aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Umowa połowowa UE - Wielka Brytania na rok 2024 zatwierdzona

11 grudnia 2023
Umowa połowowa UE - Wielka Brytania na rok 2024 zatwierdzona

Rada UE zatwierdziła porozumienie osiągnięte ze Zjednoczonym Królestwem, które zabezpiecza prawa do połowów unijnych rybaków na Atlantyku i Morzu Północnym. Terminowe zakończenie corocznych konsultacji na rok 2024 zapewni stabilność i pewność rybakom w UE i branży czytamy w  komunikacie prasowym Rady UE z 8 grudnia 2023.

 

- Nasza umowa ze Zjednoczonym Królestwem zapewnia naszym rybakom ważne uprawnienia do połowów i została zawarta dzięki dobrej woli obu stron podczas negocjacji. Zapewniliśmy, że nasze prawa do połowów na Atlantyku i Morzu Północnym będą w dalszym ciągu chronione w nadchodzącym roku i wywiązujemy się z naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju-powiedział Luis Planas Puchades, hiszpański minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności.


Porozumienie osiągnięte w ramach corocznych konsultacji między UE a Wielką Brytanią określa prawa do połowów na rok 2024 dla około 100 wspólnych stad ryb , w szczególności całkowite dopuszczalne połowy (TAC), czyli maksymalne ilości ryb z określonych stad, które można złowić, oraz każde odpowiednich praw połowowych danej strony.

Umowa ta stanowi część corocznego procesu ustalania uprawnień do połowów na wodach UE i wodach spoza UE na nadchodzący rok i została zatwierdzona w drodze procedury pisemnej.

Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbędzie się w dniach 10 i 11 grudnia, dane dotyczące stad udostępniane Wielkiej Brytanii staną się częścią głównego rozporządzenia w sprawie uprawnień do połowów na Atlantyku i Morzu Północnym. Rozporządzenie to obejmuje również stada, którymi UE zarządza samodzielnie lub w drodze porozumień zawartych w regionalnych organizacjach ds. zarządzania rybołówstwem, oprócz stad udostępnianych Wielkiej Brytanii i innym stronom trzecim.

UE i Wielka Brytania oparły swoje porozumienie na najlepszych dostępnych opiniach naukowych dostarczonych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Porozumienie osiągnięte przez obie strony jest również zgodne z celami wspólnej polityki rybołówstwa UE oraz umowy o handlu i współpracy zawartej z Wielką Brytanią.

W przypadku stad nieobjętych opinią ICES UE i Wielka Brytania zgodziły się współpracować w celu poprawy dostępności danych na potrzeby przyszłych opinii naukowych. W przypadku stad, dla których zalecono połowy zerowe, delegacje zgodziły się, że właściwe byłoby ustalenie konkretnych TAC dla przyłowów (gatunków złowionych w sposób niezamierzony podczas połowów innych określonych gatunków). Poziom tych TAC został ustalony tak, aby zapewnić, że śmiertelność połowowa nie wzrośnie i że stado będzie mogło zostać odbudowane. W przypadku niektórych stad ustalono niewielki TAC, aby umożliwić ciągłe monitorowanie stada.

Zgodnie z opinią naukową poniżej przedstawiono niektóre stada, w przypadku których UE i Zjednoczone Królestwo zgodziły się na zmniejszenie TAC na 2024 r. w porównaniu z 2023 r.:

plamiak w Morzu Irlandzkim (-14,5%) plamiak w Morzu Celtyckim (-30,6%)
witlinek w Morzu Celtyckim (-50%)
przyłowy gładzicy w kanale La Manche (-42%)

Poniżej znajduje się kilka przykładów stad, w przypadku których UE i Wielka Brytania zgodziły się zwiększyć TAC na 2024 r. w porównaniu z 2023 r.:

witlinek w zachodniej Szkocji (+20%)
smuklice w Morzu Północnym (+9,6%)

Geneza
Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE stada ryb zarządzane wspólnie przez UE i Wielką Brytanię uznaje się za zasoby wspólne na mocy prawa międzynarodowego. Umowa o handlu i współpracy między obiema stronami określa warunki, na jakich UE i Wielka Brytania określają swoje prawa do połowów na Atlantyku i Morzu Północnym.

Na mocy umowy o handlu i współpracy obie strony zgadzają się na coroczne konsultacje w celu ustalenia TAC i kwot na kolejny rok. Konsultacje prowadzone są przez Komisję i uwzględniają szereg czynników, w tym:

- zobowiązania międzynarodowe
- zapewnienie długoterminowej stabilności rybołówstwa, zgodnie ze wspólną polityką rybołówstwa UE
- najlepsze dostępne doradztwo naukowe; jeżeli nie jest to możliwe, stosuje się podejście zapobiegawcze
- potrzebę ochrony źródeł utrzymania rybaków

Porozumienie obejmuje system wydawania licencji dla statków rybackich, poprzez który zapewniany jest wzajemny dostęp do swoich wód.

Rada otrzymuje regularne aktualizacje na temat postępów negocjacji, a jej rolą jest:

- przedstawić Komisji wytyczne dotyczące stanowiska UE
- zatwierdzić ostateczne porozumienie w sprawie rocznych TAC i kwot przed formalnym zakończeniem konsultacji ze Zjednoczonym Królestwem
Następne kroki
Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa , które odbędzie się w dniach 10 i 11 grudnia, ministrowie będą dążyć do osiągnięcia porozumienia politycznego w sprawie ogólnych uprawnień do połowów na Atlantyku i Morzu Północnym na rok 2024, a w niektórych przypadkach także na lata 2025 i 2026.

Dane dotyczące wspólnych akcji UE i Wielkiej Brytanii staną się częścią tego porozumienia politycznego.

Następnie tekst porozumienia politycznego zostanie sfinalizowany przez ekspertów prawnych i językowych Rady. Następnie rozporządzenie zostanie formalnie przyjęte przez Radę i opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

 


oprc, e-mk ppr.pl na podst źródło: consilium.europa.eu/


POWIĄZANE

Komisarz Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski przekazał, że na najbliższym i ostatn...

Do końca lipca br. rzemieślniczy Browar PINTA planuje uruchomić nową linię do pu...

Skuteczne ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu wymaga wcześniejs...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę