UE przeciw importowi towarów wyprodukowanych na wylesionych gruntach

7 listopada 2022
UE przeciw importowi towarów wyprodukowanych na wylesionych gruntach

Wylesianie, w jaki sposób UE zmierza sobie z nim radzić? Dowiedz się, co powoduje wylesianie i jak UE podejmuje działania przeciwko importowi towarów wyprodukowanych na wylesionych gruntach.

Tempo utraty lasów na całym świecie jest alarmujące. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w latach 1990–2020 w wyniku wylesiania utracono około 420 milionów hektarów lasów , a obszar ten jest wielkości UE.


Wylesianie to niszczenie lasów w celu innego wykorzystania gruntów, podczas gdy degradacja lasów jest procesem bardziej stopniowym, związanym z utratą zdolności lasów do wytwarzania podstawowych korzyści, takich jak drewno czy bioróżnorodność.


Procesy te zachodzą głównie w trzech głównych basenach leśnych: Amazonii (Ameryka Południowa), Kongo (Afryka Środkowa) i Azji Południowo-Wschodniej. Odwrotny proces ma miejsce w UE, gdzie lasy wzrosły o 10% w latach 1990-2020 .


Wypadanie lasów jest jednak problemem globalnym, z którym UE chce się zmierzyć, aby przeciwdziałać szkodom w środowisku i zmianom klimatu.

Jakie są przyczyny wylesiania i degradacji lasów?

Wylesianie i degradacja lasów wynikają głównie z działalności człowieka.


Rolnictwo przemysłowe

Rolnictwo jest głównym motorem wylesiania we wszystkich regionach z wyjątkiem Europy.


Lasy przekształcane w grunty uprawne są główną przyczyną utraty lasów. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa powoduje co najmniej 50% globalnego wylesiania , głównie w celu produkcji palmy olejowej i soi.


Wypas zwierząt gospodarskich odpowiada za prawie 40% globalnego wylesiania.


W Europie konwersja na grunty uprawne stanowi około 15% wylesiania, a 20% wynika z wypasu zwierząt gospodarskich.


Urbanizacja

Rozwój miast i infrastruktury, w tym budowa i rozbudowa dróg, stanowią trzecią co do wielkości przyczynę globalnego wylesiania, stanowiąc nieco ponad 6% całości. W Europie jest główną przyczyną wylesiania.


Nadmierna eksploatacja zasobów drewna

Inne szkodliwe działania związane z działalnością człowieka obejmują nadmierną eksploatację drewna, w tym na opał, oraz nielegalne lub niezrównoważone pozyskiwanie drewna.


Zmiana klimatu

Zmiana klimatu jest zarówno przyczyną, jak i konsekwencją wylesiania i degradacji lasów. Ekstremalne zdarzenia, które wywołuje, takie jak pożary, susze i powodzie, wpływają na lasy. Z kolei utrata lasów jest szkodliwa dla klimatu, gdyż lasy odgrywają znaczącą rolę w zapewnianiu czystego powietrza, regulacji obiegu wody, wychwytywaniu CO2, zapobieganiu utracie bioróżnorodności i erozji gleby.

Konsumpcja w UE towarów wyprodukowanych na wylesionych gruntach

Znaczna część lasów tropikalnych przekształconych w rolnictwo jest wykorzystywana do produkcji towarów, którymi handluje się na całym świecie.

Konsumpcja w UE odpowiada za około 10% światowego wylesiania , głównie oleju palmowego i soi, które odpowiadają za ponad dwie trzecie.

Według oceny wpływu Komisji Europejskiej są to główne produkty importowane przez UE z terenów wylesionych:

Olej palmowy 34%
Soja 32,8%
Drewno 8,6%
Kakao 7,5%
Kawa 7%
Guma 3,4%
Kukurydza 1,6%

W kierunku rozporządzenia UE w sprawie produktów niewylesiających

Wylesianie i degradacja lasów mają wpływ na cele środowiskowe UE, takie jak walka ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, ale także na prawa człowieka, pokój i bezpieczeństwo. Dlatego UE dąży do walki z globalną utratą lasów.

We wrześniu 2022 r. Parlament przyjął stanowisko w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie produktów wolnych od wylesiania , które zobowiąże firmy do weryfikacji, czy produkty sprzedawane w UE nie zostały wyprodukowane na wylesionych lub zdegradowanych gruntach. Parlament chce dodać więcej produktów do listy i zapewnić poszanowanie praw człowieka i praw ludów tubylczych.

W lipcu 2021 r. Komisja przedstawiła nową strategię leśną UE 2030, której celem jest zwiększenie ilości i jakości lasów w UE oraz promowanie ich roli jako pochłaniaczy dwutlenku węgla.

 

źródło: Parlament UE


POWIĄZANE

Wojna w Ukrainie jest katastrofą nie tylko dla ludzi, prowadzi także do ogromnyc...

Gwałtownie wzrasta produkcja ziaren na świecie. Trudna i bardzo niestabilna sytu...

Mazurska Manufaktura S.A., producent kraftowych alkoholi mocnych oraz regionalny...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę