aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ukraiński rekord eksportu art. rolno-spożywczych do UE w 2023

1 lutego 2024
Ukraiński rekord eksportu art. rolno-spożywczych do UE w 2023

W 2023 r. udział produktów rolno-spożywczych w całkowitym eksporcie Ukrainy wzrósł do 62% wobec 53% w 2022 r., tradycyjnie utrzymując pozycję lidera w strukturze towarowej i stając się najwyższym od czasu uzyskania niepodległości przez nasze państwo. Poinformował o tym zastępca dyrektora "Instytutu Ekonomii Agrarnej" NSC Nikołaj Pugaczow, podała służba prasowa centrum.

"Według Państwowej Służby Celnej Ukrainy na koniec 2023 roku Ukraina wyeksportowała produkty rolno-spożywcze o wartości 22,1 mld dolarów i choć liczba ta jest o 21 proc. niższa od rekordowego z 2021 r. (27,9 mld dolarów), to była piątą w okresie niepodległości Ukrainy" – powiedział Pugaczow.

Zaznaczył również, że czynnikiem decydującym o względnej stabilności zagranicznych dostaw produktów rolnych w kontekście pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy było zachowanie orientacji eksportowej na rynki Unii Europejskiej, która w ubiegłym roku przyniosła temu regionalnemu ugrupowaniu drugi najcenniejszy wolumen eksportu w historii naszego państwa (12,6 mld dolarów).

"W ubiegłym roku Azja, która w 2022 r. po raz pierwszy od ponad 10 lat straciła pozycję głównego importera krajowych produktów rolnych, utrzymała drugie miejsce (6,6 mld USD) z udziałem na poziomie 29,9%. Przychody z dostaw do krajów afrykańskich w 2023 r. wyniosły 1,6 mld dolarów, co zapewniło regionowi udział w ukraińskim eksporcie rolnym na poziomie 7,2 proc." – dodał specjalista.

"W 2023 r. spadek wartości ukraińskiego eksportu nie był tak samo zauważalny jak pod koniec roku poprzedniego. Szereg dodatkowych utrudnień dla ukraińskich eksporterów stworzyły zakazy i restrykcje ze strony poszczególnych krajów UE. Z kolei od końca lata ubiegłego roku Ukrainie udało się samodzielnie ustanowić transport przez swój tymczasowy korytarz morski, który rozszerza obecne i potencjalne możliwości eksportowe, jednocześnie zmniejszając zależność od różnych środków zewnętrznych. Rok 2024, pomimo trwającej wojny i aktywnych działań wojennych, a także utrzymywania się wszystkich głównych ryzyk biznesowych, może skonsolidować pozytywne zmiany systemowe" – podsumował Pugaczow.
Z kolei Ukraińskie Stowarzyszenie Eksportu Agrarnego podaje bardziej szczegółowe informacje dotyczące eksportu art. rolno-spożywczych, potwierdzając, że Unia Europejska była głównym importerem tych produktów.

W 2023 r. eksport Ukrainy produktów rolno-spożywczych wyniosła 21,8 mld USD, czyli o 7% mniej niż w 2022 r Rok.

Łączne przychody z eksportu mięsa i produktów ubocznych wyniosły 892 mln USD, czyli o 4% mniej niż w 2022 roku. Kluczową pozycją towarową jest tu mięso drobiowe – 800 mln USD. (-6%), natomiast sprzedaż w ujęciu fizycznym wzrosła o 3% do 425 tys. sztuk. Znaczące przychody uzyskano również z eksportu mrożonej wołowiny – 85 mln USD. (+ 24 %). W segmencie wędlin gotowych do spożycia nastąpił wzrost w segmencie kiełbas – 4,6 mln USD. (+60%) za kontynuację pozytywnej dynamiki dla wyrobów mięsnych gotowych i konserw mięsnych – 30,6 mln USD. (+ 41 %).

W ubiegłym roku wartość eksportu produktów mleczarskich spadła o 27% do 182 mln USD. Największe przychody z tytułu różnic kursowych przyniosła sprzedaż mleka w proszku i skondensowanego na rynkach zagranicznych – 69 mln USD. (-24%), masła i pasty mleczne – 42 mln USD. (-49%), sery – 40 mln USD. (-5%), mleko nieskondensowane i śmietana – ok. 17 mln USD. (w zasadzie bez zmian), surowica – prawie 11 mln USD. (- 31 %). Udało się znacznie zwiększyć sprzedaż eksportową lodów produkcji ukraińskiej – 33 mln USD. (+67%), w tym wolumeny ilościowe – 9,9 tys. ton. t (+44%).

W 2023 r. spadek eksportu jaj zatrzymał się, po czym nastąpił znaczny wzrost. W efekcie nasz kraj sprzedał za granicę ok. 49 tys. ton. ton jaj (+81%) o wartości 61 mln USD. (+ 45 %). Natomiast w przypadku ceny eksportowej dla Ukrainy zaobserwowano odwrotny trend – spadła ona do 1246 USD/t (-20%) lub 32396 USD/kontener 26 ton.

Przychody naszych eksporterów miodu nadal spadały, ustalając się na poziomie 121 mln USD. (- 11 %). Pozytywnie zadziałał wzrost sprzedaży bezwzględnej na rynki zagraniczne – o ponad 55 tys. ton. t (+15%). Ukraiński miód w 2023 roku również stracił na cenie – 2193 USD/t (-23%).

W 2023 r. przychody z eksportu owoców, jagód i orzechów wyniosły 257 mln USD, co oznacza spadek o kolejne 18%. Jego strukturę ponownie zdominowały mrożone jagody i owoce – 132 mln USD. (-31%), orzechy włoskie łuskane i niełuskane – 77 mln USD. (-4%), zbiory ziarnkowe – 18 mln USD. (-7%), jagody – 18 mln USD. (+ 31 %). W ujęciu fizycznym nastąpił wzrost eksportu owoców mrożonych – 87 tys. ton. t (+ 3%), orzechy włoskie – 31 tys. ton. ton (+21%), a także upraw jagodowych – 5 tys. ton. t (+19%), choć sprzedaż jabłek i gruszek za granicą spadła – 42 tys. ton. t (-10%).

Wolumen i przychody z eksportu cukierniczych wyrobów cukierniczych wzrosły do 186 mln USD. (+34%) za 86 tys. t (+23%). Wyroby kakaowe i czekolada sprzedane w wysokości 195 mln USD. (+32%) w wysokości 55 tys. t (+18%). Dodatnią dynamikę odnotowano również w dostawach pieczywa cukierniczego na rynek międzynarodowy – 89 tys. ton. t (+29%) o wartości 213 mln USD. (+ 40 %).

Ukraińskie Stowarzyszenie Eksportu Produktów Rolnych uważa, że głównym rezultatem 2023 roku jest to, że pomimo trwającej wojny i szeregu dodatkowych trudności, naszym dostawcom udało się utrzymać, a czasem nawet zwiększyć wolumen eksportu niektórych towarów, w tym tych o wartości dodanej.

Sprzedaż wyrobów mięsnych pozostała na niezmienionym poziomie, zmniejszyły się dochody eksporterów produktów mleczarskich, owocowo-jagodowych i miodu. Sytuacja uległa znacznej poprawie w segmentach jaj, większości świeżych warzyw, mąki pszennej, wyrobów ciastniczych, a także wszystkich słodyczy.

Unia Europejska pozostała kluczowym rynkiem zbytu dla niektórych produktów, w szczególności dla ponad 90% zakupów naszego miodu i około 80% produktów ogrodniczych. Światowy trend obniżania cen znalazł również odzwierciedlenie w produktach ukraińskich, powodując spadek kosztów jaj, miodu, orzechów włoskich i mrożonych owoców.

ZEA jest jednak przekonane, że jeśli Ukraina nadal będzie z powodzeniem korzystać z własnego tymczasowego korytarza morskiego, proces eksportu żywności będzie w coraz mniejszym stopniu uzależniony od nieprzewidywalnych ograniczeń i zakazów poszczególnych państw europejskich, a więc powinien stać się znacznie stabilniejszy i lepiej zaplanowany, przy jednoczesnym uproszczeniu i obniżeniu kosztów systemu logistycznego, zwłaszcza w zakresie transportu kontenerowego

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło- АПК-Информ


POWIĄZANE

W dniu 15 kwietnia br. Rada Nadzorcza Spółki Elewarr w uzgodnieniu z władzami Kr...

Wczoraj o godzinie 9.00 odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Rol...

Ukrińskie media rozpisują się o wywiadzie, jakiego udzieliła Monika Piątkowska, ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę