aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

UE tworzy zespół ratunkowy ds. zdrowia roślin

8 marca 2024
UE tworzy zespół ratunkowy ds. zdrowia roślin

Begijska prezydencja Rady i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ukierunkowanej zmiany rozporządzenia (UE) 2016/2031, zwanego również prawem dotyczącym zdrowia roślin. Niniejsza zmiana ma na celu poprawę i usprawnienie stosowania i egzekwowania rozporządzenia.

"Ta ukierunkowana poprawa naszych istniejących przepisów dotyczących zdrowia roślin zapewni, że będziemy w dalszym ciągu dobrze przygotowani do stawienia czoła zagrożeniom fitosanitarnym, a jednocześnie uprościmy egzekwowanie naszych przepisów. To z kolei ograniczy biurokrację i zmniejszy obciążenia administracyjne zarówno dla operatorów, jak i organów krajowych"

David Clarinval, belgijski wicepremier i minister ds. osób samozatrudnionych, MŚP i rolnictwa, reform instytucjonalnych i odnowy demokratycznej

Główne elementy porozumienia tymczasowego

Wstępnie uzgodniony tekst odzwierciedla ogólne cele wniosku Komisji. W szczególności zmienione rozporządzenie ma na celu:

  • usprawnić procedury identyfikacji i sporządzania wykazu roślin wysokiego ryzyka oraz składania i rozpatrywania wniosków o tymczasowe odstępstwa od zobowiązań importowych pochodzących z krajów spoza UE
  • wyjaśnić środki dotyczące agrofagów, które kwalifikują się jako agrofagi kwarantannowe, ale które nie zostały jeszcze w pełni ocenione
  • racjonalizować i upraszczać obowiązki sprawozdawcze dzięki zwiększonej cyfryzacji ; pomoże to ograniczyć biurokrację po stronie właściwych organów, a także operatorów

Zespół ratunkowy ds. zdrowia roślin

Obaj współprawodawcy jeszcze bardziej ulepszyli wniosek Komisji, przewidując utworzenie unijnego zespołu ds. sytuacji nadzwyczajnych dotyczących zdrowia roślin .

Zespół miałby składać się z ekspertów powołanych przez Komisję na podstawie propozycji państw członkowskich. Eksperci ci mieliby różne specjalizacje w dziedzinie zdrowia roślin i byliby w stanie pomóc w przypadku nowych ognisk agrofagów w UE.

Ponadto mogłyby zapewnić graniczącym państwom trzecim pilną pomoc i wiedzę fachową w przypadku ognisk, które mogłyby mieć wpływ na UE, jeżeli zażąda tego jedno lub więcej państw członkowskich.

Wieloletnie programy badawcze

Aby usprawnić obowiązki sprawozdawcze, współprawodawcy zgodzili się na wydłużenie czasu trwania wieloletnich programów badań , które obecnie musiałyby być ustanawiane na okres od pięciu do dziesięciu lat , zamiast obecnego okresu pięciu do siedmiu lat. Pomoże to zmniejszyć obciążenie administracyjne właściwych organów.

Aby zapewnić terminowe wykrycie agrofagów, programy te należy poddawać przeglądowi i aktualizować w zależności od sytuacji fitosanitarnej.

Paszporty roślinne

Zgodnie z tymczasowo uzgodnionym tekstem Komisja może zadecydować w drodze aktów wykonawczych, które rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty mogą być transportowane bez fizycznie dołączonego do nich paszportu roślin ze względu na przykład na ich wielkość lub kształt, który uniemożliwiałby załączenie lub bardzo trudne. Zamiast tego z tymi roślinami lub produktami roślinnymi byłby powiązany paszport roślin w sposób inny niż fizyczne powiązanie.

Niniejsza zmiana dotychczasowych przepisów opiera się na doświadczeniach zdobytych dotychczas przez podmioty gospodarcze w zakresie wdrażania prawa dotyczącego zdrowia roślin.

Następne kroki

Tymczasowe porozumienie będzie teraz musiało zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament. Następnie zostanie on formalnie przyjęty przez obie instytucje po dokonaniu przeglądu prawno-językowego.

Tło

Rozporządzenie (UE) 2016/2031 stanowi obecnie podstawowe ramy prawne unijnej polityki w zakresie zdrowia roślin . Ma na celu zapobieganie przedostawaniu się i rozprzestrzenianiu nowych agrofagów roślin (tzw. „agrofagi kwarantannowe dla Unii”) oraz zwalczanie agrofagów już występujących w UE („agrofagi niekwarantannowe objęte przepisami”). Weszło w życie 14 grudnia 2019 r.

Podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie obecnej rewizji Parlament Europejski reprezentowała sprawozdawczyni Clara Aguilera (S&D, ES).

oprac, e-red, ppr.pl


POWIĄZANE

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

Przedstawiciele branży mleczarskiej będą mogli zaprezentować swoje produkty na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę