W sprawie wspólnego wnioskowania na Modernizację gospodarstw rolnych

30 kwietnia 2020
W sprawie wspólnego wnioskowania na Modernizację gospodarstw rolnych

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej osobom wspólnie wnioskującym w ramach instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 kwietnia 2020 r. nie poparło propozycji zmian Zarządu KRIR w tym zakresie.

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) jest ściśle określony, podobnie jak środki finansowe przypisane poszczególnym instrumentom wsparcia. W celu skutecznego zarządzania programem, w tym realnego określenia wskaźników, konieczne było ograniczenie kwoty pomocy możliwej do przyznania potencjalnemu beneficjentowi, bez względu na fakt, czy wnioskuje on samodzielnie, czy wspólnie z innymi rolnikami. Podmiot, który wykorzystał pomoc do wysokości przysługującego mu limitu, nie może ubiegać się o pomoc. Takie rozwiązanie pozwala przyznać pomoc większej liczbie rolników znajdujących się w grupie docelowej. Brak ograniczeń w przyznawaniu pomocy doprowadzi do sytuacji, że niektóre uprawnione podmioty nigdy nie otrzymają wsparcia, ze względu na duże doświadczenie w ubieganiu się o pomoc przez bardziej aktywnych rolników.

Zgodnie z treścią PROW 2014-2020, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach omawianego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

• 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a,
• 500 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.
• 100 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru e.

Zapisy programu znalazły odzwierciedlenie w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że Państwa propozycja, aby znieść limit w przypadku wspólnego ubiegania się o pomoc, doprowadziłaby do sytuacji, w której podmiot mógłby ubiegać się dowolną kwotę w okresie realizacji PROW 2014-2020, pod warunkiem, że realizowałby operacje wspólnie z innymi rolnikami. Zastosowanie takiego rozwiązania stanowiłoby możliwość obejścia przez wnioskodawców jednego z podstawowych założeń przyjętych przy konstruowaniu tego instrumentu wsparcia tj. założenia, że pomoc otrzymywana przez jednego rolnika jest limitowana, tak aby większa liczba podmiotów mogła uzyskać wsparcie, w ramach indywidualnych operacji, czy też grupowych. Dodatkowo należy podkreślić, że obecnie trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego instrumentu wsparcia w obszarze d. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian dotyczących limitów mogłoby dotyczyć jedynie ewentualnie przyszłych, hipotetycznych naborów. Obecnie trwający nabór odbywa się w szczególnych okolicznościach tj. w trakcie stanu epidemii COVID-19, co utrudnia przygotowanie wiarygodnych prognoz w zakresie liczby planowanych do złożenia przez rolników wniosków o przyznanie pomocy. W takiej sytuacji utrudnione jest prognozowanie sumy kwoty środków, których będą dotyczyły obecnie składane przez rolników wnioski. W związku z powyższym, nie jest obecnie przesądzone, czy obecny nabór jest ostatnim naborem o przyznanie pomocy w ramach obszaru d.

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że nie przychyliło się do propozycji zmian w PROW 2014-2020 oraz zmian legislacyjnych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

krir.pl


POWIĄZANE

W dniu 15 lipca 2020 r. upływa termin składania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Roln...

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu przystępuje do ...

Zakup paneli fotowoltaicznych wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tak...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę