W środę zbiera się Sejm; zajmie się wnioskiem o odwołanie ministra rolnictwa

27 września 2017
W środę zbiera się Sejm; zajmie się wnioskiem o odwołanie ministra rolnictwa

Wniosek PSL o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela - to jeden z punktów rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się też nowelami prawa prasowego oraz ustawy o emeryturach i rentach.

Pod wnioskiem PSL o wotum nieufności dla ministra rolnictwa, złożonym w Sejmie 12 września, podpisało się kilkudziesięciu posłów, w tym także z klubów PO i Nowoczesnej. Podobny wniosek miał być rozpatrywany w lipcu, ale wówczas PSL go wycofało. W środę sejmowa komisja rolnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek.

W ocenie PSL Jurgiel jest "fundamentalnym przykładem nominacji osoby bez wymaganych kompetencji, planu działania i odpowiedniego przygotowania", prowadzi "szkodliwą" politykę na polskiej wsi, ukazującą jego "bezczynność, bezradność i beznadziejność".

"Rolnicy uwierzyli, że wszystkie problemy towarzyszące pracy na roli zostaną rozwiązane. Uwierzyli, że dopłaty będą dwukrotnie wyższe, uwierzyli, że ich uprawy będą ubezpieczone od zjawisk meteorologicznych, uwierzyli, że system emerytalny będzie obowiązywał na dotychczasowych zasadach a wiek emerytalny będzie wynosił 55 i 60 lat. Uwierzyli i zostali oszukani" - napisali ludowcy w uzasadnieniu swojego wniosku.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on, że koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ będzie współpracował z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Według MZ celem projektowanych zmian są: lepsza opieka skoncentrowana na pacjencie, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej; optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ; zwiększenie efektywności POZ i skoordynowanie działań na różnych poziomach opieki zdrowotnej oraz zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jakością świadczeń w POZ.

Jak podkreśla resort podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej pojawią się: budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) oraz dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

W ocenie MZ obowiązujący system finansowania POZ nie zachęca do przyjmowania proaktywnej postawy udzielających świadczeń w POZ i koordynowania profilaktyki ani leczenia pacjentów. "Chcemy wprowadzić system motywacyjny, który zagwarantuje optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne" – przekonuje ministerstwo.

Posłowie będą debatować nad rządowym projektem noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zakłada on, że rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł.

Według resortu pracy celem projektu jest rozszerzenie gwarancji nabycia prawa do najniższej emerytury dla osób pobierających emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy do wysokości równej kwocie 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Od 1 marca wysokość najniższej emerytury (pod warunkiem określonego posiadania stażu pracy), renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej została podniesiona z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł, wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł, a renty socjalnej - z kwoty 741,35 zł do 840 zł.

Sejm zajmie się również nowelizacją Prawa prasowego, który zakłada skończenie z obligatoryjną autoryzacją. Autoryzacja będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy rozmówca dziennikarza o nią poprosi. "Co więcej, w takiej sytuacji będzie on miał określony czas na jej przeprowadzenie" - powiedział PAP wiceminister kultury Paweł Lewandowski.

Projekt zakłada, że w przypadku dzienników czas ten będzie wynosił sześć godzin, od momentu otrzymania tekstu. W przypadku czasopism będą to 24 godziny. Jeśli w tym czasie autoryzacja nie zostanie odesłana, dziennikarz będzie mógł uznać, że rozmówca wyraża zgodę na publikację wypowiedzi.

Projekt zakłada też "dekomunizację" obecnie obowiązujących przepisów Prawa prasowego poprzez usunięcie "nieaktualnej siatki pojęciowej".

W porządku obrad Sejmu jest też rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przewiduje on uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań i wprowadzenie nowych m.in. w zakresie: dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej, finansowania świadczeń o charakterze socjalnym, a także w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego oraz oceny pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, urlopów.

Sejm rozpatrzy też nowelizację ustawy o broni i amunicji autorstwa posłów Kukiz'15. Zgodnie z projektem, pozwolenie na posiadanie broni, mieliby wydawać starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, a nie jak obecnie policja. Dodatkowo przeniesienie organu wydającego pozwolenia na posiadanie broni ze szczebla wojewódzkiego na szczebel powiatowy przybliży go do obywatela.

Autorzy projektu podkreślają, że praktyka wydawania pozwoleń opiera się w obecnej sytuacji prawnej na arbitralnej uznaniowości organu decydującego – w efekcie każda z komend policji, wydających pozwolenia, kieruje się własnymi interpretacjami i identyczne w treści podania tej samej osoby, mogą być w różnych częściach kraju rozpatrzone odmiennie.

W porządku obrad jest też projekt zmian w Kodeksie karnym autorstwa PO. Według uzasadnienia projekt dotyczy penalizacji w Kodeksie karnym stosowania przez funkcjonariuszy publicznych tortur oraz zaostrzenia górnej granicy kar jakim podlegać będą funkcjonariusze stosujący przemoc wobec obywateli.

 

Maciej Zubel (PAP)


POWIĄZANE

Lubelski Rynek Hurtowy „Elizówka” – spółka z większościowym udziałem Skarbu Pańs...

Efektywność produkcji zwierzęcej w Polsce z roku na rok rośnie. Przyczyniają się...

Sztuczna inteligencja pomaga wykarmić rolnikom nawet 10 mld ludzi rocznie. W rol...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę