aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

UE:Rada Ministrów rolnictwa finalizuje ustalenia w/s reformy WPR po 2020

23 września 2020
UE:Rada Ministrów rolnictwa  finalizuje ustalenia w/s reformy WPR po 2020
MRiRW

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa (AGRIFISH), które odbywało się wczoraj w Brukseli.
Prezydencja niemiecka, pod kierunkiem minister rolnictwa Julii Kloeckner, przedłożyła do dyskusji 2 ważne tematy WPR – dotyczące zielonej architektury w rolnictwie oraz nowego modelu wdrażania polityki rolnej po 2020r.

Minister Ardanowski podkreślił, że nie negując zrównoważonego podejścia do produkcji rolnej należy większym ambicjom środowiskowym zapewnić odpowiednie wsparcie.

Jako działania najefektywniejsze i najistotniejsze dla spełniania wymogów środowiskowych i klimatycznych, uważamy instrumenty II filara: działania środowiskowo-klimatyczne, modernizację gospodarstw i doradztwo. Eko-schematy powinny być jedynie uzupełnieniem działań środowiskowych II filara. Dlatego jesteśmy przeciwni ustalaniu limitu wydatków na eko-schematy w filarze I – podkreślił minister i dodał, że taki limit nie daje gwarancji lepszego ukierunkowania na środowisko, może za to nieść ryzyko utraty niewykorzystanych środków. Dodatkowo komplikuje to wdrażanie tego instrumentu.

Polska podtrzymuje konieczność wyłączenia małych gospodarstw z systemu kontroli warunkowości, tak jak jest to obecnie.

Zarówno państwa członkowskie jak i prezydencja podtrzymują chęć uzyskania porozumienia tzw. ogólnego podejścia do ram prawnych WPR w październiku br., by Rada mogła rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim.

Grupa 15 państw, w tym Polska, przedłożyła pod obrady deklarację na temat potrzeby rozwoju uprawy roślin białkowych w UE. Wnioskowano, aby w ramach reformy WPR, dostosowano wsparcie związane z produkcją dla roślin strączkowych i rozszerzono wykaz kwalifikujących się upraw.

Minister Ardanowski powiedział, że Polska wielokrotnie wnioskowała o zwiększenie produkcji białka, w tym bez GMO w Europie, dlatego popiera wspólne stanowisko przedstawione przez Francję, dotyczące wsparcia produkcji roślin białkowych w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Program rozwoju produkcji białek roślinnych stanowi sposób efektywnego podejścia do wielu wyzwań środowiskowych i klimatycznych stojących przed rolnictwem europejskim, wskazanym w strategiach „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodności” – mówił szef polskiego resortu rolnictwa

W punkcie dotyczącym kwestii rolnych związanych z handlem, KE przedstawiła informację o bieżących zagadnieniach w handlu międzynarodowym produktami rolnymi. Komisarz Wojciechowski podkreślił, że pandemia COVID-19 spowodowała zakłócenia w handlu światowym, ale bezpieczeństwo żywnościowe nigdy nie było zagrożone. Po początkowych problemach udało się w ramach procesów G-20 oraz WTO zachować handel międzynarodowy.

Minister Ardanowski podkreślił, że należy dążyć do zwiększenia produkcji lokalnej i skracania łańcuchów dostaw.

Trzeba znaleźć równowagę między tymi dwoma aspektami. Ponadto istnieje konieczność zapewnienia spełniania przez produkty importowane do UE takich samych standardów, jakie stawiane są unijnym producentom - powiedział Ardanowski.

Pogląd ten, podczas posiedzenia AGRIFISH poparli ministrowie rolnictwa innych krajów UE..

Odnosząc się do możliwych konsekwencji brexitu dla unijnego handlu towarami rolnymi, z zaniepokojeniem odnotowaliśmy informacje, iż Komisja skłania się ku opcji rezygnacji przez UE z możliwości korzystania z kontyngentów taryfowych WTO w dostępie do rynku Zjednoczonego Królestwa (UK), nawet w scenariuszu braku porozumienia w negocjacjach dwustronnej umowy o wolnym handlu – wskazał minister Ardanowski.

Minister zaznaczył, że taki scenariusz (brak umowy o wolnym handlu z UK oraz brak dostępu do brytyjskich kwot WTO) oznaczałby, że kraje UE miałyby gorsze warunki dostępu do rynku UK niż kraje trzecie, które mają prawo eksportowania swoich produktów na rynek UK z wykorzystaniem kwot WTO. Kwestia ta ma szczególnie duże znaczenie dla możliwości dostępu do brytyjskiego rynku towarów rolnych, objętych potencjalnie wysokimi stawkami celnymi, jak np. mięso i przetwory mięsne, produkty mleczne, cukier i przetwory cukiernicze.

Na wniosek delegacji Czech oraz Niemiec ministrowie omawiali sytuację na rynku wieprzowiny w związku pojawieniem się przypadków ASF u dzików w Niemczech.

Afrykański pomór świń od kilku lat powoduje problemy na rynku wieprzowiny, skutkując w wymiarze ekonomicznym stratami o znacznych rozmiarach w państwach członkowskich UE. Wielokrotnie podnosiłem ten temat na posiedzeniach Rady – przypomniał minister Ardanowski.

Szef polskiego resortu rolnictwa wskazał, że konieczna jest większa aktywność Komisji Europejskiej w rozmowach z głównymi partnerami handlowymi Unii Europejskiej, takimi jak Chiny, Japonia i Korea Pd, żeby w przypadku chorób zwierzęcych akceptowały one europejskie rozwiązania dotyczące regionalizacji.

Polska od kilku lat dotknięta jest restrykcjami eksportowymi ze względu na występowanie ASF w części naszego terytorium. Ostatnie przypadki ASF, wykryte u kilku dzików na terytorium Niemiec, nie sprzyjają poprawie sytuacji.

Ubolewam wobec każdego przypadku ASF w kolejnych krajach europejskich, ale dopiero, gdy uznamy, że jest to choroba wspólna dla całej UE i że cała wspólnota musi ponieść odpowiedzialność za jej zwalczanie i skutki gospodarcze, można będzie myśleć o przełomie w jej zlikwidowaniu – podkreślił minister Ardanowski.

Pragnę zapewnić, że ograniczanie rozprzestrzeniania się ASF pozostaje dla Polski działaniem priorytetowym – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski.

Rozszerzający się zasięg występowania ASF na terenie UE, jak również towarzyszące temu utrudnienia w handlu wieprzowiną z krajami trzecimi, skutkują niełatwą sytuacją unijnych producentów świń.

Polska wielokrotnie zwracała uwagę na ciężką sytuację producentów, przetwórców i eksporterów wieprzowiny, dlatego wnioskuję o pilne wsparcie dla tego sektora – podkreślił polski minister.

Podczas przerwy w obradach zostało podpisane Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Republiki Cypryjskiej o współpracy w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi.

Ze strony polskiej Memorandum podpisał minister Jan Krzysztof Ardanowski, natomiast ze strony Cypru – minister Costas Kadis.

Memorandum obejmuje szeroki zakres współpracy w obszarach nauki i technologii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi, a także wzmocnienie w tej sferze współpracy dwustronnej Polski i Cypru.

Planowane jest powołanie wspólnej grupy roboczej w celu opracowania długoterminowych programów współpracy w rolnictwie oraz prowadzenia dwustronnych projektów w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

źródło: MRiRW


POWIĄZANE

Wołodymyr Zełenski- Prezydent Ukrainy, na platformie "X" zwrócil się do rządu po...

Prezydium NSZZ RI Solidarność dnia 9 lutego 2024 ogłosiło 30 dniowy strajk gener...

Indie zaoferowały gwarantowane wsparcie dla cen roślin strączkowych, kukurydzy i...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę