aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

W polskim eksporcie-pozytywnie

20 września 2021
W polskim eksporcie-pozytywnie

Pozytywne tendencje w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń–lipiec 2021 r.
W okresie siedmiu miesięcy 2021 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do lipca 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 20,5 mld EUR, o 5,2% więcej niż rok wcześniej.
Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
KOWR
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. – dane wstępne. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych.

Wzrost eksportu był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym, rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu były również wynikiem gospodarczego odbicia, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

KOWR

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w okresie styczeń–lipiec 2021 r. miały także wysokie ceny żywności na rynku światowym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO.
W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2021 r. średnia wartość indeksu wzrosła z 113,3 pkt w styczniu 2021 r. do 123,5 pkt w lipcu br., tj. o 9%. Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny produktów mięsnych i nasion roślin oleistych, a także w mniejszym stopniu produktów mlecznych.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 13,7 mld EUR i był o 3,9% wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z okresem styczeń–lipiec 2020 r. o 8,1%, osiągając 6,8 mld EUR.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W okresie styczeń–lipiec 2021 r. znaczna dywersyfikacja kierunków eksportu – polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do odbiorców w 194 krajach na wszystkich kontynentach – pozwalała na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE.

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 14,7 mld EUR (wzrost o 6,6%), co stanowiło 72% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/, data odczytu: 13.09.2021 r.

Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–lipiec 2021 r. wyniósł 5,0 mld EUR i był o 4% większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Francja i Niderlandy (po 1,2 mld EUR, wzrost odpowiednio o 13% i 8%), Włochy (1,1 mld EUR, wzrost o 13%) oraz Czechy (0,9 mld EUR, wzrost o 1%). Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 9,4 mld EUR, co stanowiło 64% wartości eksportu do UE-27.

Do krajów pozaunijnych w okresie siedmiu miesięcy 2021 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 5,8 mld EUR, o 2% wyższej niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,0 mld EUR, o 6% wyższym niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę – 441 mln EUR (wzrost o 2%), następnie do Federacji Rosyjskiej – 365 mln EUR (wzrost o 18%) oraz na Białoruś – 141 mln EUR (spadek o 9%).

Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–lipiec 2021 r.
KOWR
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Eksport do pozostałych krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) wzrósł o 1%, do 4,8 mld EUR. Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,6 mld EUR, spadek o 8%), Arabia Saudyjska (353 mln EUR, spadek o 10%), Stany Zjednoczone (334 mln EUR, wzrost o 15%) oraz Algieria (282 mln EUR, wzrost o 92%), a w dalszej kolejności: Izrael (162 mln EUR, wzrost o 15%), Norwegia (142 mln EUR, wzrost o 10%), a także Chiny (123 mln EUR, wzrost o 3%) i Szwajcaria (107 mln EUR, wzrost o 5%).

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. W okresie styczeń–lipiec 2021 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,8 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu miały: mięso drobiowe (37% – 1,4 mld EUR), przetwory mięsne (25% – 1,0 mld EUR), mięso wołowe (23% – 0,9 mld EUR) i mięso wieprzowe (12% – 0,5 mld EUR). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił odpowiednio 2% i 1% udziału w przychodach z eksportu produktów mięsnych z Polski.

Drugą pod względem wartości pozycję z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., zwiększyła się o 9,5%, do 2,6 mld EUR.

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–lipiec 2021 r.
EKSPORT
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku produktów mlecznych (o 6,5%, do 1,5 mld EUR), cukru i wyrobów cukierniczych (o 5%, do 1,4 mld EUR), a także ryb i przetworów (o 6%, do 1,4 mld EUR). Większa była również wartość wywozu m.in.: warzyw i przetworów – o 4% (1,0 mld EUR), owoców łącznie z przetworami – o 4% (0,9 mld EUR), kawy, herbaty i kakao – o 2,5% (0,5 mld EUR), nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 12% (0,4 mld EUR) oraz alkoholu – o 4% (0,4 mld EUR) i soków owocowo-warzywnych – o 4% (0,3 mld EUR). Zmniejszeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 5%, do 2,4 mld EUR).

 

 

 

 

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


POWIĄZANE

JA Solar to wiodący światowy producent zajmujący się produkcją paneli fotowoltai...

16.05.br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” C...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę