aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

USTAWA O NAWOZACH I NAWOŻENIU - ZMIANA PRZEPISÓW

30 listopada 2022
USTAWA O NAWOZACH I NAWOŻENIU - ZMIANA PRZEPISÓW

Przebieg prac legislacyjnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu wpłynął 9 września 2022 r., a już 30 września 2022 r. został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Następnie, dnia 18 listopada 2022 r. projekt ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw jako ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Natomiast jako datę wejścia w życie niniejszego aktu przyjęto 3 grudnia 2022 roku.

Zakres nowelizacji

Uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, związana jest z koniecznością dostosowania prawa polskiego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy „(…) nie zawiera [on] zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, lecz dostosowuje i określa na nowo właściwość organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej (UE).

W projekcie ustawy dostosowano dotychczasowe kompetencje organów, które dotąd wykonywały zadania określone w rozporządzeniu nr 2003/2003, do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/1009, a także określono sprawy z zakresu udostępniania na rynku produktów nawozowych UE nieuregulowane w rozporządzeniu nr 2019/1009, takie jak przeprowadzanie kontroli jakości i zgodności oznakowania tych produktów oraz ich właściwego stosowania oraz przechowywania.”.

Wybrane rozwiązania

W porównaniu do dotychczas obowiązujących przepisów prawa unijnego, obecnie katalog produktów nawozowych został rozszerzony. W myśl nowych przepisów obejmuje on nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby, inhibitory, w tym organiczne i mikrobiologiczne, charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin oraz poprawę jakości gleby. Ponadto produkty nawozowe będą podlegały nadzorowi w zakresie ich zgodności z przepisami rozporządzenia 2019/1009, a organami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie nadzoru są wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa.

Natomiast w przypadku stosowania i przechowywania produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” organem odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. Wprowadzono również przepisy określające uprawnienia wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu produktów nawozowych UE. Co ważne, dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych. Jednocześnie podwyższono wysokość kar.

Pełen tekst ustawy dostępny jest pod adresem tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000236401.pdf


Autor: Magdalena Wolska, Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.

źródło:https://foodfakty.pl/ustawa-o-nawozach-i-nawozeniu-zmiana-przepisow-1


POWIĄZANE

JA Solar to wiodący światowy producent zajmujący się produkcją paneli fotowoltai...

16.05.br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” C...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę