną metodologię, z próby ponad 80 000 gospodarstw rolnych w UE. Gospodarstwa uczestniczą dobrowolnie, a próba ma być statystycznie reprezentatywna.

15 maja 2023 r. Specjalna Komisja ds. Rolnictwa przyjęła kompromisowy tekst przedstawiony przez prezydencję szwedzką i udzieliła Radzie mandatu do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Pierwsze rozmowy trójstronne odbyły się 7 czerwca 2023 r., a porozumienie między negocjatorami Rady i Parlamentu zostało osiągnięte podczas ich drugiej rozmowy trójstronnej, 29 czerwca 2023 r.

oprac. e-mk, ppr.pl na podst źródlo: PE


POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus gościł wczoraj w Cukrowni Dobrzeli...

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, która uczestniczyła w podpisaniu porozu...

Ukraiński minister rolnictwa, Mykoła Solskyi zapowiedział że drobni rolnicy otrz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę